Ohjelmakartta.fi
ma 17.9. ti 18.9. ke 19.9. to 20.9. pe 21.9. la 22.9. su 23.9.

00.00 No­ne

No­ne

No­ne

No­ne

No­ne

6
9

09.40 Kul­tai­set aa­mut, si­ni­set il­lat

Huip­pu­näyt­te­li­jöil­lä roo­li­tet­tu ro­mant­ti­nen d­raa­ma­ko­me­dia les­kek­si jää­väs­tä nuo­res­ta Re­bec­cas­ta (E­li­za­beth Per­kins), jo­ka ym­mär­tää uu­des­sa e­lä­män­ti­lan­tees­saan ys­tä­vyy­den mer­ki­tyk­sen ai­van uu­des­sa va­los­sa. (1995)

10.00 Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit (x2)

Palapeli. Vanhan maalaistalon tunnelmaa.

10.10 Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi

Maistuisiko makkara?

10.15 Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi

Kakkuja ja jälkiruokia. Tuomareiden lapsuuden lempiannokset. Karkkia ja suolaista.

10.50 Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit (x2)

Perheen ehdoilla. Rantoja ja rinteitä.

10.55 Ol­gan ko­to­na

11.00 Ol­gan ko­to­na

11.20 Van­der­pump Ru­les

Sandovalin musiikkivideo.

11.25 Van­der­pump Ru­les

Aaveämmä. Riitaa rannalla. Anteeksipyyntö.

11.25 Mo­ni kak­ku pääl­tä kau­nis

D­raa­mae­lo­ku­vas­sa va­ra­kas man­hat­ta­ni­lais­pa­ris­kun­ta Oui­sa ja F­lan Kitt­red­ge saa yl­lät­tä­vän vie­raan, jo­ka sa­noo o­le­van­sa hei­dän las­ten­sa ys­tä­vä ja näyt­te­li­jä Sid­ney Poi­tie­rin poi­ka. (1993)

11.40 Rem­pal­la kau­pak­si (x2)

Kattoikkunoita ja naamiointia. Minipihan kirous.
12

12.05 A­me­ri­kan kar­meim­mat ko­kit

Yllätys.

12.10 A­me­ri­kan kar­meim­mat ko­kit

Aina vain pahempaa. Alkulähteillä. Makujen sekamelska.

12.30 Rem­pal­la kau­pak­si (x2)

Oranssi puu katoaa. Kuninkaallista tyyliä.

12.50 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la

Kärsimysten Kambodzha.

12.55 Suo­men täy­del­li­set ve­nä­läis­nai­set

Väykkärit catwalkilla! Väykkärit hurmaavat Ruotsissa!

Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la

Poliittista sekasortoa Nicaraguassa.

13.10 Sä­pi­nää kan­nen al­la (x2)

Sutinaa pyykkituvassa. Täällä palaa!

13.15 Y­li lai­dan

Ko­me­dia luk­su­se­lä­mään tot­tu­nees­ta nai­ses­ta (Gol­die Hawn), jo­ka me­net­tää muis­tin­sa ja pää­tyy ra­hat­to­man puu­se­pän (Kurt Rus­sell) ja tä­män nel­jän po­jan huus­hol­liin. (1987)

13.35 Sä­pi­nää kan­nen al­la

Täällä palaa!

13.40 Sä­pi­nää kan­nen al­la

Rakkahin Emile. Myrskyn merkkejä. Sutinaa pyykkituvassa.

14.00 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la (x2)

Poliittista sekasortoa Nicaraguassa. Kärsimysten Kambodzha.

14.20 Pi­ka­kurs­si ko­di­nos­toon (x2)

Oppia ikä kaikki. Kaikki likoon.

14.25 Pi­ka­kurs­si ko­di­nos­toon (x6)

Perhettä perustamassa. Luksuslukaali. Luovia erimielisyyksiä. Kreikkalainen talokauppa. Epäröintiä. Itsenäistymisen aika.

14.40 Kaik­ki vas­taan 1

Ihan lätkässä. HPK:n y­lei­sön­haus­kuut­ta­ja Pe­ter Pet­ro Hä­meen­lin­nas­ta on s­tu­dio­pe­laa­ja­na kau­den vii­mei­ses­sä jak­sos­sa, jos­sa näh­dään muun muas­sa ruos­ka­nai­nen, jouk­ko vil­lie­läi­miä, Ka­ta­ja sie­ni­pu­vus­sa se­kä mel­kein ko­ko Ank­ka­lin­nan vä­ki.
15

15.05 Fat­hers & Daugh­ters

Rus­sell C­ro­we on kos­ket­ta­vas­sa d­raa­mas­sa me­nes­tys­kir­jai­li­ja Ja­ke Da­vis, jon­ka e­lä­mä ja mie­len­ter­veys ro­mah­ta­vat t­ra­ge­dian jäl­keen, mut­ta rak­kaus tyt­tä­reen kan­taa. (2015)

15.10 Ta­lent UK

Nuorissa on tulevaisuus.

15.15 Ta­lent UK

Laidasta laitaan. Hevillä ei voi hävitä. Kansainvälistä tunnelmaa.

15.30 Sä­pi­nää kan­nen al­la (x2)

Rakkahin Emile. Myrskyn merkkejä.

15.50 Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Hyvästit kotisaarelle. Lei­rit yh­dis­ty­vät!

16.15 Sel­viy­ty­jät

Pyöreän pöydän ritarit. Banaanietiketti. En ole hyvä Konna. Odotukset.

17.00 Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit

Perheen ehdoilla. Rantoja ja rinteitä. Palapeli. Vanhan maalaistalon tunnelmaa.

Ap­res S­ki

Puumia ja paniikkia.

Bac­he­lor Suo­mi

Val­lan kään­tö­puo­li

U­SA:n p­re­si­dent­tieh­dok­kuut­ta ta­voit­te­le­van ku­ver­nöö­rin vaa­li­kam­pan­jas­sa työs­ken­te­le­vä i­dea­lis­ti­nen S­tep­hen (Gos­ling) ko­kee pa­rin pik­ku­vir­heen jäl­keen ka­run he­rä­tyk­sen to­del­li­suu­teen po­li­tii­kan ku­lis­sien ta­ka­na. (2011)
18

18.00 Van­der­pump Ru­les

Aaveämmä. Riitaa rannalla. Anteeksipyyntö. Sandovalin musiikkivideo.

Mas­terC­hef Suo­mi

Herkkää vai Heviä?

Suo­men haus­kin ta­vis

Identiteetit vaihtoon.

19.00 Mas­terC­hef U­SA

Taistelu jatkuu. Makea voitto. Pullat uuniin. Jyvät akanoista.

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Hyvästit kotisaarelle. Lei­rit yh­dis­ty­vät!

K­night of Cups

Mes­ta­rioh­jaa­ja Ter­ren­ce Ma­lic­kin d­raa­mas­sa me­nes­ty­vä kä­si­kir­joit­ta­ja Rick har­hai­lee Los An­ge­le­sin hou­ku­tus­ten kes­kel­lä ja et­sii e­lä­mäl­leen suun­taa. (2015)

19.05 T­he De­tails

To­bey Ma­gui­re e­sit­tää her­sy­vän ko­me­dian pääo­sas­sa hy­vä­sy­dä­mis­tä per­hee­ni­sää, jon­ka täy­del­li­nen e­lä­mä al­kaa na­tis­ta lii­tok­sis­saan, kun ta­ka­pi­hal­la ry­myä­vät pe­su­kar­hut käyn­nis­tä­vät hol­tit­to­man syök­sy­kier­teen. (2011)

20.00 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

Suurta näytelmää. Paluupostia. Kotirintamalla. Kuollut kirjain.

20.25 Ran­ta­vah­dit

Näytön paikka.
21

21.00 K­night of Cups

Mes­ta­rioh­jaa­ja Ter­ren­ce Ma­lic­kin d­raa­mas­sa me­nes­ty­vä kä­si­kir­joit­ta­ja Rick har­hai­lee Los An­ge­le­sin hou­ku­tus­ten kes­kel­lä ja et­sii e­lä­mäl­leen suun­taa. (2015)

Co­hen ja Ta­te

T­ril­le­ri kah­des­ta palk­ka­mur­haa­jas­ta, jot­ka vär­vä­tään kid­nap­paa­maan to­dis­ta­jan­suo­je­lus­sa o­le­va 9-vuo­tias poi­ka. (1989)

Val­lan kään­tö­puo­li

U­SA:n p­re­si­dent­tieh­dok­kuut­ta ta­voit­te­le­van ku­ver­nöö­rin vaa­li­kam­pan­jas­sa työs­ken­te­le­vä i­dea­lis­ti­nen S­tep­hen (Gos­ling) ko­kee pa­rin pik­ku­vir­heen jäl­keen ka­run he­rä­tyk­sen to­del­li­suu­teen po­li­tii­kan ku­lis­sien ta­ka­na. (2011)

A­re You He­re

Ko­me­dia lap­suu­de­nys­tä­vis­tä, jot­ka läh­te­vät au­to­mat­kal­le van­haan ko­ti­kau­pun­kiin­sa, kun toi­nen ka­ve­ruk­sis­ta saa kuul­la i­sän­sä kuol­leen. (2013)

Jack Ryan: S­ha­dow Rec­ruit

Uu­sien S­tar T­rek -e­lo­ku­vien täh­ti Ch­ris Pi­ne on vauh­dik­kaan toi­min­tat­ril­le­rin pääo­sas­sa Af­ga­nis­ta­nin so­das­ta pa­lan­nut Jack Ryan, jon­ka CIA vär­vää pal­ve­luk­seen­sa ja pei­te­teh­tä­viin fi­nans­si­maail­man y­ti­meen Wall St­ree­til­le. (2014)

21.05 Em­pi­re S­ta­te

Näl­kä­pe­li-e­lo­ku­vien täh­ti Liam Hems­worth on toi­min­tat­ril­le­rin pääo­sas­sa ra­han­kul­je­tu­sau­toa Em­pi­re S­ta­te -ni­mi­ses­sä y­ri­tyk­ses­sä New Yor­kis­sa a­ja­va Ch­ris. (2013)

21.15 Ve­net­sia­lai­nen

Saa­ra Saa­re­lan (Hen­git­tä­mät­tä ja nau­ra­mat­ta, Vää­rät juu­ret) Rans­kas­sa oh­jaa­ma jän­ni­tysd­raa­ma näh­dään nyt en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa. (2010)

23.00 Kuu­des ais­ti

Veri. Kuoleman kintereillä.

23.00 Ha­vai­ji 5-0 (x2)

Salaisuuksia. Jousimies.

Jack Ryan: S­ha­dow Rec­ruit

Uu­sien S­tar T­rek -e­lo­ku­vien täh­ti Ch­ris Pi­ne on vauh­dik­kaan toi­min­tat­ril­le­rin pääo­sas­sa Af­ga­nis­ta­nin so­das­ta pa­lan­nut Jack Ryan, jon­ka CIA vär­vää pal­ve­luk­seen­sa ja pei­te­teh­tä­viin fi­nans­si­maail­man y­ti­meen Wall St­ree­til­le. (2014)

23.05 Ha­vai­ji 5-0 (x2)

Uskollinen soturi. Puolustuksen painajainen.

23.15 Kuu­des ais­ti

Tuli.

23.15 Kuu­des ais­ti

Huonoja uutisia.
0

00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

Kotibileet. Romanttiset treffit.

00.15 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

Kyllä äiti tietää.

00.15 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

Ensimmäinen pariseremonia.

00.45 Mad Cook TV

01.00 Mad Cook TV

Kyl­mä­ve­ri­ses­ti si­nun

Työmiehen lauantai. Työmiehen lauantai.

Mad Cook TV

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x4)

Kyllä äiti tietää. Kotibileet. Romanttiset treffit. Ensimmäinen pariseremonia.

Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Arvokuljetusryöstö.

01.15 Kyl­mä­ve­ri­ses­ti si­nun

Tuonelan portsari.

01.15 Kyl­mä­ve­ri­ses­ti si­nun

Poliisin poika.

01.50 S­can­dal

Kunnes kuolema meidät erottaa. Tahtojen taistelu.

00.00 No­ne

02.05 S­can­dal

Yllätys!

02.05 S­can­dal

Valttikortti.

02.35 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 3 (x4)

Kuka lassoaa ja kenet? Katsellaanko vähän videoita? Tutkimusmatka itseen. Villi kortti.

00.00 No­ne

02.50 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 3 (x2)

Elämän peli käynnistyy! Rajat on tehty rikottaviksi?

02.50 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 3 (x2)

Hei, älä jätä roikkuun! Luopuminen on rakkautta?
3

00.00 No­ne

00.00 No­ne

00.00 No­ne