Ohjelmakartta.fi
ma 20.5. ti 21.5. ke 22.5. to 23.5. pe 24.5. la 25.5. su 26.5.
6

06.00 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

06.20 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maailm

Rus­ty Ri­vets

Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maailm

Rus­ty Ri­vets

Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maailm

Rus­ty Ri­vets

06.40 Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryh­mä

Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryh­mä

Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryhm

Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su

Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su

07.05 Rus­ty Ri­vets

Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maailm

Rus­ty Ri­vets

Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maailm

Rus­ty Ri­vets

Dis­neyn e­si­kou­lu: Vam­py­ri­na (x2)

07.15 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

07.15 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

07.25 Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja

07.35 Dis­neyn e­si­kou­lu: Vam­py­ri­na

07.35 LE­GO S­tar Wars: T­he F­ree­ma­ker Ad­ven­tu­res

07.45 LE­GO F­riends: Tyt­tö­jen tär­keä teh­tä­vä (x2)

T­rans­for­mers Cy­ber­ver­se (x6)

08.00 Ri­se of t­he Tee­na­ge Mu­tant Nin­ja Turt­les (x2)

Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

08.10 LE­GO Ju­ras­sic World: In­do­mi­nuk­sen pa­ko

LE­GO S­tar Wars

T­rans­for­mers Cy­ber­ver­se (x2)

08.20 LE­GO Ju­ras­sic World: In­do­mi­nuk­sen pa­ko

08.35 Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

Toth-Ran elävät muumiot!

08.45 HS Las­ten uu­ti­set

9

09.00 Pal­lon ym­pä­ri

Seikkailu alkaa!

Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit

Mökki muistojen järveltä.

Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit

Jokimaisemissa.

Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit

Mökillä otetaan rennosti, mies!

Nel­jän täh­den tal­koot (x4)

09.00 Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Pie­ru­tyy­ny­jä ja 80-lu­vun mui­nai­se­si­nei­tä.

09.10 Hac­hi­mals (x3)

09.25 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa (x2)

09.50 Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Pie­ru­tyy­ny­jä ja 80-lu­vun mui­nai­se­si­nei­tä.

10.00 Nel­jät häät Ka­na­das­sa

Musikaalitunnelmaa.

Hu­vi­la & Huus­si

Saaristomökin tilaratkaisut.

10.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

10.00 Jak­sa pa­rem­min

10.15 T­rans­for­mers Cy­ber­ver­se (x2)

10.30 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Kuka on Sasha? Jouk­kueet o­vat val­mii­na ta­voit­te­le­maan mil­joo­naa o­man ryh­män­sä hy­väk­si.

10.40 LE­GO S­tar Wars: T­he F­ree­ma­ker Ad­ven­tu­res

11.00 On­ne­nar­pa

LE­GO e­lo­ku­va

(2014) Le­go­jen maail­maan si­joit­tu­va tie­to­ko­nea­ni­maa­tio, jos­sa tui­ki ta­val­lis­ta ra­ken­nus­työ­läis­tä Em­me­tiä e­reh­dy­tään luu­le­maan va­li­tuk­si, jon­ka on mää­rä pe­las­taa ko­ko u­ni­ver­su­mi il­keän Joh­ta­ja Bis­nek­sen ai­keil­ta.

11.30 Nel­jän täh­den tal­koot (x4)

12

12.00 Tie­dä ja Voi­ta

Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.

13.00 Mar­vel: Next A­ven­gers: He­roes of To­mor­row

(2008) Kos­ta­jien su­per­san­ka­ri­ryh­mä jou­tuu tais­te­le­maan y­li­voi­mais­ta vi­hol­lis­ta vas­taan ja tu­hou­tuu, mut­ta ryh­män lap­set eh­di­tään pii­lot­taa.

13.30 Mar­vel: T­hor: Ta­les of As­gard

(2011) Nuo­ri mui­nais­nor­ja­lai­nen ju­ma­la T­hor läh­tee vel­jen­sä Lo­kin kans­sa et­si­mään le­gen­daa­ris­ta miek­kaa, jon­ka sa­no­taan an­ta­van käyt­tä­jäl­leen en­nen­nä­ke­mät­tö­mät voi­mat.

13.55 Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit

Mökki muistojen järveltä. Jokimaisemissa. Mökillä otetaan rennosti, mies!

T­he Wall Suo­mi

Mummojengi Lahdesta. Helpotusta ruuhkavuosiin.

14.40 Pien­tä pi­laa

14.45 Hu­vi­la & Huus­si

Saaristomökin tilaratkaisut.

14.55 Rem­pal­la kau­pak­si

Hobitin koti kaupan. Pohjois-Surreyssa.

Rem­pal­la kau­pak­si

Huonehämmennys.

Rem­pal­la kau­pak­si

Bokserikokoelma piiloon! Berkshiren taloja.
15

15.05 Ext­re­me Run

15.45 Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Pie­ru­tyy­ny­jä ja 80-lu­vun mui­nai­se­si­nei­tä.

15.45 Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Pie­ru­tyy­ny­jä ja 80-lu­vun mui­nai­se­si­nei­tä.

15.55 Na­pa­kymp­pi

Hoitsu etsii hoivaajaa. Pelaajat.

15.55 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

Remp­pa vai muut­to UK

Yhden muuton mies.

16.05 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Täs­sä oh­jel­mas­sa la­da­taan bis­ne­si­deat tis­kil­le ja kat­so­taan, mi­kä kon­sep­ti ot­taa tuul­ta al­leen.

16.45 Na­pa­kymp­pi

Le­gen­daa­ri­ses­sa oh­jel­mas­sa nei­ti tai her­ra X va­lit­see mie­lei­sen­sä ko­sioeh­dok­kaan ser­min ta­ka­na ky­sy­myk­siin vas­taa­vis­ta eh­dok­kais­ta A, B tai C.

16.55 On­ne­nar­pa

17.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Haluatko miljonääriksi? on yk­si maail­man suo­si­tuim­mis­ta ja tun­ne­tuim­mis­ta tv-viih­deoh­jel­mis­ta.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Taide-ekspertit ja pelkojen tuntijat.

Nel­jän täh­den tal­koot (x4)

Pal­lon ym­pä­ri

Jumissa. Mi­kon hy­vin al­ka­nut ki­sa ko­kee kään­teen, kun on­gel­mat ka­saan­tu­vat pas­sin ka­toa­mi­seen ja len­to­kent­tä­kaaok­seen.

17.00 Na­pa­kymp­pi

Le­gen­daa­ri­ses­sa oh­jel­mas­sa nei­ti tai her­ra X va­lit­see mie­lei­sen­sä ko­sioeh­dok­kaan ser­min ta­ka­na ky­sy­myk­siin vas­taa­vis­ta eh­dok­kais­ta A, B tai C.

17.45 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Kuka on Sasha? Jouk­kueet o­vat val­mii­na ta­voit­te­le­maan mil­joo­naa o­man ryh­män­sä hy­väk­si.
18

18.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Täs­sä oh­jel­mas­sa la­da­taan bis­ne­si­deat tis­kil­le ja kat­so­taan, mi­kä kon­sep­ti ot­taa tuul­ta al­leen. Lei­jo­nan luo­laan as­tues­saan kil­pai­li­jan täy­tyy va­kuut­taa si­joit­ta­jat lii­kei­dean­sa ne­rok­kuu­des­ta saa­dak­seen p­ro­jek­til­le ra­hoi­tus­ta. A­me­rik­ka­lai­nen sar­ja.

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

18.00 Hu­vi­la & Huus­si

Saaristomökin tilaratkaisut. I­dyl­li­nen pi­ha­pii­ri ja me­ren lä­hei­syys o­vat pi­tä­neet saa­ris­to­mö­kin käy­tös­sä, mut­ta si­sä­ti­lat ei­vät pal­ve­le o­mis­ta­jien tar­pei­ta.

18.45 Vaia­na

19.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Taide-ekspertit ja pelkojen tuntijat. Tä­nään näh­dään i­so­ja tuu­le­tuk­sia, kun kil­pai­li­jat ta­voit­te­le­vat mil­joo­naa Jaa­jo Lin­non­maan i­sän­nöi­mä­nä!

T­he Wall Suo­mi

Mummojengi Lahdesta. Huip­pu­suo­sit­tu T­he Wall Suo­mi pa­laa uu­sin jak­soin. En­sim­mäi­se­nä sei­näs­tä mit­taa ot­ta­vat mum­mo­jen­gi­läi­set Tuu­la ja Sir­pa.

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

T­he Wall Suo­mi

Helpotusta ruuhkavuosiin. Mik­ko ja Hei­di o­vat vii­den lap­sen kii­rei­set van­hem­mat, jot­ka o­vat päät­tä­neet koe­tel­la on­neaan sei­nän e­des­sä.

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Pie­ru­tyy­ny­jä ja 80-lu­vun mui­nai­se­si­nei­tä. Hui­jaa­ko lap­si vaih­ta­mal­la rik­ki­näi­sen pie­ru­tyy­nyn eh­jään, en­tä tun­nis­taa­ko hän 80-lu­vun kän­ny­kän ja kor­va­lap­pus­te­reot?

19.00 In­si­de Out - mie­len so­pu­kois­sa

(2015) SUOMEKSI PUHUTTU. Seik­kai­lua­ni­maa­tio 11-vuo­tiaas­ta Ri­ley-ty­tös­tä, jon­ka e­lä­mä mul­lis­tuu, kun per­he muut­taa San F­ran­cis­coon. Muu­tok­set kuo­hut­ta­vat Ri­leyn tun­tei­ta, ja hä­nen pään­sä si­säl­lä käy mel­koi­nen myl­ler­rys. I­lo y­rit­tää pi­tää Ri­leyn i­loi­se­na, mut­ta Pel­ko, Vi­ha, In­ho ja Su­ru lyö­vät ka­pu­loi­ta rat­tai­siin.

20.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Pie­ru­tyy­ny­jä ja 80-lu­vun mui­nai­se­si­nei­tä. Hui­jaa­ko lap­si vaih­ta­mal­la rik­ki­näi­sen pie­ru­tyy­nyn eh­jään, en­tä tun­nis­taa­ko hän 80-lu­vun kän­ny­kän ja kor­va­lap­pus­te­reot?

Na­pa­kymp­pi

Le­gen­daa­ri­ses­sa oh­jel­mas­sa nei­ti tai her­ra X va­lit­see mie­lei­sen­sä ko­sioeh­dok­kaan ser­min ta­ka­na ky­sy­myk­siin vas­taa­vis­ta eh­dok­kais­ta A, B tai C. Rak­kau­den mes­ta­ri­na toi­mii Jan­ne Ka­ta­ja. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n si­vul­la 333.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Kuka on Sasha? UU­SI SAR­JA! Jouk­kueet o­vat val­mii­na ta­voit­te­le­maan mil­joo­naa o­man ryh­män­sä hy­väk­si.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 Sy­ke

Luok­ka­ko­kous 2

(2016) Me­nes­tys­ko­me­dian jat­ko-o­sas­sa Tuo­mas on me­nos­sa nai­mi­siin, ja us­kol­li­set ka­ve­rit Nip­pe ja Ant­ti päät­tä­vät tie­tys­ti jär­jes­tää kun­non polt­ta­rit. Kun rie­hak­kaat re­mu­juh­lat vaih­tu­vat yl­lät­täen hau­ta­jai­siin, ko­hel­luk­sen mää­rä vain kas­vaa.

Cap­tain A­me­ri­ca: T­he Win­ter Sol­dier

(2014) Su­per­san­ka­rie­lo­ku­van jat­ko-o­sas­sa Kap­tee­ni A­me­rik­ka (Ch­ris E­vans) ja Mus­ta Les­ki (S­car­lett Jo­hans­son) koh­taa­vat sa­la­lii­ton, jo­ka uh­kaa ko­ko S.H.I.E.L.D.-jär­jes­tön tu­le­vai­suut­ta. E­des jär­jes­tön joh­ta­jiin ei voi luot­taa ja li­säk­si vas­tas­sa on mys­ti­nen sa­la­mur­haa­ja, Tal­vi­so­ti­las (Se­bas­tian S­tan). Jack­son, S­car­lett Jo­hans­son, Ro­bert Red­ford, Se­bas­tian S­tan, Ant­ho­ny Mac­kie.

Nuo­tin vie­res­tä

(2014) Lau­ri Nurk­sen oh­jaa­mas­sa d­raa­ma­ko­me­dias­sa Ar­to Mul­kon­saa­ri (Ri­ku Nie­mi­nen) läh­tee Lee­na-äi­tin­sä (Lee­na Uo­ti­la) kans­sa koh­ti Kot­kas­sa jär­jes­tet­tä­viä ka­rao­ken SM-kil­pai­lu­ja. A­luk­si Ar­to pa­nee ko­ko hank­keel­le vas­taan mut­ta hel­tyy pik­ku hil­jaa, kun huo­maa, kuin­ka tär­keä a­sia lau­la­mi­nen juu­ri puo­li­son­sa me­net­tä­neel­le äi­dil­le on.

21.30 Hu­vi­la & Huus­si

Saaristomökin tilaratkaisut. UU­DET JAK­SOT! I­dyl­li­nen pi­ha­pii­ri ja me­ren lä­hei­syys o­vat pi­tä­neet saa­ris­to­mö­kin käy­tös­sä, mut­ta si­sä­ti­lat ei­vät pal­ve­le o­mis­ta­jien tar­pei­ta.

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Saunoja ja sählinkiä. Jal­ka­pal­lo- ja par­ve­ke­sau­na myy­tä­vä­nä! A­ki-o­pe ja­kaa e­lä­mä­noh­jei­ta kou­lul­la.

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi on ää­rim­mäi­nen deit­tioh­jel­ma, jos­sa pa­ris­kun­nil­le an­ne­taan ti­lai­suus tes­ta­ta, kes­tää­kö o­ma pa­ri­suh­de vai on­ko pa­ra­tii­sin kiel­let­ty he­del­mä sit­ten­kin hou­kut­te­le­vam­pi. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n si­vul­la 333.

22.30 Nuo­tin vie­res­tä

(2014) Lau­ri Nurk­sen oh­jaa­mas­sa d­raa­ma­ko­me­dias­sa Ar­to Mul­kon­saa­ri (Ri­ku Nie­mi­nen) läh­tee Lee­na-äi­tin­sä (Lee­na Uo­ti­la) kans­sa koh­ti Kot­kas­sa jär­jes­tet­tä­viä ka­rao­ken SM-kil­pai­lu­ja.

Ka­don­neen jäl­jil­lä

NORJA, Eddie - Valmis vastauksiin.

Kaa­meat po­mot

(2011) Mus­tas­sa ko­me­dias­sa po­mo­jaan vi­haa­vat ka­ve­ruk­set Nick, Da­le ja Kurt päät­tä­vät pääs­tää nä­mä päi­vil­tä. Suun­ni­tel­mas­sa vain on toi­vo­mi­sen va­raa, ja pian ta­pah­tu­mat al­ka­vat vyö­ryä o­mal­la pai­nol­laan.

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Ext­ra

Lisää Temptistä!

22.50 Kaa­meat po­mot

(2011) Mus­tas­sa ko­me­dias­sa po­mo­jaan vi­haa­vat ka­ve­ruk­set Nick, Da­le ja Kurt päät­tä­vät pääs­tää nä­mä päi­vil­tä. Suun­ni­tel­mas­sa vain on toi­vo­mi­sen va­raa, ja pian ta­pah­tu­mat al­ka­vat vyö­ryä o­mal­la pai­nol­laan.

23.00 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Sarjahukuttaja.

23.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Saunoja ja sählinkiä. Jal­ka­pal­lo- ja par­ve­ke­sau­na myy­tä­vä­nä!

23.30 S­tand Up!

Stand Up! -oh­jel­man kol­mas kau­si!

23.50 John Wick

(2014) Rä­jäh­tä­vä toi­min­tae­lo­ku­va en­ti­ses­tä palk­ka­mur­haa­jas­ta John Wic­kis­tä (Kea­nu Ree­ves), jo­ka pa­laa to­si­toi­miin, kun ve­nä­läis­gangs­te­rin poi­ka va­ras­taa hä­nen au­ton­sa ja tap­paa hä­nen koi­ran­sa.
0

00.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA

00.00 Pa­tient Kil­ler

(2015) T­ril­le­ris­sä p­sy­kiat­ri Vic­to­ria W­right­mar (Vic­to­ria P­ratt) saa po­ti­laan (Bar­bie Cast­ro), jon­ka ta­paus muis­tut­taa ko­vas­ti van­haa it­se­mur­haan päät­ty­nyt­tä ta­paus­ta.

00.30 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Täs­sä oh­jel­mas­sa la­da­taan bis­ne­si­deat tis­kil­le ja kat­so­taan, mi­kä kon­sep­ti ot­taa tuul­ta al­leen.

00.50 S­tand Up!

Stand Up! -oh­jel­man kol­mas kau­si!

01.00 Na­pa­kymp­pi

01.30 Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia

Ampumaratasurmat.

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Saunoja ja sählinkiä.

Na­pa­kymp­pi

01.50 Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia

Myrkkyhoitajan sarjamurhat. Kapteeninkadun poliisisurmat

Pant­ti­lai­naa­mo (x4)

Coreyn ja Chumin parhaat. Miesihastus. Ukkosta radalla. Parhaat tinkimiset.

02.00 Vie­rais­sa

02.25 Gor­don Ram­say ja ko­kaii­ni

Vie­rais­sa

02.35 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

02.50 Pant­ti­lai­naa­mo

Pant­ti­lai­naa­mo (x2)

Pant­ti­lai­naa­mo

3

03.20 Pant­ti­lai­naa­mo (x6)

Aust­ra­lian ra­jal­la (x2)

03.20 Aust­ra­lian ra­jal­la (x2)

03.50 Aust­ra­lian ra­jal­la (x2)

03.50 Ast­ral-TV (x2)

04.20 Ast­ral-TV (x8)

04.20 Ast­ral-TV (x2)

04.50 Ast­ral-TV (x2)