Ohjelmakartta.fi
ma 14.10. ti 15.10. ke 16.10. to 17.10. pe 18.10. la 19.10. su 20.10.
6 06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
06.15 Aa­mu­sää
06.25 Huo­men­ta Suo­mi Huo­men­ta Suo­mi
07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.00 Las­te­noh­jel­mia: Tai­ka­puu­tar­han pik­kuö­tö­kät
08.10 Puu­ha-Pe­te Las­te­noh­jel­mia: Pa­lo­mies Sa­mi
08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4) Taikahattu. Hylky rannalla. Niiskun siivet. Autiolla saarella.
9
09.05 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?
09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Litt­lest Pet S­hop Nuo­ri Ro­bin Hood
09.25 C­hap­lin
09.35 Kau­niit ja roh­keat Winx-k­lu­bi
10.00 Em­mer­da­le Pahan paluu. Avutonna alttarilla. Os­tos­ka­na­va T­vins.com First Da­tes Suo­mi Omituisia etelän naisia. Sant­tu toi­voo ta­paa­van­sa ih­mi­sen, jo­ka on si­nut o­man e­pä­täy­del­li­syy­ten­sä kans­sa.
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Mitä tänään syötäisiin? . Tans­sii Täh­tien Kans­sa Minun tarinani. Par­ke­til­la tans­si­taan op­pi­lai­den o­mien ta­ri­noi­den ins­pi­roi­mi­na. Uu­tis­vuo­to Pauli Hanhiniemi ja Hanna Kosonen. Kok­ki­so­ta Sam Yaffa ja Meeri Koutaniemi. First Da­tes Suo­mi Omituisia etelän naisia. Suo­men kau­nein ko­ti Romanttisia koteja.
11.00 For­mu­la 1: Ja­pa­nin o­sa­kil­pai­lu Japani. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 13.10.2019 ). Se­los­ta­ja­na Ni­ki Juu­se­la, a­sian­tun­ti­joi­na Os­si Oi­ka­ri­nen ja Aa­ro Vai­nio. 11.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Kau­si 12, 9/12 Jou­ko vie t­ref­feil­le Ar­jan, jo­hon mies on jo tun­nus­ta­nut hie­man i­has­tu­neen­sa.
11.30 Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Pelastetaan Hjallis. Duud­so­nit: Pääl­lik­kö Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la E­ro­tiik­kaa ja d­ra­ma­tiik­kaa Mii­nan luo­na. Ko­toi­sa Hir­si­ta­lon muo­don­muu­tos 1/2. Kau­si 2, 4/12. Vih­dis­sä tuo­daan 70-lu­vun keit­tiö ja e­tei­nen tä­hän päi­vään.
12 12.00 Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Pelastetaan Hjallis. H­jal­lis Har­ki­mo lä­het­tää Per­tun tii­mei­neen Kii­naan et­si­mään pe­las­tus­ta Jo­ke­rei­den fa­ni­tuo­te­bis­nek­sel­le.
12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?
13.00 P­la­neet­ta 51 P­la­neet­ta 51. Sh­re­kin kir­joit­ta­jan kut­kut­ta­van haus­ka ko­ko per­heen a­ni­maa­tio. P­la­net 51:n a­su­kit ko­ke­vat vih­reän e­lä­män­sä hur­jim­man yl­lä­tyk­sen, kun hei­dän ta­ka­pi­hal­len­sa ti­pah­taa a­lus suo­raan a­va­ruu­des­ta ja vie­lä­pä kes­ken par­hain­ta g­ril­lau­sai­kaa. Pi­lan­päi­ten (x2)
13.20 Myy­tin­mur­ta­jat: Fa­ni­pos­tia Täs­sä e­ri­kois­jak­sos­sa fa­nit pää­se­vät to­dis­ta­maan ky­kyn­sä Ark­hi­me­deen tap­pa­ja­sä­de­myy­tin pa­ris­sa.
13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra
14.00 Tek­na­vi First Da­tes Suo­mi Rakkaus pelottaa. Maa­jus­sil­le mor­sian Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Mikko Hyppönen. Huu­ma
14.30 Fort Boyard Suo­mi Voimat loppu. 14.30 Tek­na­vi
14.50 Pi­lan­päi­ten
15 15.00 Lo­ve Is­land Suo­mi Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Pyhimyksen monta roolia. 15.00 Ra­ket­ti­tie­det­tä? Sähkö. St­rong­man C­ham­pions Lea­gue
15.30 Sa­la­tut e­lä­mät Duud­so­nit: Pääl­lik­kö Kau­si 1 , 5/10. Duud­so­nit jou­tuu ko­vaan paik­kaan, kun d­ra­maat­ti­set kään­teet tuo­vat tun­teet pin­taan.
16.00 Sa­la­tut e­lä­mät Jakso 3627: Dahlia on leipuri diiva. Jakso 3630: Stripatessa roiskuu. Kau­niit ja roh­keat Paljonko vauvanne maksaa? . 16.00 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la E­ro­tiik­kaa ja d­ra­ma­tiik­kaa Mii­nan luo­na.
16.30 Kau­niit ja roh­keat Thorne, ikuinen kipuilija. Adoptiomestari Reese. Pelasta tyttäreni, Flo. Pura tunteesi kuin mies, Liam! Em­mer­da­le Lii­ga­li­ve 360 Te­lian Lii­ga­li­ve 360° -s­tu­dio­lä­he­tys suo­ra­na Lii­gan y­ti­mes­tä.
17.00 Vii­den jäl­keen On­ly in Ja­pan Kuolettava liukuhihnakauhu. Sun­nun­tai­lou­nas Tuuppaus. Ee­vi ta­juaa o­le­van­sa vää­räs­sä am­ma­tis­sa.
17.25 Uu­ti­set
17.30 Vii­den jäl­keen Fort Boyard Suo­mi Käärmekammo. Kel­tai­ses­sa jouk­kuees­sa kil­pai­lee Sa­ra C­ha­fak, Jeff­rey Law­man ja Mo­ni­ka Lin­de­man. Ko­van vas­tuk­sen an­taa val­koi­sen jouk­kueen Lot­ta Hint­sa, Mar­ko Ke­rä­nen ja Jaak­ko O­ja­nie­mi. Huu­ma Kau­si 1, 6/10. Huu­man suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä koe­taan jäl­leen jät­tiyl­lä­tyk­siä ko­ti­kat­so­mos­sa ja s­tu­dios­sa! Juon­ta­ji­na Roo­pe Sal­mi­nen, Er­nest Law­son, Jen­ni Ko­kan­der ja hei­dän mi­ni­ver­sion­sa. Kat­so ja yl­lä­ty!
17.55 Uu­ti­set
18 18.00 Vii­den jäl­keen
18.25 Em­mer­da­le Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Mitä tänään syötäisiin? .
18.55 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?
19.00 Seit­se­män uu­ti­set Seit­se­män uu­ti­set
19.10 Uu­ti­sext­ra Tu­los­ruu­tu
19.20 Päi­vän sää 19.20 Ur­hei­luext­ra
19.25 Tu­los­ruu­tu
19.30 Sa­la­tut e­lä­mät Huu­ma Kau­si 1, 6/10. Huu­man suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä koe­taan jäl­leen jät­tiyl­lä­tyk­siä ko­ti­kat­so­mos­sa ja s­tu­dios­sa! Juon­ta­ji­na Roo­pe Sal­mi­nen, Er­nest Law­son, Jen­ni Ko­kan­der ja hei­dän mi­ni­ver­sion­sa. Kat­so ja yl­lä­ty! Tans­sii Täh­tien Kans­sa Hollywoodin ja TV:n säihkettä. Tans­si­par­ke­til­la vie­te­tään va­kio­tans­si-il­taa e­lo­ku­va- ja te­le­vi­sio­mu­sii­kin tah­dis­sa. Ki­sa ki­ris­tyy en­ti­ses­tään, sil­lä il­lan päät­teek­si jaos­sa o­vat jat­ko­pai­kat.
20.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Kau­si 12, 9/12 Jou­ko vie t­ref­feil­le Ar­jan, jo­hon mies on jo tun­nus­ta­nut hie­man i­has­tu­neen­sa. Myös Ar­ja o­dot­taa kah­den­kes­kis­tä ai­kaa Jou­kon kans­sa. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Pelastetaan Hjallis. H­jal­lis Har­ki­mo lä­het­tää Per­tun tii­mei­neen Kii­naan et­si­mään pe­las­tus­ta Jo­ke­rei­den fa­ni­tuo­te­bis­nek­sel­le. Duud­so­nit: Pääl­lik­kö Kau­si 1 , 5/10. Duud­so­nit jou­tuu ko­vaan paik­kaan, kun d­ra­maat­ti­set kään­teet tuo­vat tun­teet pin­taan. First Da­tes Suo­mi Omituisia etelän naisia. Sant­tu toi­voo ta­paa­van­sa ih­mi­sen, jo­ka on si­nut o­man e­pä­täy­del­li­syy­ten­sä kans­sa. Min­ni ha­luai­si 'so­pi­van hot­tik­sen' seu­ra­lai­sen. Fort Boyard Suo­mi Käärmekammo. Kel­tai­ses­sa jouk­kuees­sa kil­pai­lee Sa­ra C­ha­fak, Jeff­rey Law­man ja Mo­ni­ka Lin­de­man. Ko­van vas­tuk­sen an­taa val­koi­sen jouk­kueen Lot­ta Hint­sa, Mar­ko Ke­rä­nen ja Jaak­ko O­ja­nie­mi.
21 21.00 Ro­ba Kunniakoodi. Lund on ka­don­nut, ja Ar­to jou­tuu paik­kaa­maan hän­tä tär­keän ul­ko­maa­lai­so­pe­raa­tion ai­ka­na. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Juhannusjuhlat. Ka­ri Ka­na­la ta­paa pa­rit tu­liai­si­naan vi­deo­ma­te­riaa­lia häis­tä. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Mikko Hyppönen. Kau­si 7, Täl­lä kau­del­la on ol­lut jo­ten­kin e­ri­kois­mei­sin­ki. Mi­kä lie tun­ne­ko­ke­muk­sel­li­nen fii­lis. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la E­ro­tiik­kaa ja d­ra­ma­tiik­kaa Mii­nan luo­na. Kau­si 5, 3/10. Ma­ria yö­pyy tai­te­li­ja Mii­na Äk­ki­jyr­kän maa­ti­lal­la, jos­sa leh­mä­teok­sia ra­ken­ne­taan au­ton­ro­muis­ta. 21.00 Tut­tu Jut­tu S­how Jut­ta ja Ju­ha Larm se­kä Hen­na ja Ilk­ka An­ti­kai­nen. Kau­si 1, 1/8. Pa­luun te­ke­vä pa­ri­suh­de­vi­sa sel­vit­tää kuin­ka hy­vin vii­me vuon­na a­vioi­tu­neet Jut­ta ja Ju­ha Larm tun­te­vat toi­sen­sa.
21.30 Ve­de­tään ha­tus­ta Vieraana Janne Reinikainen. Va­lot, ka­me­ra, imp­ro! 21.30 Sun­nun­tai­lou­nas Lyö hiljaa, sydämein. Ee­vi ko­kei­lee töi­tä baa­ris­sa ja muut­tuu ih­mis­hir­viök­si.
22.00 Kym­me­nen uu­ti­set Kym­me­nen uu­ti­set
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni Vii­kon sää
22.20 Päi­vän sää
22.25 Tu­los­ruu­tu Tu­los­ruu­tu Suo­men pa­ras­ta ur­hei­lun uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien ank­ku­rien joh­dol­la! Tu­los­ruu­tu
22.35 A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen Uu­tis­vuo­to Pauli Hanhiniemi ja Hanna Kosonen. Vie­rai­na tie­de-ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Han­na Ko­so­nen ja val­ta­kun­nan kol­mas nai­nen Pau­li Han­hi­nie­mi. Ri­kos­paik­ka 22.35 Mrs. S­mith Mr. & Mrs. S­mith. Ja­ne ja John S­mith e­lä­vät näen­näi­ses­ti nor­maa­lia e­lä­mää, mut­ta a­vio­lii­tos­ta on ka­don­nut vuo­sien ai­ka­na suu­rin ki­pi­nä. To­del­li­suu­des­sa mo­lem­mat o­vat am­mat­ti­tap­pa­jia, mut­ta kum­pi­kaan ei tie­dä toi­sen sa­lai­suut­ta. Wal­lan­der: Ku­rii­ri Wallander: Kuriiri. Mo­to­ris­ti löy­tyy mur­hat­tu­na, ja jäl­jet joh­ta­vat pai­kal­li­sen MC-k­lu­bin kaut­ta jär­jes­täy­ty­nee­seen ri­kol­li­suu­teen, jo­ka raa­ka­lais­mai­sin kei­noin pyr­kii kaap­paa­maan a­lueen huu­me­mark­ki­nat. Uh­rik­si jou­tuu myös Wal­lan­de­rin nuo­ri nais­kol­le­ga. Tek­na­vi
22.55 Lii­ga: A­ri Val­lin S­how
23.05 3 Suo­mi Huumeet - Alkosta Narkoon. 23.05 Bull Puuttuva pala. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Mikko Hyppönen. 23.05 Ro­ba Kunniakoodi. Lund on ka­don­nut, ja Ar­to jou­tuu paik­kaa­maan hän­tä tär­keän ul­ko­maa­lai­so­pe­raa­tion ai­ka­na.
23.35 Bil­lions Chucky Rhoadesin mahtavin peli.
0 00.00 Fort Boyard Suo­mi Voimat loppu. 00.00 Duud­so­nit: Pääl­lik­kö 00.00 T­he­roux ja U­SA:n vi­ha­tuin per­he Do­ku­men­tis­sa Louis T­he­roux viet­tää kol­me viik­koa fa­naat­tis­ten, ho­mo­vas­tais­ten seu­ra­kun­ta­lais­ten kans­sa.
00.10 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Mies jo­ka ei o­san­nut sa­noa ei Mies joka ei osannut sanoa ei.
00.30 Ro­ba Kunniakoodi. 00.30 Po­lii­sio­pis­to 3 - Jat­ko­kou­lu­tuk­ses­sa Poliisiopisto 3 - Jatkokoulutuksessa. Toi­min­ta­ko­me­dia, jos­sa tu­na­ri­po­lii­sit tais­te­le­vat po­lii­sio­pis­to­jen vä­li­ses­sä ki­sas­sa o­man o­pi­nah­jon­sa lak­kaut­ta­mis­ta vas­taan.
01.00 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: A­gent­ti 000 ja kuo­le­man kur­vit Agentti 000 ja kuoleman kurvit. 01.00 Ri­kos­paik­ka
01.20 T­he­roux Mia­min jät­ti­van­ki­las­sa 01.20 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä (x2) Ilo irti ja hymyä huuleen. Lopun alkua.
01.30 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Jus­si Pus­si Jussi Pussi. 01.30 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Mikko Hyppönen.
02.10 Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa 02.10 Uu­tis­vuo­to
02.25 Bil­lions
02.40 999: Mi­kä hä­tä­nä? 02.40 999: Mi­kä hä­tä­nä?
3
03.05 Ih­meel­li­set ih­mi­set 03.05 U­lo­sot­to­mie­het 03.05 Bull Val­heen jäl­jil­lä
03.40 Mie­hi­tet­ty 03.40 Mus­ta­maa­lat­tu
03.50 Myy­tin­mur­ta­jat Ih­meel­li­set ih­mi­set
04.00 Mie­hi­tet­ty 04.00 Ri­kok­sis­ta pa­hin St­rong­man C­ham­pions Lea­gue
04.50 Mie­hi­tet­ty Mus­ta­maa­lat­tu