Ohjelmakartta.fi
ma 20.5. ti 21.5. ke 22.5. to 23.5. pe 24.5. la 25.5. su 26.5.
6

06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

06.15 Aa­mu­sää

06.25 Huo­men­ta Suo­mi

Huo­men­ta Suo­mi

07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.00 Puu­ha-Pe­te (x4)

08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4)

Niiskuneiti potee muistinmenetystä Olioita avaruudesta Muumipappa kaipaa vaihtelua Taikasiemeniä valtamerestä
9

09.05 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Litt­lest Pet S­hop

Vii­da­kon vei­ja­rit (x2)

09.35 Kau­niit ja roh­keat

Paa­vo Pe­su­sie­ni

10.00 Em­mer­da­le

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Ka­tast­ro­fi­kok­ki

Pastapainajainen. Jäl­jel­lä o­le­vat kah­dek­san ka­tast­ro­faa­lis­ta ko­ti­kok­kia val­mis­ta­vat tuo­re­pas­taa en­nen­nä­ke­mät­tö­mil­lä ta­voil­la.

10.30 Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hää­pu­ku (x10)

Mielipide-eroja. Jotain vanhaa, jotain uutta. Huippumalli lavalla. Kovia kokenut morsian. Pisteiden jakoa. Pitääkö budjetti? Bussi täynnä morsiamia. Itku silmässä. Kumpi vaiko molemmat? Uusia lupauksia.

Sa­la­tut e­lä­mät (x3)

Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.

11.00 Kok­ki­so­ta

Mikko Nousiainen ja Eero Ritala.

11.30 U­nel­ma­rem­pat

Avara ensikoti. Talo isolla budjetilla. Puolimatkan pytinki. Laatikosta lukaaliksi. Kolmen sukupolven talo.
12

12.00 Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hää­pu­ku

Uusia lupauksia.

Ke­nen ko­to­na?

Ku­ka a­suu ka­sar­mi­lof­tis­sa ja ku­ka on po­ru­kan tai­tei­li­ja!

12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai

Mitä tänään syötäisiin?

13.00 MM-ki­sas­tu­dio

13.00 Sy­dä­men me­ka­niik­ka

Sydämen mekaniikka. Jack syn­tyy maail­ma­na 1800-lu­vun lop­pu­puo­lel­la yö­nä, jo­ka on niin kyl­mä, et­tä hä­nen sy­dä­men­sä on jääs­sä.

Pos­se

Posse tulee taas! Lu­vas­sa on käl­le­jä, ral­le­ja ja rä­jäh­tei­tä, kun tut­tu jen­gi ot­taa vas­tuun per­jan­tai-il­lan kaaok­ses­ta.

13.10 Jää­kie­kon MM: Suo­mi - Sak­sa

Suomi - Saksa.

13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

14.00 Ja­mien pi­ka­her­kut

Erilaista burgeria.

Jää­kie­kon MM: Suo­mi - Sak­sa

Suomi - Saksa.

Ja­mien pi­ka­her­kut

Naurettavan helppoa.

Ja­mien pi­ka­her­kut (x2)

Stressi pois. Makkaraherkkuja.

Ja­mien pi­ka­her­kut

Tuhmaa ja hyvää.

14.30 Bur­ge­ri­mies

Miami, Florida.

14.30 Kok­ki­so­ta

Mikko Nousiainen ja Eero Ritala.

14.30 Bur­ge­ri­mies

Pako New Yorkiin.

14.30 On­ne­la

Parisuhteen vuosihuolto.

14.45 Jää­kie­kon MM: Suo­mi - Sak­sa

Suomi - Saksa.
15

15.00 Bur­ge­ri­mies

Key West, Florida.

15.00 For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat

Va­ri­kol­la Mer­vi Kal­lio ja To­ni Vi­lan­der.

For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat

Va­ri­kol­la Mer­vi Kal­lio ja To­ni Vi­lan­der.

15.30 Duud­so­nit tu­li ta­loon

Suurperhe.

MM-ki­sas­tu­dio

Ke­nen ko­to­na?

15.30 O­ta ra­hat ja juok­se

Tinder-pari.

MM-ki­sas­tu­dio

Jah­ti

Ra­ha­po­tin haus­sa o­vat A­ki, Pa­si ja Ka­ti, jot­ka haas­ta­vat Jah­taa­jaa oi­kein kun­nol­la.

16.00 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

16.00 O­ta ra­hat ja juok­se

Hevikaverukset.

16.10 Jää­kie­kon MM: Vä­lie­rä 1

Välierä 1.

16.25 Pos­se

Posse tulee taas!

O­ta ra­hat ja juok­se

Jalkapalloilevat isä ja tytär.

Jah­ti

16.25 Ke­nen ko­to­na?

Ku­ka a­suu ka­sar­mi­lof­tis­sa ja ku­ka on po­ru­kan tai­tei­li­ja!

16.25 MM-ki­sas­tu­dio

16.40 Jää­kie­kon MM: P­rons­siot­te­lu

Pronssiottelu.

16.55 Jää­kie­kon MM: Vä­lie­rä 1

Välierä 1.

17.25 Sa­la­tut e­lä­mät

Kau­niit ja roh­keat

Bill, olet kelvoton isä.

17.25 Jää­kie­kon MM: P­rons­siot­te­lu

Pronssiottelu.

17.45 Kau­niit ja roh­keat

Aikapommi Taylor Hayes. Hopen ikuinen onni. Unohtumaton hääkakku. Isäni on muukalainen.

17.45 Jää­kie­kon MM: Vä­lie­rä 1

Välierä 1.

17.55 Em­mer­da­le

18

18.20 Em­mer­da­le

Em­mer­da­le

18.20 Jää­kie­kon MM: P­rons­siot­te­lu

Pronssiottelu.

18.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai

Mitä tänään syötäisiin?

MM-ki­sas­tu­dio

18.45 For­mu­la 1 Paa­lu­paik­ka

18.55 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

19.00 Seit­se­män uu­ti­set

Seit­se­män uu­ti­set

MM-ki­sas­tu­dio

19.10 Uu­ti­sext­ra

Seit­se­män uu­ti­set

19.20 Päi­vän sää

19.25 Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

19.30 Sa­la­tut e­lä­mät

Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.

Ä­lä jää­dy

Ä­lä jää­dy

MM-ki­sas­tu­dio

19.35 F1 Ext­ra

20.00 Kok­ki­so­ta

Mikko Nousiainen ja Eero Ritala. Ex-On­nel­li­set -sar­jas­ta tu­tut näyt­te­li­jät Mik­ko Nou­siai­nen ja Ee­ro Ri­ta­la val­taa­vat tä­nään Kok­ki­so­dan keit­tiön mie­len­kiin­tois­ten ja yl­lät­tä­vien ruo­ka­kas­sien kans­sa.

Ke­nen ko­to­na?

Ku­ka a­suu ka­sar­mi­lof­tis­sa ja ku­ka on po­ru­kan tai­tei­li­ja! Ar­vaat­ko si­nä, mil­lai­sis­sa ko­deis­sa a­su­vat f­ree­lan­cer, per­so­nal t­rai­ner, hal­lin­to­koor­di­naat­to­ri ja y­rit­tä­jä?

Pu­heen­joh­ta­ja­tent­ti

Jah­ti

Ra­ha­po­tin haus­sa o­vat A­ki, Pa­si ja Ka­ti, jot­ka haas­ta­vat Jah­taa­jaa oi­kein kun­nol­la. Mi­ten mah­taa t­ri­via­ne­ron käy­dä tie­tä­väi­sen jouk­kueen e­des­sä?

Pos­se

Posse tulee taas! Lu­vas­sa on käl­le­jä, ral­le­ja ja rä­jäh­tei­tä, kun tut­tu jen­gi ot­taa vas­tuun per­jan­tai-il­lan kaaok­ses­ta. Pa­luun pos­sen­tai­hin te­ke­vät myös julk­kis­ten te­ke­mät s­tun­tit.

20.00 MM-ki­sas­tu­dio

20.10 Jää­kie­kon MM: Vä­lie­rä 2

Välierä 2.
21

21.00 Ex-On­nel­li­set

Häippä-äiti. Sar­ja pa­laa tauol­ta! On ku­lu­nut puo­li­tois­ta vuot­ta E­roa­sun­to­jen vii­me ta­pah­tu­mis­ta, ja uu­sia a­suk­kai­ta puk­kaa.

Jää­kie­kon MM: Suo­mi - Sak­sa

Kooste Suomi - Saksa -pelistä.

21.00 MM-ki­sas­tu­dio

21.00 Jää­kie­kon MM: Vä­lie­rä 2

Välierä 2.

21.10 Jää­kie­kon MM: Puo­li­vä­lie­rä 3

Puolivälierä 3.

21.10 Jää­kie­kon MM: Lop­puot­te­lu

Loppuottelu.

21.30 On­ne­la

Parisuhteen vuosihuolto.

21.40 Kym­me­nen uu­ti­set ja sää

21.50 Kym­me­nen uu­ti­set ja sää

21.50 Jää­kie­kon MM: Vä­lie­rä 2

Välierä 2.

Kym­me­nen uu­ti­set ja sää

22.00 Kym­me­nen uu­ti­set

Jää­kie­kon MM: Puo­li­vä­lie­rä 3

Puolivälierä 3.

Kym­me­nen uu­ti­set

22.00 Jää­kie­kon MM: Lop­puot­te­lu

Loppuottelu.

22.20 Päi­vän sää

22.20 Päi­vän sää

22.25 Tu­los­ruu­tu

22.25 Tu­los­ruu­tu

22.35 Par­haat!

Jää­kie­kon MM: Ka­na­da - U­SA

Kanada - USA.

Par­haat!

22.35 F1 Ext­ra

Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni

22.40 Pos­se

Posse tulee taas! Lu­vas­sa on käl­le­jä, ral­le­ja ja rä­jäh­tei­tä, kun tut­tu jen­gi ot­taa vas­tuun per­jan­tai-il­lan kaaok­ses­ta. Pa­luun pos­sen­tai­hin te­ke­vät myös julk­kis­ten te­ke­mät s­tun­tit.

22.40 999: Mi­kä hä­tä­nä?

Naapurikiistoja.

Jää­kie­kon MM: Puo­li­vä­lie­rä 3

Puolivälierä 3.

Ha­me­kyt­tä 2

Ha­me­kyt­tä 2. Toi­min­ta­ko­me­dias­sa F­BI-a­gent­ti Mal­colm Tur­ner so­lut­tau­tuu lup­sa­kak­si las­ten­hoi­ta­jak­si per­hee­seen, jon­ka oh­jel­moi­ja-i­sä on suun­ni­tel­lut vaa­ral­li­sen tie­to­ko­ne­ma­don, jo­ka uh­kaa hal­li­tuk­sen tär­kei­tä tie­to­ja. U­SA 2006

Tu­los­ruu­tu

Jää­kie­kon MM: Lop­puot­te­lu

Loppuottelu.

22.50 F1 Ext­ra

23.00 Jo­han Falk 13 - O­jas­ta al­lik­koon

Johan Falk 13 - Ojasta allikkoon. Jo­han Fal­kin oi­keu­den­käyn­ti on vih­doin o­hi. Oi­keu­den­käyn­nin pää­tös­päi­vä­nä po­lii­si­ta­lol­le il­mes­tyy Fal­kin am­pu­man gangs­te­rin les­ki, jo­ka ha­luaa po­lii­sin va­ras­tos­ta mie­hen­sä ta­va­rat.

23.35 MM-ki­sas­tu­dio

23.35 MM-ki­sas­tu­dio

23.35 MM-ki­sas­tu­dio

23.45 To­si­mie­het

Menetetty nuoruus, menetetty vartalo.

Met­säs­tä­jät

Viimeinen taistelu.

Tu­los­ruu­tu

23.55 For­mu­la­sir­kus

23.55 For­mu­la 1 koos­te: Mo­na­con o­sa­kil­pai­lu

Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 26.5.2019 ).
0

00.10 Rou­va Mi­nis­te­ri

Talvipuutarha.

00.25 Ur­hei­lu­do­ku­ment­ti: Ko­ri­pal­lon häi­ri­köt

Koripallon häiriköt.

00.40 Ke­nen ko­to­na?

Jah­ti

00.50 To­del­la u­pee­ta (x2)

Loma Ranskassa. Koulussa.

00.50 Rou­va Mi­nis­te­ri

Talvipuutarha. E­li­za­beth ja Jay y­rit­tä­vät es­tää Es­pan­jaa ro­mut­ta­mas­ta his­to­rial­lis­ta so­pi­mus­ta Ser­bian ja Ko­so­von vä­lil­lä.

01.00 Hä­vyt­tö­mät

Löytynyt. Fio­na päät­tää vih­doin al­kaa e­lää o­maa e­lä­mään­sä.

01.10 I­sän­maan puo­les­ta

Ylistyslaulu kansalle.

01.35 Huip­pu­jen­gi

6032 m.

O­ta ra­hat ja juok­se

Kiekkoleijonat.

01.55 Kin­gi

Duetot. Täs­sä jak­sos­sa ta­pah­tuu en­sim­mäi­nen pu­do­tus!

01.55 Bil­lions

Kompenso. A­xe mää­rit­te­lee työn­te­ki­jöi­den­sä ar­von vuo­den päät­tä­vis­sä bo­nus­neu­vot­te­luis­sa.

02.05 Mök­ki­reis­su

02.15 T­he St­rain (x2)

02.25 Aar­tei­den met­säs­tä­jät Suo­mi

02.25 Myy­tin­mur­ta­jat

02.35 O­li­pa ker­ran e­lä­mä

3

03.00 Bumt­si­bum

A­me­ri­cans

03.25 112

Myy­tin­mur­ta­jat

112

03.55 112

03.55 C­ra­zy Ex-Girlf­riend

Mo­dus

04.20 A­ku ja 7 ih­met­tä