Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25
7.6. 8.6. 9.6. 10.6. 11.6. 12.6. 13.6.
6
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Eläintarhan eläimet. Muumipappa tahtoo seikkailla.
su: Talvisia vieraita. Kokko keskellä talvea.
08.50 Hor­se­land - heppajengi
9
09.05 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
09.05 Emmerdale
09.10 Emmerdale
09.10 Palomies Sami
09.20 Al­vin ja pikkuoravat
09.40 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
09.35 Paa­vo Pesusieni
Kausi 8. Jaksot 12-13.
10.05 MasterChef VIP
ma: Autiosaaren annos.
ti: Ensimmäinen pudotus.
ke: Merenelävät. Mas­terC­hef -keit­tiös­sä tuoksuu kala!..
to: Lihaa tiskiin!
10.05 Ko­dis­ta puutarhaan
Kiveä ja betonia.
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Ex-Onnelliset
Posliinikukka. Yh­teis­ha­ku saa Vii­vin rä­jäh­dys­herk­kään tilaan,..
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.00 For­mu­la 1: Azer­baiz­ha­nin osakilpailu
Azerbaidzhan.
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Ylelliset loma-asunnot. Ke­miönsaaressa,..
11.00 Kokkisota
Jesse Markin ja Kasmir.
12
12.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.00 Kenen kotona?
Ke­nen ko­tiin mat­ka­taan lau­tal­la, ku­ka asuu van­haan ki­ven­näis­ve­si­teh­taa­seen ra­ken­ne­tus­sa loftissa?..
12.00 Ja­mien par­haat kasvisruoat
Täysin purjoin.
12.15 Pilanpäiten
12.30 Vil­lien jäljillä
Tiikeri.
12.30 Ko­dis­ta puutarhaan
Brit­ti­läi­nen re­monttiohjelma.
ke: Kiveä ja betonia.
to: Katosta läpi.
pe: Kaikki uusiksi.
13.00 Happy Feet 2
Happy Feet 2. Mumb­le-ping­vii­ni on kas­va­nut isok­si ja hä­nen pie­ni poi­kan­sa Erik ei isän­sä suu­rek­si häm­mäs­tyk­sek­si osaa tans­sia. Tans­si­mis­ta kam­moa­va Erik kar­kaa ko­toa ja tu­tus­tuu ping­vii­ni Sve­niin, jo­ka osaa lentää!..
Ohjaaja: George Miller, USA 2011.
13.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
13.30 Kenen kotona?
Kenen kotona? ¿oh­jel­mas­sa suun­nit­te­li­ja, yrittäjä,..
13.30 Kaap­paus keittiössä
ti: Tiimipeliä.
ke: Kahvia ja tupakkaa.
13.30 Kotoisa
to: Sorakasasta tehoneliöiksi.
pe: Duudsonin metsäpiha. Suvi,..
13.30 Sta­di vs. Lande
Lappapuuroa. . Lap­pa­puu­roa. Sta­din slan­gi ai­heut­taa taas tiuk­kaa pohdintaa,..
14.30 MTV Uutiset Live
14.30 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Kape Aihinen.
15
15.00 Sta­di vs. Lande
Rahaa on. . Rahaa on...
15.00 Selviytyjät
Salat julki. Troop­pi­nen myrs­ky koet­te­lee kum­man­kin hei­mon kestokykyä...
15.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Susan Sarandon.
15.00 Sta­di vs. Lande
Lappapuuroa. . Lap­pa­puu­roa. Sta­din slan­gi ai­heut­taa taas tiuk­kaa pohdintaa,..
15.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
15.00 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!
Katutaikuuden salat.
15.30 Emmerdale
15.30 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
Terveys ja hyvinvointi.
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Sta­di vs. Lande
Lappapuuroa. . Lap­pa­puu­roa. Sta­din slan­gi ai­heut­taa taas tiuk­kaa pohdintaa,..
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.30 Pu­touksen parhaat
16.55 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.00 Pen­kin­lämmittäjät
Pa­rin pom­pun kaut­ta maa­liin lau­ko­va ur­hei­lun viih­deohjelma...
17.00 Mr. Bean
Brittikomedia.
17.30: Mr. Bea­nin pa­luu. Mr. Bean käy os­tok­sil­la ta­va­ratalossa...
17.06 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.00 Joo­nas Nordman Show
18.00 Amazing Race
Suo­si­tun mat­kai­lu­kil­van uu­den kau­den kil­pai­li­jat on näh­ty aiem­min to­si-tv-oh­jel­mis­sa ku­ten Big Brot­her ja Sel­viytyjät,..
18.05 Vii­den jäl­keen: eri­koishaastattelu
18.25 Emmerdale
ke: Karkkeja ja kampanjointia.
to: Raju leikki.
18.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
18.55 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Pu­touksen parhaat
19.30 Kun­ta­vaa­lit: tulosilta
Kun­ta­vaa­lien ään­ten­las­ken­taa seu­ra­taan suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä. Tu­loss­tu­diol­la lä­he­tys­tä isän­nöi Jaak­ko Loik­ka­nen, asian­tun­ti­joi­na Ee­va Leh­ti­mä­ki ja Kim­mo Grön­lund. Vaa­li­soh­val­ta kä­sin il­taa kom­men­toi­vat myös Lii­sa Jaa­kon­saa­ri, Sep­po Kää­riäi­nen ja Timo Soini.
20.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Ylelliset loma-asunnot. Ke­miönsaaressa,..
20.00 Kun­ta­vaa­lit: pu­heen­johtajatentti
Puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jat koh­taa­vat suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä, MTV:n suu­res­sa pu­heen­joh­ta­ja­ten­tis­sä. Pu­het­ta ten­tis­sä joh­ta­vat Ee­va Leh­ti­mä­ki ja Jan Andersson.
20.00 Sta­di vs. Lande
Lappapuuroa. . Lap­pa­puu­roa. Sta­din slan­gi ai­heut­taa taas tiuk­kaa pohdintaa,..
20.00 Kokkisota
Jesse Markin ja Kasmir.
20.00 Pen­kin­lämmittäjät
Pa­rin pom­pun kaut­ta maa­liin lau­ko­va ur­hei­lun viih­deohjelma...
20.00 Mr. Bean
Brittikomedia.
20.30: Mr. Bea­nin pa­luu. Mr. Bean käy os­tok­sil­la ta­va­ratalossa...
21
21.00 Ex-Onnelliset
Posliinikukka. Yh­teis­ha­ku saa Vii­vin rä­jäh­dys­herk­kään tilaan,..
21.00 Kotoisa
Sorakasasta tehoneliöiksi. So­ra­ka­sas­ta te­ho­neliöiksi...
21.00 Pen­kin­lämmittäjät
Pa­rin pom­pun kaut­ta maa­liin lau­ko­va ur­hei­lun viih­deohjelma...
21.00 Selviytyjät
Pysyn Goljatina. Yl­lät­tä­vä kak­sik­ko nou­see val­ta-ase­maan Daa­vid-heimossa,..
21.00 Amazing Race
Suo­si­tun mat­kai­lu­kil­van uu­den kau­den kil­pai­li­jat on näh­ty aiem­min to­si-tv-oh­jel­mis­sa ku­ten Big Brot­her ja Sel­viytyjät,..
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Joo­nas Nordman Show
22.35 NCIS: New Orleans
Kaiken pahan alku ja juuri. Up­see­ri mur­ha­taan kotonaan,..
22.35 Pen­kin­lämmittäjät
Pa­rin pom­pun kaut­ta maa­liin lau­ko­va ur­hei­lun viih­deohjelma...
22.35 Con­cor­de - turmalennolla
22.35 The Descendants
The Descendants. Os­car-pal­kit­tu draa­ma­ko­me­dia vai­keuk­sien koet­te­le­mas­ta ha­vai­ji­lais­per­hees­tä. Kes­ki-ikäi­nen Matt King jää kah­den tyt­tä­ren­sä yk­sin­huol­ta­jak­si vai­mon jou­dut­tua ve­neon­net­tomuuteen...
Ohjaaja: Alexander Payne, USA 2011
22.35 Wal­lan­der: Veljekset
Wallander: Veljekset. Hen­ning Man­kel­lin luo­miin hen­ki­lö­hah­moi­hin pe­rus­tu­vas­sa tum­ma­sä­vyi­ses­sä tril­le­ris­sä har­vi­nai­sen raa­ka kak­sois­mur­ha jär­kyt­tää Ys­ta­din pik­ku­kau­pun­gin tal­vis­ta rau­haa. Ri­kos­ko­mi­sa­rio Kurt Wallander,..
Ohjaaja: Jørn Faurschou, Ruotsi 2005
22.35 Top Gear
Millainen Top Gear olisi ollut 60 vuotta sitten? Ai­kan­sa tiu­kim­mat me­no­pe­lit pan­naan vastakkain...
23.35 Ulosottomiehet
23.35 Rou­va Ministeri
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja,..
Kausi 5. Jaksot 5-6.
23.30 Ulosottomiehet
23.40 Pen­kin­lämmittäjät
0
00.30 Vil­lien jäljillä
00.30 Ulosottomiehet
Kausi 5. Jaksot 12-13.
00.30 Myytinmurtajat
00.35 Bullets
Kuriiri.
00.35 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
00.55 Rikospaikka
01.25 Myytinmurtajat
Kausi 9. Jaksot 1-3. (Kausi alkaa!)
01.30 Kenen kotona?
01.30 NCIS: New Orleans
Kaiken pahan alku ja juuri.
01.30 Huuma
En­tä ku­ka myr­kyt­ti Ro­bin Packalenin?..
01.55 The Litt­le Drummer Girl
02.25 Re­monttipiiskuri
Kausi 2. Jaksot 1-3. (Kausi alkaa!)
02.25 Re­mon­tilla rahoiksi
Olo- ja ruokailuhuoneen paljastus.
02.25 Metsästäjät
Kaksi kadonnutta.
02.50 Mökkireissu
02.50 Alasti-klubi
Lauri Tähkä.
3
03.20 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa pa­rit re­mon­toi­vat ja myy­vät asun­toja kilpaa.
03.20 112
03.40 112
Kausi 4. Jaksot 5-6.
04.15 112
04.15 112
04.15 Ina <3 Suomi
Armeija - Tuntematon kybersotilas.