Ohjelmakartta.fi
ma 27.1. ti 28.1. ke 29.1. to 30.1. pe 31.1. la 1.2. su 2.2.
6
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu (x12) Uutisaamu (x3)
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Monchhichi
08.10 Puuha-Pete Palomies Sami
08.25 Muu­mi­laak­son tarinoita (x4) Hemulitädin vierailu. Muumipeikko saa kultaisen hännän. Taidenäyttely hiekkarannalla. Vieraita rannalla.
9
09.05 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
09.10 Kau­niit ja rohkeat Mim­mit musapatti Kar­hu­her­ra Pad­ding­to­nin seikkailut
09.35 Emmerdale Winx-klubi
10.00 Olet mitä syöt Lääketieteellinen Ihme. Villa Hintikka Maailmankansalaiset. Ko­ko Suomi leipoo Enemmän on enemmän. Ra­kas, os­tin meille kodin Ummikko talokaupoilla. Kokkisota Anna-Maija Tuokko ja Saara Kotkaniemi. Os­tos­ka­na­va Tvins.com Kokkisota Anna-Maija Tuokko ja Saara Kotkaniemi.
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.00 Tulossa: Sii­pan saappaissa Hei me rakennetaan! Talvipuutarha. 11.00 Kotoisa Lapsiperheen kesäkeidas. Ko­ko Suomi leipoo Enemmän on enemmän.
11.05 Hei me rakennetaan! 11.05 Kotoisa Hei me rakennetaan!
11.55 Ja­mie Oli­ve­rin 15 mi­nuutin ateriat Meren herkkuja. Yorkshire-vanukas. Glaseeratut lampaakyljykset. Tonnikalaa ja frittereitä. Kanaa ja falafeleja. Rehtori (x2) Vanhempainilta. Miki. Pilanpäiten
12
12.05 Olet mitä syöt DownGrading.
12.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
13.00 Emoji-elokuva Emoji-elokuva. Suo­mek­si pu­hut­tu. Ani­maa­tio ä­ly­pu­he­li­men si­säl­lä ole­vas­ta vilk­kaas­ta suur­kau­pun­gis­ta ni­mel­tä Tex­to­po­lis, jos­sa kaik­ki emojit asuvat. Villa Hintikka Julkisuuden valokeilassa.
13.30 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy Davina McCall. Ja­mie Oli­ve­rin 15 mi­nuutin ateriat Meren herkkuja. Yorkshire-vanukas. Rantabaari Suudelmia. Rantabaari (x2) Unelmia. Ristiaallokkoa.
13.55 Tulossa: Sii­pan saappaissa
14.00 Sta­di vs. Lande Tehotyttöjä ja kuviokelluntaa. Ra­kas, os­tin meille kodin Ummikko talokaupoilla. Har­ry ja Meg­han: ku­nin­kaal­linen kriisi 14.00 Kotoisa Lapsiperheen kesäkeidas.
14.30 Putous 14.30 Olet mitä syöt DownGrading.
14.55 Tulossa: Talent Suomi 14.55 Tulossa: Talent Suomi
15 15.00 Kokkisota Arttu Harkki ja Minna Kuukka. Ko­ko Suomi leipoo Enemmän on enemmän. Villa Hintikka Maailmankansalaiset. 15.00 Koiralle koti Pi­tää­kö ol­la huolissaan? STIG.
15.30 Sa­la­tut elämät Sta­di vs. Lande Vedetään vastauksia taskusta! .
16.00 Sa­la­tut elämät Kau­niit ja rohkeat 16.00 Sta­di vs. Lande Kalle pubivisassa! . Kal­le pubivisassa!
16.30 Kau­niit ja rohkeat Emmerdale Liigalive 360 Te­lian Lii­ga­li­ve 360° -stu­dio­lä­he­tys suo­ra­na Lii­gan ytimestä.
16.55 Uutiset 16.55 Tulossa: Talent Suomi
17.00 Vii­den jälkeen Ve­de­tään hatusta Vieraana Janne Reinikainen. Vieraana Eija Vilpas.
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen Posse Pos­se viih­dyt­tää taat­tuun ta­paan­sa mars­sit­ta­mal­la est­ra­dil­le ajan­koh­tai­set täh­ti­vie­raat ja tu­kun uu­sia yl­lä­tyk­siä. Unoh­ta­mat­ta tut­tuja kujeita. Putous Kau­si 12, 3/8. Sket­si­hah­mot jou­tu­vat la­ki­sää­tei­seen ter­veys­tar­kas­tuk­seen ja en­sim­mäi­nen sket­si­hah­mo läh­tee lau­lu­kuo­roon. Mu­ka­na myös yl­lä­tys­vie­ras. Suo­ran lä­he­tyk­sen juon­taa Roo­pe Salminen.
17.55 Uutiset
18 18.00 Vii­den jälkeen
18.25 Emmerdale Tulossa: Talent Suomi
18.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai Sobanuudelisalaattia ja okonomiyakia.
18.55 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
19.00 Seit­se­män uutiset Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla! Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra Tulosruutu
19.20 Päivän sää Tulosruutu Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät Putous Kau­si 12, 3/8. Sket­si­hah­mot jou­tu­vat la­ki­sää­tei­seen ter­veys­tar­kas­tuk­seen ja en­sim­mäi­nen sket­si­hah­mo läh­tee laulukuoroon. Talent Suomi Leuat loksauttava startti. UU­SI SAR­JA AL­KAA. Mil­tä näyt­tä­vät äi­jät ba­let­ti­me­kois­sa? Mi­ten soi il­ma­ki­ta­ra tai peruna?
20.00 Ko­ko Suomi leipoo Enemmän on enemmän. Fi­naa­lis­sa lai­te­taan kaik­ki pe­liin ja lei­pu­rit pis­tä­vät parastaan! Kotoisa Lapsiperheen kesäkeidas. Olet mitä syöt DownGrading. Blog­gaa­ja Vee­ra Bian­ca on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen jos­sa yli­pai­no on läh­te­nyt käsistä. Kokkisota Anna-Maija Tuokko ja Saara Kotkaniemi. Posse Pos­se viih­dyt­tää taat­tuun ta­paan­sa mars­sit­ta­mal­la est­ra­dil­le ajan­koh­tai­set täh­ti­vie­raat ja tu­kun uu­sia yllätyksiä.
20.55 Tulossa: Sii­pan saappaissa
21 21.00 Bullets Madina. Ma­ri jou­tuu hen­gen­vaa­raan, kun sa­la­pe­räi­sen nai­sen to­del­li­nen hen­ki­löl­li­syys paljastuu. Har­ry ja Meg­han: ku­nin­kaal­linen kriisi Jahti Kau­si 2, 4/12. Ty­lys­tä tun­nel­mas­ta vas­taa tä­nään Jah­taa­ja, mut­ta jouk­kue lait­taa kampoihin. Villa Hintikka Julkisuuden valokeilassa. 21.00 Rehtori (x2) Veso-päivä. Lukujärjestys. Sta­di vs. Lande Saisinko vastauksenne, silvoplee! . Sai­sin­ko vas­tauk­sen­ne, silvoplee!
21.30 Sun­nuntailounas Leena.
22.00 Kym­menen uutiset Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla! Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu Tulosruutu Tulosruutu
22.35 NCIS: New Orleans Tuhoaja. NCIS ryh­tyy jäl­jit­tä­mään syy­päi­tä Pri­den isän kuolemaan. Bullets Madina. Ma­ri jou­tuu hen­gen­vaa­raan, kun sa­la­pe­räi­sen nai­sen to­del­li­nen hen­ki­löl­li­syys paljastuu. Rikospaikka 22.35 The Big Short The Big Short. To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va, tii­vis­tun­nel­mai­nen draa­ma­ko­me­diae­lo­ku­va ker­too Yh­dys­val­tain 2000-lu­vun alun ta­lousk­rii­sis­tä. Nel­jä pank­ki­maail­man ul­ko­puo­lis­ta si­joit­ta­jaa huo­maa merk­ke­jä tu­le­vas­ta asun­to­kup­las­ta ei­vät­kä fi­nans­sia­sian­tun­ti­jat tun­nu us­kovan asiaa. Hamilton Suurlähetystö. Ter­ro­ris­tien pa­ko­mat­ka Åtvi­da­ber­gin met­säs­sä jat­kuu, ja Sä­pö sel­vit­tää kuu­mei­ses­ti Ha­mil­to­nin menneisyyttä. Ri­kos­tut­kija Bergman Veriside, 2. osa. Tii­mi jat­kaa pap­pi­pa­ris­kun­nan ja maa­han­muut­ta­jien mur­hien tut­ki­mis­ta. Pap­pi­per­hees­tä tu­lee il­mi uu­sia asioita.
22.55 Myytinmurtajat Lentävä lautta. Adam ja Ja­mie tes­taa­vat, voi­ko he­liu­mil­la täy­te­tyn pe­las­tus­lau­tan avul­la lentää.
23.05 Bull Valkoinen lammas.
23.35 Kokkisota Arttu Harkki ja Minna Kuukka. Ri­kos­tut­kija Bergman Veriside, 1. osa. 23.35 Wal­lan­der: Tuhopolttaja Wallander: Tuhopolttaja. Van­ki­las­ta va­pau­tu­nut tu­ho­polt­ta­ja saa ko­ti­ky­läs­sään vi­ha­mie­li­sen vas­taa­no­ton, ja jo­kai­ses­ta uu­des­ta ri­kok­ses­ta syy­te­tään häntä. Posse Pos­se viih­dyt­tää taat­tuun ta­paan­sa mars­sit­ta­mal­la est­ra­dil­le ajan­koh­tai­set täh­ti­vie­raat ja tu­kun uu­sia yllätyksiä.
0
00.05 Ratamo (x2) Riidankylväjä. Lähtökäsky. Jahti
00.30 Putous Miehitetty Syyskuu.
01.00 Villa Hintikka Julkisuuden valokeilassa. 01.00 Top Gear Kau­si 13, 4/7. Ford Fo­cus RS vas­taan Re­nault Me­ga­ne R26R. Voit­taa­ko te­ho vai ke­veys? On­ko Porsc­he Pa­na­me­ra no­peam­pi kuin Bri­tan­nian postilaitos?
01.15 Rikospaikka
01.25 Bull Valkoinen lammas. Mer­kit­tä­vän ri­kol­lis­po­mon poi­ka päät­tää tap­paa tuo­ma­rin, jo­ka kä­sit­te­lee isän tapausta.
01.35 Isän­maan puolesta (x2) Haamuhenkilöt. Lipputalo. 01.35 Hamilton Hirven metsästystä.
01.55 Isän­maan puolesta (x2) Välittömässä vaarassa. Vaihtoehtoinen totuus. 01.55 Olet mitä syöt DownGrading. Blog­gaa­ja Vee­ra Bian­ca on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen jos­sa yli­pai­no on läh­te­nyt käsistä.
02.05 Vi­ron surkein kuski
02.25 The­roux ja por­notyöläiset
02.35 The Litt­le Drummer Girl
02.50 Isän­maan puolesta (x2) Hei me rakennetaan! (x2)
3 03.00 Teknavi
03.30 Myytinmurtajat 999: Mi­kä hätänä? Myytinmurtajat
03.40 Bullets
04.05 Hei me rakennetaan!
04.25 Hei me rakennetaan! Myytinmurtajat Mökkireissu