Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 31 32 33 34 35
10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8.
6
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu
48 Mil­lai­nen syys­lu­ku­kau­si on edes­sä ope­tus­mi­nis­te­ri Li An­dersson? 7...
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Puuha-Pete
08.00 44 Cats
08.20 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Kelluva teatteri. Orpolapset.
su: Juhannus. Mimmi-täti.
9
09.10 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
09.10 Vikke Viikinki
09.10 Kar­hu­her­ra Pad­ding­to­nin seikkailut
09.35 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
09.35 Winx-klubi
Kausi 8. Jaksot 5-6.
10.05 Suo­men kaunein koti
Itselle remontoidut vanhat puutalot.
10.05 Villa Hintikka
Käännekohtia. En­ti­nen Kan­sa­ne­dus­ta­ja Sa­tu Taiveaho,..
10.05 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Siken vieraana Muhun-saarella.
10.05 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Arttu Lindeman & Jaakko Parkkali .
10.05 Ko­ko Suomi leipoo
Pientä ja kaunista.
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Koiralle koti
Ame­rik­ka­lai­nen koiraohjelma.
10.00: Sammy.
10.30: Chester.
10.30 Ke­sä­mökkiunelmia
Kol­me pa­ria saa kym­me­nen viik­koa ai­kaa kun­nos­taa siir­to­la­puu­tar­ha­mö­kin. Kes­ke­nään kil­pai­le­vat äi­ti ja ty­tär, avio­pa­ri ja opis­ke­li­japariskunta.
11.00 For­mu­la 1: Ison-Bri­tan­nian osakilpailu
Iso-Britannia 2.
11.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Paluu arkeen. Pa­rit pa­laa­vat hää­mat­kal­ta ja yh­tei­nen arki alkaa...
11.00 Selviytyjät
Kahden kopla.
11.00 Kotoisa
Yksiöstä tilaihmeeksi.
11.00 Kau­neuden hinta
11.00 Kaap­paus keittiössä
Hyvästit grillimausteelle. Ko­ti-isä Mar­ko maus­taa kai­ken gril­li­maus­teel­la ei­kä vä­li­tä kasviksista...
12
12.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
12.00 Suo­men kaunein koti
Boheemia rohkeutta. Han­na Sumari,..
12.00 Ja­mien par­haat kasvisruoat
Rastat heilumaan.
13.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa pa­rit re­mon­toi­vat ja myy­vät asun­toja kilpaa.
ti: Vaikea päätös.
ke: Hengähdystauko.
to: Liikaa stressiä. Pa­luu re­mont­ti­työ­maal­le on karu,..
13.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Olohuoneen ja ruokailutilan paljastus.
13.00 elokuva: Art­hur ja kaksi maailmaa
Arthur ja kaksi maailmaa.
Ohjaaja: Luc Besson, Ranska 2010
13.00 Duud­so­nit: Päällikkö
13.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
14.00 Ja­mien par­haat kasvisruoat
Ruoka mitä vehrein.
14.00 Grand De­signs Australia
ti: Elementin elämä.
ke: Viidakkoteltta. Queens­lan­di­lais­pa­ris­kun­ta muut­taa sa­de­met­sän keskelle,..
to: Kappale keskiaikaa.
14.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Markus Leikola. On­ko koh­de­ryh­mä kuu­lol­la? Ter­vei­siä sin­ne Paimioon,..
14.10 Best of Posse
14.20 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan klassikko
14.30 Sa­la­tut elä­mät: Pa­luu Tuulirantaan
He­ti kun nuo­ret pää­se­vät pai­kan päälle,..
15
15.00 Su­pernanny Suomi
Salamana taisteluun.
15.00 Ko­ko Suomi leipoo
ti: Vihdoinkin kakkuja!
ke: Lastenkutsut.
to: Modernit klassikot.
15.00 For­mu­la 1 En­nakkotunnelmat
15.31 Suurmestari
Saa kohdehenkilö punastumaan. Mil­lai­nen on ke­vyt fyy­si­nen kosketus?..
15.30 Ra­ket­titiedettä?
Paine.
15.31 Suurmestari
Saa kohdehenkilö punastumaan. Mil­lai­nen on ke­vyt fyy­si­nen kosketus?..
16.00 Fort Boyard Suomi
ma: Semifinaali.
ti: Finaali. Fi­naa­lis­sa vas­tak­kain ovat kel­tai­sen jouk­kueen Sa­ra Chafak,..
16.00 Putous
Suo­ran lä­he­tyk­sen juon­taa Roo­pe Salminen.
ke: Putous on täällä!
to: Sket­si­hah­mois­ta pal­jas­tuu uu­sia jän­nit­tä­viä puolia,..
16.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Leo-Pekka, perhe ja elämä.
16.30 Amazing Race
Bahrainin helteessä. Kil­pai­lu saa yl­lät­tä­vän kään­teen, kun yk­si pa­ri huk­kaa passinsa...
16.30 Kingi
Viisi artistia jäljellä. Ku­ka nyt jät­tää lai­van, ke­nen pun­tit tutisevat?
17.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Bert­ra­min hotellissa
Van­ho­jen ai­ko­jen tyy­lin säi­lyt­tä­nees­sä ho­tel­lis­sa ta­pah­tuu kuo­le­man­ta­paus, jo­ta po­lii­si saa­puu tut­ki­maan. Ho­tel­lis­sa vie­rai­le­va nei­ti Marp­le­kin ryh­tyy pen­ko­maan asioi­ta erään ker­ros­sii­voo­jan kanssa...
Ohjaus: Dan Zeff, UK 2006
17.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
18
18.00 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
18.00 Amazing Race
Thaimaan tavalla. Nel­jä vii­meis­tä pa­ria jat­kaa mat­kaan­sa Thaimaahan...
18.25 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
ti: Mar­lon on kunnossa,..
ke: Kaasua ja kovistelua.
to: Äidistä ja tyttärestä.
19.00 Seit­se­män uutiset
Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla!
19.00 Seit­se­män uutiset
19.15 Tulosruutu
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 F1 Extra
19.25 Tulosruutu
19.25 Ur­hei­lun tähtihetkiä
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 For­mu­la 1 Paalupaikka
19.30 Onnela
Somessa täydelliset.
20.00 Kaap­paus keittiössä
Isän ja pojan laatuaikaa. Hel­sin­ki­läi­set Rai­ne ja Ron toi­vo­vat muu­tos­ta yk­si­toik­koi­seen ruo­kavalioonsa,
20.00 Sta­di vs. Lande
ti: Mummoja ja hotjoogaa.
ke: Junailijoita ja toimintaa.
20.00 Suurmestari
Saa kohdehenkilö punastumaan. Uu­det jak­sot al­ka­vat! Mil­lai­nen on ke­vyt fyy­si­nen kosketus?..
20.00 Sa­la­tut elä­mät: Ul­lalla on asiaa
Jo­kai­nen pih­la­ja­ka­tu­lai­nen tie­tää, et­tä Ul­lal­la on lo­put­to­masti asiaa...
20.00 Selviytyjät
Viides pyörä. Yh­teis­hen­ki lei­ris­sä ra­koi­lee hei­mo­neu­vos­ton yl­lä­tyk­sen jälkeen,..
20.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Syyt­tö­myyden taakka
Neiti Marple saa kutsun entisen suojattinsa häihin. En­nen juh­lia saa­daan kui­ten­kin jär­kyt­tä­vä uu­ti­nen: kah­den vuo­den ta­kai­ses­ta mur­has­ta on hir­tet­ty vää­rä mies. Oi­kean syyl­li­sen et­sin­tä al­kaa, ja häät saa­vat odottaa...
21
21.00 Ri­ma­kau­hua ja rakkautta
Haaveista totta.
21.00 Kotoisa
Yksiöstä tilaihmeeksi. Sei­ja ja Vil­le rat­ko­vat yk­siön ti­lan­käyt­töon­gel­mia Hel­singissä...
21.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Leo-Pekka, perhe ja elämä.
21.00 Kotoisa
Huonejärjestys uusiksi. Loh­jal­la Sei­jaa ja Vil­leä odot­taa rin­ta­mamiestalo,..
21.00 Tut­tu Juttu Show
Lin­da Wik­lund ja Mik­ko Nou­siai­nen se­kä Pia Elo­nen ja To­mi Hirvonen...
21.00 Amazing Race
Thaimaan tavalla. Nel­jä vii­meis­tä pa­ria jat­kaa mat­kaan­sa Thaimaahan...
22.00 Kym­menen uutiset
Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla!
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Pukumiehet
Vangin dilemma.
22.35 Ma­ria Wern: On­nenkaappaaja
22.35 ESPN do­ku­ment­ti: Sepp Blat­te­rin nousu ja tuho
Sepp Blatterin nousu ja tuho.
22.35 Formulasirkus
22.35 F1 Extra
22.35 For­mu­la 1 koos­te: Es­pan­jan osakilpailu
Espanja.
22.45 elokuva: To­dis­tet­ta­vasti elossa
Todistettavasti elossa. Toi­min­ta­jännäri,..
Ohjaaja: Taylor Hackford, USA 2000.
22.45 elokuva: Wal­lan­der: Perintö
Wallander: Perintö. Asia­kas­ti­lai­suus Brä­dan sii­de­ri­teh­taal­la kes­key­tyy, kun teh­taan pe­ri­neen Clai­ren avio­mies Manf­red puu­ko­te­taan kuo­liaak­si. Teos­ta epäil­lään työmiestä,..
Ohjaus: Mikael Marcimain, Ruotsi 2010
23.05 Bullets
Roza. Ma­di­na tar­vit­see Ma­rin apua yrit­täes­sään pe­lastaa ne,..
23.35 Suurmestari
23.35 Ri­ma­kau­hua ja rakkautta
23.40 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
23.35 Ex-Onnelliset
Painopistekysymys.
0
00.05 Hamilton
00.30 ESPN do­ku­mentti: Rodman
Rodman.
00.30 Kaap­paus keittiössä
00.35 Pukumiehet
00.40 Hamilton
Pako saaristoon.
00.30 Ho­tel Swan Helsinki
01.00 Ulosottomiehet
01.25 Kau­neuden hinta
01.30 Ulosottomiehet
Päänvaivaa päättäjille.
01.20 Ulosottomiehet
Murtokeikka.
01.30 Amazing Race
01.35 Hävyttömät
Muista, että olet upea.
01.55 Suurmestari
02.20 Ra­kas, si­nus­ta on tul­lut pullukka
02.25 Ulosottomiehet
02.15 Billions
Yh­dys­val­ta­lai­nen draa­ma­sar­ja ko­van ra­han si­joi­tus­ra­has­to­jen häi­käi­le­mät­tö­mäs­tä maailmasta.
Kausi 3. Jaksot 11-12. (kausi loppuu)
02.30 Rikospaikka
02.25 Re­mon­tilla rahoiksi
02.50 Re­mon­tilla rahoiksi
02.40 Ulosottomiehet
Perhe on paras ja pahin.
3
03.15 Re­mon­tilla rahoiksi
03.20 Grand De­signs Australia
03.20 Re­mon­tilla rahoiksi
Olohuoneen ja ruokailutilan paljastus.
03.30 Tut­tu Juttu Show
03.45 Grand De­signs Australia
03.35 Myytinmurtajat
Jouluisia myyttejä.
04.10 Grand De­signs Australia
04.25 Si­nul­le on postia
04.25 Kingi
Viisi artistia jäljellä. Ku­ka nyt jät­tää laivan,
04.40 Ambulanssi
04.35 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola