Ohjelmakartta.fi
ma 19.11. ti 20.11. ke 21.11. to 22.11. pe 23.11. la 24.11. su 25.11.

7

07.55 Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit

Mamma goes lomalle.

08.10 Henk­ka & Ni­ki vs. A­me­rik­ka

08.35 Suo­rat sa­nat sa­pus­kas­ta

Hurrikaani Mark. Katkera katkarapumies.

08.40 Rem­pal­la kau­pak­si (x2)

Tapettihulluutta. Kupruja tapetissa.

08.45 Henk­ka & Ni­ki vs. A­me­rik­ka

08.50 Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit (x2)

Lapin taikaa. Jos on rahaa, pääsee Prahaan.

09.10 Suo­rat sa­nat sa­pus­kas­ta

Tunteet kuumina. Muutosvastaisuutta.

09.20 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say!

Kolme kuppilaa. Itsepäinen kreikkalainen.

09.30 I­ra & Ab­by

Man­hat­ta­nin ih­mis­suh­de­vii­dak­koon su­kel­ta­van her­kul­li­sen ro­mant­ti­sen ko­me­dian kes­kus­hen­ki­lö on 33-vuo­tias I­ra (mm. (2006)

09.55 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say!

Grillitön grilli. Pöyristyttävät omistajat.
10

10.10 Ou Nou! (x4)

Shopping. Maireuden äärellä. Vaari. Raimo.

10.20 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro (x2)

Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! (x2)

Grillitön grilli. Pöyristyttävät omistajat.

10.45 Ou Nou!

Team Ah­ma (x2)

Yllätys rajan takaa.

11.00 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro

11.10 Team Ah­ma

Turvallista matkaa.

11.15 S­tep Up All In

Täs­sä tans­sie­lo­ku­va­sar­jan uu­sim­mas­sa o­sas­sa ryh­mät kil­pai­le­vat Las Ve­ga­sis­sa. (2014)

11.45 Kiel­let­ty rak­kaus

Lappilainen naispari. Thaimaalainen vaimo löytyi netistä. Mika pukeutuu Miisuksi.

11.50 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! (x2)

Kolme kuppilaa. Itsepäinen kreikkalainen.

12.00 Mad Cook S­how (x2)

Ruualla douppaaminen.

12.30 E­läin­po­ti­lai­den pe­las­ta­ja

Ihmeparantumisia. Kissan uusi jalka. Bulldoggi laihduttaa. Lonkkaleikkaus.
13

13.05 Us­ko koe­tuk­sel­la

Ro­mant­ti­nen ko­me­dia on Ed­ward Nor­to­nin e­si­koi­soh­jaus. (2000)

13.20 Ol­gan ko­to­na

13.30 Mad Cook S­how (x2)

Ihmeelliset dieetit ja trendit. Ruokapoliittinen täysistunto.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x2)

Yli-innokas gynekologi.

13.45 Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit

Mamma goes lomalle. Lapin taikaa. Jos on rahaa, pääsee Prahaan.

A­kin ja Ri­tan rak­kaus­diee­tit

Kyyneliä ja testosteronia.

14.30 Nie­mi­nen & Lah­ti­nen S­how

Vieraina Nopsajalka ja Jenni Kokander.

15.00 Wed­ding Town (x4)

Täydellisyyden tavoittelua. Uusia alkuja. Rakkausmuuri. Paheksuntaa paossa.

15.15 I­sän­maan toi­vot

Muutosvoimaa. Sivuvaikutuksia. Kuolema lounasaikaan.

15.15 T­he To Do List

Ko­me­dia juu­ri lu­kion päät­tä­nees­tä B­ran­dys­tä, jo­ka laa­tii tar­kan teh­tä­vä­lis­tan a­siois­ta, jot­ka ha­luaa teh­dä en­nen y­lio­pis­toon siir­ty­mis­tä.

15.45 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x8)

Tulkin tarpeessa. Käteistä ja pääkalloja. Synnytysturisti. Kapellimestari. Sveitsiläiset kellot. Mies Nicaraguasta. Rahat vähissä. Mallikappaleet.

15.50 Vain e­lä­mää

Lauri Tähkän päivä. Chisun päivä.
16

16.35 Wed­ding Town

17.00 Rik­kai­den deit­ti­pal­ve­lu

Työnarkomaanit. Kaksoisolento ja juntti. Vastakohdat. Analyysia ja satuja.

Ri­de with Nor­man Ree­dus

Neonvaloista aavikolle.

Bac­he­lor Suo­mi

Valitse minut.

T­he De­tails

To­bey Ma­gui­re e­sit­tää her­sy­vän ko­me­dian pääo­sas­sa hy­vä­sy­dä­mis­tä per­hee­ni­sää, jon­ka täy­del­li­nen e­lä­mä al­kaa na­tis­ta lii­tok­sis­saan, kun ta­ka­pi­hal­la ry­myä­vät pe­su­kar­hut käyn­nis­tä­vät hol­tit­to­man syök­sy­kier­teen. (2011)

18.00 Re­si­dent

Hoitovirhe. Hinnalla millä hyvänsä. Viimeiset hetket. Perhe on pahin.

Mas­terC­hef Suo­mi

Tarjoilua ilman etikettiä.

Ri­de with Nor­man Ree­dus

Sanaa ja salapaikkoja.
19

19.00 Mad Cook S­how

Ihmeelliset dieetit ja trendit. Ruokapoliittinen täysistunto. Ruualla douppaaminen.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x2)

Yli-innokas gynekologi.

Oi­kean­lais­ta ke­miaa

Sink­kue­lä­mää-sar­jan hen­ges­sä vauh­dik­kaas­ti kul­ke­va ro­mant­ti­nen ko­me­dia, jo­ka koet­te­lee nau­ru­her­mo­ja, yl­lät­tää ja kos­ket­taa. (2005)

19.05 P­roof - to­dis­te

Ne­rok­kaan mut­ta mie­li­sai­raan ma­te­maa­ti­kon (Ant­ho­ny Hop­kins) ä­ly­käs ty­tär (G­wy­neth Palt­row) y­rit­tää sel­viy­tyä i­sän­sä kuo­le­mas­ta. (2005)

20.00 Hol­mes NYC

Petosten vyyhti. Lavastus. Uhka menneisyydestä. Näkymätön käsi.

21.00 T­rans­cen­den­ce

John­ny Depp e­sit­tää t­ril­le­rin pääo­sas­sa toh­to­ri Will Cas­te­ria, jo­ka on joh­ta­va te­koä­lyn tut­ki­ja. (2014)

Ren­di­tion ‒ poik­keuk­sel­li­nen luo­vu­tus

Huip­pu­ni­mien täh­dit­tä­mä d­raa­ma CIA-a­gen­tis­ta, jo­ka seu­raa ter­ro­ris­mis­ta e­päil­lyn kuu­lus­te­lua. (2007)

T­he Voi­ces

Kun Jer­ry jät­tää mie­len­ter­veys­lääk­keen­sä ot­ta­mat­ta, lem­mi­kit­kin al­ka­vat pu­hua rää­vit­tö­myyk­siä. (2014)

Mar­gin Call

D­raa­mae­lo­ku­va si­joit­tuu New Yor­kin Wall St­ree­til­le vuo­den 2008 ta­lousk­rii­sin al­kuun. (2011)

T­he Rec­ruit

Kut­kut­ta­va p­sy­ko­lo­gi­nen t­ril­le­ri saat­taa yh­teen Hol­ly­woo­din sy­dän­ten­murs­kaa­jan Co­lin Far­rel­lin, Os­car-voit­ta­ja Al Pa­ci­non ja vieh­keän B­rid­get Moy­na­ha­nin (Coyo­te Ug­ly, I, Ro­bot). (2003)

21.05 C­har­les Dex­ter War­din ta­paus

P. (1992)

21.10 Ha­rold & Ku­mar - täy­del­li­sen ham­pu­ri­lai­sen met­säs­tys

Kor­kea­len­toi­ses­sa ko­me­dias­sa ka­ve­ruk­set Ha­rold (John C­ho) ja Ku­mar (Kal Penn) läh­te­vät tyy­dyt­tä­mään ham­pu­ri­lai­sen­hi­moaan. (2004)
22

23.05 Na­pa­kymp­pi

Jalalla koreasti.

23.05 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4

Terveisiä Tuusulasta.

Ret­roac­ti­ve - mur­ha­kier­re

P­sy­ko­lo­gi Ka­ren (Ky­lie T­ra­vis) jou­tuu vai­keuk­siin, kun hä­nen au­ton­sa ha­joaa kes­kel­le tie­tä Tek­sa­sis­sa. (1997)

23.15 Na­pa­kymp­pi

Koska sä olet niin kuuma.

23.15 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4

Nuorta lempeä.

23.20 Na­pa­kymp­pi

Painia Jannen kanssa.

00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

Puukkoa sydämeen. Vanha Volvo vaihtoon.

00.00 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4 Ext­ra

Kesken kaiken mukaan.

00.05 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

Susi Mosin vaatteissa.

00.10 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

Poliisi vs.

00.10 Kock­tails with Kh­loé

Syödään, juodaan ja rukoillaan.

00.30 Vil­lit net­ti­vi­deot

Viraalit idolit.
1

01.00 I­hon al­la

Sar­ja­mur­haa­jan äi­ti

Tuhoisa teini. Kauhujen talo.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x4)

Susi Mosin vaatteissa. Poliisi vs. Puukkoa sydämeen. Vanha Volvo vaihtoon.

Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia

Jämijärven lento-onnettomuus.

01.45 Ex on t­he Beach Ruot­si

Double trouble. Pizzaa tupladeiteillä.

01.45 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4 (x2)

Nuorta lempeä. Terveisiä Tuusulasta.

01.50 Ex on t­he Beach Ruot­si

Kuka pussasi ja ketä? Seksiä vai ei?

02.30 Sar­ja­mur­haa­jan äi­ti

Tuhoisa teini. Kauhujen talo.

02.35 Val­heen van­git

Perintö. Virhe. Riippuvuus. Petos.

03.15 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4 Ext­ra

Kesken kaiken mukaan.

03.20 Yö­bus­si

Sama vanha meininki.

03.15 Yö­bus­si

Omassa kuplassa.

03.20 Yö­bus­si

Kaikki haluavat Lontooseen.

03.20 I­sän­maan toi­vot (x4)

Muutosvoimaa. Sivuvaikutuksia. Kuolema lounasaikaan.

4