Ohjelmakartta.fi
ma 18.2. ti 19.2. ke 20.2. to 21.2. pe 22.2. la 23.2. su 24.2.
6

06.00 Rus­ty Ri­vets

Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

06.25 Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

Myy­rä ja Pan­da

06.40 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

06.50 Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

Kuumapää. Nuoruuden saari.

07.05 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

07.20 K3 (x4)

07.30 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

07.45 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

07.55 Ang­ry Birds B­lues

08.00 Ang­ry Birds Pig­gy Ta­les

08.05 Vi­li Vil­pe­rin seik­kai­lut

Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

08.15 Dis­ney e­sit­tää: LE­GO S­tar Wars: T­he F­ree­ma­ker Ad­ven­tu­res

08.25 Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja

08.35 LE­GO Nin­ja­go

08.50 Ang­ry Birds Pig­gy Ta­les

HS Las­ten uu­ti­set

08.55 Ang­ry Birds B­lues

9

09.00 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Pakkosovinto. Pelleilyä ja pomotusta. Valtasuhteita. Tuhlareita ja työmyyriä. Neuvojen tarpeessa.

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

(2013) Jakso 3 On­nen­kaup­paa. UU­SI KAU­SI!

Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Ravintola Tuuheikko, Sammatti.

10.00 Na­pa­kymp­pi

Koiria studiossa. Sisarukset studiossa! Huolestuneet kaverit. Sporttaajat. Laulavat savolaiset.

10.00 Jak­sa pa­rem­min

10.30 Tu­los­sa:

Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Ravintola Laukaanhovi, Laukaa.

10.35 Vain e­lä­mää

(2012) Kaija Koo Kai­jan päi­vä. Gau­dea­mus i­gi­tur.

11.00 LI­VE: On­ne­nar­pa

11.30 Gaa­la

Gaa­las­sa täl­lä vii­kol­la vie­rai­na u­pea Miit­ta Sor­va­li, tu­be-sen­saa­tio Ma­riee­ve­ro­ni­ca ja Sa­tu Aar­nio.
12

12.00 LI­VE: Tie­dä ja Voi­ta

Kotimainen visailuohjelma.

12.35 Ko­ti­kau­pun­ki vaih­toon

13.00 Tu­los­sa:

T­he Wall Suo­mi

Suo­men suu­rin ga­mes­how on nyt tääl­lä!

13.10 Remp­pa vai muut­to UK (x2)

Talo kauniista kylästä. Yhden muuton mies.

13.55 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Taakkoja ja tasapainoilua. Lapsihaaveita. Loppu hyvin, kaikki hyvin?

Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Episode 1 Kissoja ja kalastusta.

13.55 Kont­to­ri

Potkut.

14.30 Au­tot

(2006) Mai­neik­kaan Pi­xar-s­tu­dion a­ni­maa­tio­seik­kai­lu ker­too kil­pa-au­to Sa­la­ma Mc­Quee­nis­ta, jol­le tär­kein­tä e­lä­mäs­sä on kil­pai­le­mi­nen, voit­ta­mi­nen ja huo­mio.

14.55 Rem­pal­la kau­pak­si

Kamiinan kaipuu.

Remp­pa vai muut­to Aust­ra­lia

Tunnetta peliin. Eläkekoti. Talo yhdeksälle. Kultakimpale keskustassa.
15

15.20 Tu­los­sa:

15.25 Su­per­täh­det

(2016) Viimeinen ilta Vii­mei­nen il­ta.

15.55 Na­pa­kymp­pi

Koiria studiossa.

Remp­pa vai muut­to UK

Ruskea poikamiesboksi.

Na­pa­kymp­pi

Huolestuneet kaverit.

Ko­ti­kau­pun­ki vaih­toon

Hyvästit Hollywoodille.

Remp­pa vai muut­to UK

Vastahakoinen talonetsijä.

16.30 On­ne­nar­pa

16.35 Na­pa­kymp­pi

Sporttaajat.

16.55 On­ne­nar­pa

16.55 On­ne­nar­pa

Kont­to­ri

Jakso 8 Pot­kut.

17.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Julkkissisarukset miljoonajahdissa.

Ko­ti­kau­pun­ki vaih­toon

Hyvästit Hollywoodille.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Pitkään rakennettu uskottavuus.

17.00 Na­pa­kymp­pi

Laulavat savolaiset. Nei­ti X:n ko­si­ja pel­kää su­ku­puut­toon kuo­le­mis­ta.

17.00 Vain e­lä­mää

(2012) Encore-päivä. Tä­nään on niin Ja­ren, Ja­rin, San­nin, To­nin, Jen­nin, Ju­han kuin Kai­jan­kin päi­vä.

17.25 Tu­los­sa:

17.30 Na­pa­kymp­pi

Sisarukset studiossa!

17.30 Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Pirkanmaa Pir­kan­maa. UU­SI KAU­SI.

17.30 T­he Voi­ce of Fin­land (x2)

18

18.00 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Ravintola Tuuheikko, Sammatti.

18.00 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Ravintola Laukaanhovi, Laukaa.

18.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Pitkään rakennettu uskottavuus.

18.30 T­he Voi­ce of Fin­land

Ta­so on ko­va, ja val­men­ta­jien myyn­ti­pu­heet sen mu­kai­sia!

18.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi

(2013) Jakso 3 On­nen­kaup­paa. UU­SI KAU­SI!

19.00 T­he Voi­ce of Fin­land

Täh­ti­val­men­ta­jat jat­ka­vat täy­del­li­sen tii­min ka­saa­mis­ta!

19.00 G­ril­lit huu­rus­sa

Tuukka Kotti ja Forssa. Mis­sä o­vat Fors­san par­haat g­ril­lit?

19.00 T­he Wall Suo­mi

Suo­men suu­rin ga­mes­how on nyt tääl­lä!

19.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

MM95 never forget? Kuu­si kil­pai­li­jaa on val­mii­na ta­voit­te­le­maan mil­joo­naa!

20.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Pitkään rakennettu uskottavuus. UU­DET JAK­SOT!

Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Pirkanmaa. UU­SI KAU­SI.

Po­lii­sit 2019

Kes­to­suo­sik­ki Po­lii­sit pa­laa tu­le­val­la kau­del­la uu­sin, tun­nin mit­tai­sin jak­soin.

T­he Voi­ce of Fin­land

La­val­le as­tuu kil­pai­li­joi­ta Hel­sin­gis­tä, Lem­pää­läs­tä, Ro­va­nie­mel­tä, Lah­des­ta ja Tam­pe­reel­ta.

T­he Voi­ce of Fin­land

Lau­la­jia mu­ka­na paik­ka­kun­nil­ta: Karls­tad (Ruot­si), Van­taa, Kirk­ko­num­mi, Hel­sin­ki, Y­lö­jär­vi, Pet­ros­koi (Ve­nä­jä), Kon­tio­lah­ti ja Tam­pe­re.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

MM95 never forget? UU­DET JAK­SOT! Kuu­si kil­pai­li­jaa on val­mii­na ta­voit­te­le­maan mil­joo­naa!

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

(2013) Käärmeitä paratiisissa. Lei­ris­sä koe­taan kau­hun het­kiä, kun yk­si kil­pai­li­jois­ta jou­tuu yöl­li­sen hyök­käyk­sen koh­teek­si.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 Po­lii­sio­pis­to: Mos­ko­van keik­ka

(1994) Po­lii­sio­pis­to-ko­me­dioi­den sar­jan päät­tää seik­kai­lu Ve­nä­jäl­lä, jon­ne Las­sar­din te­ho­tii­mi saa­puu aut­ta­maan Mos­ko­van po­lii­sia.

G­ril­lit huu­rus­sa

Tuukka Kotti ja Forssa. EN­NEN­NÄ­KE­MÄ­TÖN JAK­SO!

Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Viimeinen vahtivuoro. UU­SI KAU­SI.

T­his Is Us (x2)

Jack Pearsonin poika. Memphis.

21.00 T­he Wall Suo­mi

Suo­men suu­rin ga­mes­how on nyt tääl­lä!

21.25 Ke­no ja Synt­tä­rit

21.30 Ant-Man

(2015) Mar­ve­lin su­per­san­ka­riu­ni­ver­su­miin si­joit­tu­vas­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa mur­to­va­ras S­cott Lang (Paul Rudd) va­pau­tuu van­ki­las­ta ja y­rit­tää py­syä kai­dal­la tiel­lä, mut­ta kun kämp­pä­ka­ve­ri Luis (Mic­hael Peña) eh­dot­taa tuot­toi­saa mur­to­keik­kaa, S­cott ei pys­ty kiel­täy­ty­mään.

21.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra

Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra - Käär­mei­tä pa­ra­tii­sis­sa.

22.00 Po­lii­sio­pis­to: Mos­ko­van keik­ka

(1994) Po­lii­sio­pis­to-ko­me­dioi­den sar­jan päät­tää seik­kai­lu Ve­nä­jäl­lä, jon­ne Las­sar­din te­ho­tii­mi saa­puu aut­ta­maan Mos­ko­van po­lii­sia.

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

(2013) Onnenkauppaa. UU­SI KAU­SI! Pai­nos­ta­va tun­nel­ma saa äk­ki­kään­teen, kun kak­si kil­pai­li­jaa vaih­ta­vat hei­mo­ja.

22.00 T­he Lo­ne Ran­ger

(2013) Le­gen­daa­ri­nen Yk­si­näi­nen rat­sas­ta­ja a­lias John Reid jah­taa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa pa­ha­mai­neis­ta lain­suo­ja­ton­ta. Kun in­tiaa­ni­so­tu­ri Ton­to pe­las­taa Rei­din hen­gen, kak­sik­ko ryh­tyy yh­des­sä pa­laut­ta­maan jär­jes­tys­tä vil­liin län­teen.

Ke­no ja Synt­tä­rit

22.05 Kol­me mus­ket­ti­so­tu­ria

(2011) Suu­ren seik­kai­luk­las­si­kon 2010-lu­vul­le päi­vit­tä­vä toi­min­nal­li­nen suu­re­lo­ku­va käyn­nis­tyy Ve­net­sias­ta, jos­sa mus­ket­ti­so­tu­rei­den kol­mik­ko At­hos, Port­hos ja A­ra­mis e­sit­te­lee piin­ko­via tai­to­jaan.

22.55 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Ihmisryöstön anatomia. UU­SI KAU­SI.

22.55 G­ril­lit huu­rus­sa

Tuukka Kotti ja Forssa. Mis­sä o­vat Fors­san par­haat g­ril­lit?

23.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra

23.50 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys

Somen ei niin somat videot.

Need for S­peed

(2014)

23.50 Roc­ky Bal­boa

(2006)
0

00.00 Po­lii­sit 2019

A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

00.25 Po­lii­sit 2019

00.55 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

00.55 Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Mad Cook S­how

00.55 Pank­ki­keik­ka

01.25 G­ril­lit huu­rus­sa

01.55 Mad Cook S­how

01.55 Mad Cook S­how

Ast­ral-TV (x2)

48 tun­tia ri­kok­ses­ta

02.25 Ast­ral-TV (x2)

02.35 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

02.55 Ast­ral-TV (x2)

02.55 Ast­ral-TV (x2)

02.55 Ast­ral-TV (x2)

3

03.20 48 tun­tia ri­kok­ses­ta

03.35 Mad Cook S­how

04.20 Ast­ral-TV (x2)

04.35 Ast­ral-TV (x2)