Ohjelmakartta.fi
ma 17.9. ti 18.9. ke 19.9. to 20.9. pe 21.9. la 22.9. su 23.9.

00.00 No­ne

No­ne

No­ne

No­ne

No­ne

6

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

Har­tau­det

No­ne

06.25 Aa­mu­soit­to

J. Lawes: Fantasia sarj.

No­ne

Hy­vää huo­men­ta

No­ne

07.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

00.00 No­ne

07.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

07.02 Har­tai­ta sä­ve­liä

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Näistä levyistä en luovu: Musiikkivieraana jazzmuusikko ja säveltäjä Sid Hille

Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

No­ne

Hy­vää huo­men­ta

No­ne

07.25 Aa­mu­soit­to

07.30 Yk­kö­saa­mu

Apua hätää kärsiville.

Hy­vää huo­men­ta

08.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

00.00 No­ne

No­ne

Y­le Uu­ti­set ja sää

08.05 Kuu­si ku­vaa

Ta­ri­na­tar­ha

08.10 Yk­kö­saa­mu

00.00 No­ne

08.50 Ra­dio 1 mu­siik­kioh­jel­mat

9

No­ne

Y­le Uu­ti­set

00.00 No­ne

Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

Betti: C'est si bon (Eartha Kitt).

09.05 Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta

No­ne

No­ne

La­puan tuo­mio­kir­kon kel­lot kut­su­vat

10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Roman Schatzin Maamme-kirja: Oppivatko suomalaiset kierrättämään ja säästämään luonnonvaroja?

Sa­ri Val­to

Sari Valto: Pikamuodista ekomuotiin

B­rys­se­lin ko­ne

Toimittajana Maija Elonheimo.

Mi­kä mak­saa?

Mikä maksaa? Tuhoaako tehostamistalous hyvinvointiyhteiskunnan?

Kal­le Haa­ta­nen

Kalle Haatanen: Negatiivisen ajattelun puolustus

Kau­hee ak­ka - ta­ri­noi­ta my­to­lo­gi­sis­ta nai­sis­ta

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x2)

Jumalanpalvelus Lapuan tuomiokirkosta Urkufestivaalilta Pelastusarmeijan jumalanpalvelus Tampereelta

10.20 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

10.45 Oop­pe­ra­ket­ju: Ih­mis­ku­va Ei­no­ju­ha­ni Rau­ta­vaa­ran oop­pe­rois­sa

No­ne

11.00 Vä­li­le­vy­jä

Toimittajana Kare Eskola.

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.

Ris­ton Va­lin­ta

Val­kois­ta va­loa

Rahaa maksutta

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - eläköön Leonard Bernstein!

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.

11.40 Va­lo­mu­siik­kia

Päi­vän mie­te­lau­se

12

00.00 No­ne

12.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

00.00 No­ne

No­ne

Y­le Uu­ti­set ja sää

Ra­dio 1 vas­taa

Ho­ri­sont­ti

12.10 Muo­ti uu­den a­jan kyn­nyk­sel­lä

Muoti uuden ajan kynnyksellä, osa 3: Pariisin kirjallisuussalonkien huippumuotia 1600-luvulla

Tie­deyk­kö­nen

Ruo­ka­pu­het­ta

Ruokapuhetta: Ruoka ja tunteet

Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä

Havaintoja ihmisestä: Asiallinen sähköposti tuntuu tylyltä - miksi?

Tie­deyk­kö­nen

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

12.30 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

12.43 Mu­siik­ki­ka­ma­ri

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

D­raa­man­pur­ka­jai­set

No­ne

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

W. Röntgen: Fantasia op.

14.00 Mu­siik­kis­tu­dio

Mikko Hieniö 70 vuotta.

Uu­det le­vyt

Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la

Rii­kan täh­ti­tar­ha

Riikan tähtitarha: Vieraana sellisti Sirja Nironen

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Näistä levyistä en luovu: Musiikkivieraana jazzmuusikko ja säveltäjä Sid Hille

Vä­li­le­vy­jä

Toimittajana Kare Eskola.

Ris­ton Va­lin­ta

No­ne

No­ne

15

15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen

Dokumentti Ei koskaan enää esittelee räväkän naisräppäri Mercedes Benzon ja naisen hahmon takana Kulttuuriykkönen: EU:n tekijänoikeuslait muuttuvat, muuttuuko internet? Kulttuuriykkönen : Elämän perustotuudet, rakkaus ja kuolema, Händelin, Puccinin ja Wagnerin kautta Kulttuuriykkönen: Kisastudiossa Seppo Tiitinen, Sami Kuusela ja Silvia Hosseini

15.00 Hau­ta­si on O­des­sas­sa

15.17 Et­no­het­ki

15.30 Ki­vi­siä ker­to­muk­sia

Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se

00.00 No­ne

No­ne

No­ne

No­ne

No­ne

16.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

16.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

16.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä

W. Rossini: Alkusoitto oopp. Kuuntelijoiden toivemusiikkia.

Fau­nin il­ta­päi­vä

Hérold: Alkusoitto oopp.

Fau­nin il­ta­päi­vä

No­ne

00.00 No­ne

17.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

00.00 No­ne

17.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

17.10 Eu­roo­pan va­lot

Kau­hee ak­ka - ta­ri­noi­ta my­to­lo­gi­sis­ta nai­sis­ta

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

Ki­vi­siä ker­to­muk­sia

Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma

Paikallista musiikkia sieltä jostakin.

Ra­dio 1 vas­taa

Val­kois­ta va­loa

Rahaa maksutta

17.15 Muo­ti uu­den a­jan kyn­nyk­sel­lä

Muoti uuden ajan kynnyksellä, osa 3: Pariisin kirjallisuussalonkien huippumuotia 1600-luvulla

17.30 Hau­ta­si on O­des­sas­sa

Radioteatteri esittää: Hautasi on Odessassa osa 6/12: Portaat Odessaan

17.30 Kei­das

17.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

17.50 Ra­dio 1 mu­siik­kioh­jel­mat

17.55 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

18

18.00 Ro­ma­no mi­rits

18.01 Har­tau­det

18.00 Ra­dio Va­riaa­tio

Radio Variaatio. Kettutytöt 1995

Ää­ni­ta­ri­na

No­ne

18.10 Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt

No­ne

Ää­ni­ta­ri­na

Nun­tii La­ti­ni

Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 5

No­ne

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.50 Har­tau­det

18.50 Et­no­het­ki

19.02 Pet S­hop

osa 3/6 Seksiä ja väkivaltaa Itä-Helsingissä

Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri kon­sert­ti­la­val­la

Joht. Han­nu Lin­tu, sol.

Kon­sert­te­ja

Radion sinfoniaorkesterin konsertti

Kon­sert­te­ja

Unelmia - Jukka Tiensuun sävellyksiä

Kon­sert­te­ja

Helsingin kaupunginorkesterin konsertti

Sä­vel on va­paa

Kuoromusiikin sävel on vapaa / 09 - 144 800 Kuo­ro­mu­sii­kin Sä­vel on va­paa -oh­jel­man juon­ta­vat lau­la­ja ja toi­mit­ta­ja Ah­ti Pau­nu se­kä toi­mit­ta­ja I­na­ri Til­li.

Jazzk­lu­bi (x3)

Klubi-isäntänä Markus Partanen. Jazzklubin illan keikka Jazzklubin kolmas setti

00.00 No­ne

20.00 Et­noil­ta (x2)

Etnoilta: Sydänjuurilla: Helpotusta levynälkään Etnoilta: Keinuva talo - Kapela Maliszów ja muuta Puolan parhaimmistoa

20.40 T­zi­ga­ne - viu­lis­ti Pat­ri­cia Ko­patc­hins­ka­ja soit­taa

20.55 Beet­ho­ve­nin vii­mei­nen pia­no­so­naat­ti

Paavali Jumppanen, piano.
21

21.00 A­jas­sa soi

Hall: vertigo (Proton Ensemble, joht.

21.00 Mu­siik­kia kon­ser­tin jäl­keen

21.20 Mu­siik­kia kon­ser­tin jäl­keen

21.30 Ni­ko­lai M­jas­kovs­kin sä­vel­lyk­siä

21.40 Ki­vi­siä ker­to­muk­sia

Y­le Uu­ti­set ja sää

No­ne

Y­le Uu­ti­set ja sää

22.05 Ho­ri­sont­ti

Horisontti: Onko suomalaisesta sosiaaliturvajärjestelmästä tullut epäeettinen?

Sa­ri Val­to

Sari Valto: Pikamuodista ekomuotiin

Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa teatterin- ja musiikintekijä Katriina Honkasen elämästä

Ra­dio Va­riaa­tio

Panta jalassa

Kal­le Haa­ta­nen

Kalle Haatanen: Negatiivisen ajattelun puolustus

Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Roman Schatzin Maamme-kirja: Oppivatko suomalaiset kierrättämään ja säästämään luonnonvaroja?

A­va­ruus­ro­mua

Avaruusromua: Keskellä ei mitään

22.50 D­raa­man­pur­ka­jai­set

Ää­ni­ta­ri­na

23.00 Har­tau­det

No­ne

23.10 Yök­las­si­nen

Saint-Saëns: Balettimusiikkia oopp.
0

00.00 No­ne

3