Ohjelmakartta.fi
25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5. 30.5. 31.5.
6
06.30 Chuggington
06.30 Vikke Viikinki
06.30 Simpsonit
la: Painajaisia. Lisan ratsu. Hyvä isä. Ho­mer vai­puu epätoivoon,..
su: Homerin tuliliemi. Ho­mer on kek­si­nyt jotakin,.. Voimala kaupan. Sak­sa­lai­set lii­ke­mie­het ovat asialla, Ensimmäiset vuodet.
06.40 Tai­ka­puu­tar­han pikkuötökät
06.55 Muu­mi­laak­son tarinoita
Kausi 3. Jaksot 13-22.
07.40 Paa­vo Pesusieni
08.05 Nuo­ri Robin Hood
08.05 Nuo­ri Robin Hood
08.05 Nuo­ri Robin Hood
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.15 Leo
08.25 Al­vin ja pikkuoravat
08.20 Al­vin ja pikkuoravat
08.20 Chaplin
08.30 Al­vin ja pikkuoravat
08.35 Pikku Prinssi
08.30 Pikku Prinssi
08.40 Vii­da­kon veijarit
08.50 Pro­fes­so­ri Balthazar
08.55 Tilt Esports
9
09.00 Fresh Off the Boat
Kausi 4. Jaksot 9-10.
09.00 Fresh Off the Boat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja seu­raa 1990-lu­vun Yh­dys­val­lois­sa asu­van tai­wa­ni­lais­per­heen ede­sot­ta­muk­sia. Was­hing­ton D. C:stä Flo­ri­daan muut­ta­nut, ame­rik­ka­lais­ta unel­maa elä­vä per­he pyö­rit­tää ko­ti­kau­pun­gis­saan pih­vi­ravintolaa.
Kausi 4. Jaksot 11-18.
09.00 Nel­jän täh­den illallinen
la: Miss Suomi Alina Voronkova. Sami Uotila.
su: Saana Akiola. Eero Ettala.
10.00 Lem­men viemää
Muistojäätelöt.
10.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ti: Uudelleen löytynyt rakkaus.
ke: Liikeidea Lindalle.
to: Isyys selville vaikka väkisin.
pe: Neulova pormestari.
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Last Man on Earth
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Kausi 4. Jaksot 13-14.
11.00 Cra­zy Ex-Girlfriend
Oma polku.
11.53 Paa­vo Pesusieni
Pal­kit­tu ani­maa­tio­sar­ja me­ren­poh­jas­sa si­jait­se­vas­ta Tan­ga­lan kaupungista,..
12
12.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
12.20 Simpsonit
la: Simpsonin laulava perhe. Työni on huvini. Homer hurmahenki. Ho­me­ria ei niin vain aivopestä,.. Haaksirikko. Koomikon paluu.
su: Rikos ja rakkaus. Perimä pelottaa. Avain onneen. Bart on tark­ka siitä,.. Maailman merille. Ho­mer vaihtaa alaa,.. Biljoonan dollarin seteli.
12.30 Sa­la­tut elämät
12.30 Sa­la­tut elämät
12.30 Bob's Burgers
13.00 Simpsonit
ti: Rakastan Lisaa. Oluetta, ole oluetta.
ke: Lisan hampaat. Ho­mer uh­maa johtajaa,.. Silliä ja kuravettä.
to: Palkitut. Pieksäjäispäivä. Bar­tis­ta al­kaa tuntua,..
pe: Telkien takana. Gabbo vai Hassu? . Gab­bo tu­lee kohta...
13.05 Simpsonit
13.05: Selman valinta.
13.35: Isoveli.
14.05 Olet mitä syöt
Sokerikuorrutettu wanna be -futari. So­ke­ri­kuor­ru­tet­tu wan­na be -futari...
14.00 Aku ja 7 ihmettä
ti: Hongkong.
ke: Mexico City.
to: Bangkok.
pe: Puumala. Akun tä­män­ker­tai­nen kier­ros päät­tyy Sai­maan ran­nal­le Puumalaan...
14.36 Simp­so­nit uusi kausi
14.35 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Viikkomakasiini
15
15.00 Suo­men surkein kuski
ma: Kertaus on ajo-opintojen äiti!
ti: Kaasu pohjaan! Tä­nään kus­kit saa­vat ajaa niin lu­jaa kuin uskaltavat...
ke: Se­mi­fi­naa­lis­sa pe­ruu­tel­laan mök­ki­tiel­lä ja ko­keil­laan väis­töä jarruttaen.
to: Ken on heistä kaikkein surkein?
15.00 Pert­tu - teh­tä­vä Kiinassa
Shirlyn hintasirkus.
15.05 Re­monttipiiskuri
Rockenrollia keittiöön.
15.00 Moderni perhe
Ti­lan­ne­ko­me­dia­sar­ja kol­men tyys­tin eri­lai­sen per­heen arjesta,
Kausi 11. Jaksot 1-2.
16.00 Myytinmurtajat
ma: Lumispesiaali.
ti: Rekkamyyttejä. Ja­mie ja Adam sel­vittävät,..
ke: Kranaattisankari. Adam ja Ja­mie ot­ta­vat selvää,..
to: Baseball-myyttejä. Myy­tin­mur­ta­jat tes­taa­vat eri­lai­sia ba­se­ball-myyttejä...
16.00 Simp­so­nit uusi kausi
16.00 Myytinmurtajat
Asehommia. Elo­ku­van palk­ka­tap­pa­ja pai­kal­lis­taa ih­mi­sen sei­nän takaa...
16.00 Pert­tu - teh­tä­vä Kiinassa
Shirlyn hintasirkus.
16.30 Fort Boyard Suomi
Pyöritystä pesukoneessa. Si­ni­sen jouk­kueen Jan­ni Hus­si, Sa­mi Uo­ti­la ja Ro­ni Bäck koh­taa­vat ki­sas­sa val­koi­sen jouk­kueen Mus­tan Bar­baa­rin, Al­ma Hä­tö­sen ja Ringa Ropon.
17.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Anni Sinnemäki. Luu­lit­ko et­tä tä­mä täs­tä jo­ten­kin muuttuisi?..
17.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Olavi Sydänmaanlakka.
17.00 Jahti
Tuomas, Virpi ja Simo. Tuomas,..
17.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Maria Petterson. Se is­kee niin et­tä eh­dit hy­vin alta pois...
17.00 Sub.doc: Mil­jar­döörilapset
Miljardöörilapset. Mil­jar­döö­rien lap­sil­la on ihan eri mei­nin­ki. Kun kas­sa on kunnossa,..
17.00 Sub.doc: Kehon vankina
Ihmeelliset ihmiset: Kehon vankina. Pa­kis­ta­nin syr­jä­seu­dul­la asu­vil­la vel­jek­sil­lä on sa­la­pe­räi­nen sairaus...
18
18.00 Ulosottomiehet
Do­ku­men­taa­ri­nen rea­li­ty­sar­ja brit­ti­läi­sis­tä ulo­sot­tomiehistä.
ma: F1-velkasirkus.
ti: Paikat päreiksi. Är­rä­päät len­te­le­vät Manc­hesterissa,..
ke: Toinen kerta toden sanoo. Ulo­sot­to­mie­het saa­pu­vat pe­ri­mään vel­kaa tak­siy­ri­tykseltä,..
to: Koiruuksia kennelissä. Ken­ne­ly­ri­tyk­sel­tä kar­hu­taan tu­han­sien pun­tien velkaa...
pe: Vuokralaisten vilunkipeliä.
18.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Arto Nyberg. Taas opi­taan te­ke­mäl­lä virheitä!..
18.00 Jahti
Esko Eerikäinen, Minna Kuukka ja Aki Linnanahde.
19.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
ma: Big Ben. Rachel valaistuu.
ti: Rossin uusi rakkaus. Maidonmakeaa.
ke: Kosto elää, Heckles ei. Viisi pihviä ja munakoiso.
to: Lypsä vähän, Chandler. Vauva kyydissä.
19.00 Sta­di vs. Lande
Improa ja tietoa. Tie­tä­vät­kö stadilaiset,..
19.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
la: Big Ben. Rachel valaistuu. Rossin uusi rakkaus. Maidonmakeaa.
su: Kosto elää, Heckles ei. Viisi pihviä ja munakoiso. Lu­vas­sa krii­se­jä ja kyräilyä,.. Lypsä vähän, Chandler. Vauva kyydissä. Mo­ni­ca mei­naa myr­kyt­tää veljensä...
20.00 Best of Posse
20.00 Simpsonit
ti: Työni on huvini. Homer hurmahenki. Ho­me­ria ei niin vain aivopestä,..
ke: Haaksirikko. Koomikon paluu.
to: Perimä pelottaa. Avain onneen. Bart on tark­ka siitä,..
pe: Maailman merille. Ho­mer vaihtaa alaa,.. Biljoonan dollarin seteli.
20.05 Simp­so­nit uusi kausi
20.30 Simpsonit
Simpsonin laulava perhe.
21
21.00 Subleffa: Ame­rican Sniper
American Sniper. Clint East­woo­din oh­jaa­ma toi­min­tad­raa­ma ker­too to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­van ta­ri­nan ko­ke­nees­ta ja pal­ki­tus­ta ame­rik­ka­lai­ses­ta tark­ka-am­pu­jas­ta Ch­ris Ky­les­ta (Brad­ley Coo­per) . Ky­les­ta tu­lee Ira­kis­sa so­tasankari...
Ohjaus: Clint Eastwood, USA 2014
21.00 Subleffa: Po­lii­sio­pis­to 4 - Kort­telipoliisit
Poliisiopisto 4 - Korttelipoliisit.
Ohjaaja: Jim Drake, USA 1987
21.00 Subleffa: Dod­ge­ball - bolt­sit pelissä
Dodgeball - boltsit pelissä. Hul­va­ton pa­ri­val­jak­ko Ben Stil­ler ja Vin­ce Vaughn nau­rat­ta­vat pal­ki­tus­sa ko­me­dias­sa ryh­mäs­tä luusereita,..
Ohjaus: Rawson Marshall Thurber, USA 2004,
21.00 Subleffa: Uu­no Turhapuro
Uuno Turhapuro. Kaik­kien Suo­men mies­ten san­ka­ri Uu­no Tur­ha­pu­ro seik­kai­lee en­sim­mäi­ses­sä elo­ku­vas­saan. Pääo­sis­sa: Ve­sa-Matti Loiri,
Ohjaaja: Ere Kokkonen, Suomi 1973.
21.00 Subleffa: Yk­sin Marsissa
Yksin Marsissa. Rid­ley Scot­tin oh­jaa­mas­sa tie­teisd­raa­mae­lo­ku­vas­sa Matt Da­mo­nin esit­tä­mä Mark Wat­ney on ast­ro­naut­ti, jo­ka jää tut­ki­mus­mat­kal­la yk­sin ka­rul­le Mars-pla­nee­tal­le. Hä­nen luul­laan kuol­leen ka­dot­tuaan ra­jun ava­ruus­myrs­kyn aikana,..
Ohjaaja: Ridley Scott, USA 2015
21.00 Subleffa: Men in Black 3 - mie­het mustissa 3
Men in Black 3 - miehet mustissa 3. Vaa­ral­li­nen rois­to Eluk­ka-Bo­ris kar­kaa van­ki­las­ta ja te­kee ai­ka­hy­pyn vuo­teen 1969. Hä­nen ta­voit­tee­naan on tap­paa agent­ti K ja mah­dol­lis­taa bog­lo­diit­tien hyök­käys maapallolle...
Ohjaaja: Barry Sonnenfeld, USA 2012
21.00 Subleffa: Kau­hea kankkunen 3
Kauhea kankkunen 3. Kak­si vuot­ta on ku­lu­nut. Phil, Stu ja Doug viet­tä­vät on­nel­li­sen tyl­sää elä­mää. Ai­noas­taan Alan ei ole tyy­ty­väi­nen ja kai­paa si­säl­töä elä­määnsä...
USA 2013.
22.40 Subleffa: Mad Max - Fury Road
Mad Max - Fury Road. Näyt­tä­vä, ylis­tet­ty toi­min­tae­lo­ku­va maail­man­lo­pun jäl­kei­ses­tä aa­vik­ko­maisemasta,..
USA 2015.
22.40 Myytinmurtajat
Ötökkämyyttejä.
22.50 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tuntematonta
New Jersey.
22.55 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Anna-Leena Härkönen. Jen­ni Pääs­ky­saa­ri joh­taa paneelia...
23.00 Top Gear
Kasarimeininkiä. 80-lu­vun hatch­bac­ke­ja ihai­le­vat Ja­mes, Ric­hard ja Je­re­my saa­vat nuo­ril­ta tuot­ta­jil­ta haasteen...
23.35 Sub.doc: Mil­jar­döörilapset
23.45 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
23.40 Subleffa: Kau­hea kankkunen 2
Ohjaus: Todd Phillips, Yhdysvallat 2011
23.45 Simpsonit
23.50 Tilt Esports
23.55 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tuntematonta
0
00.05 Subleffa: Ame­rican Sniper
American Sniper.
Ohjaus: Clint Eastwood, USA 2014
00.15 Olet mitä syöt
00.35 Sta­di vs. Lande
00.40 Modus
01.00 Ulosottomiehet
00.50 Ulosottomiehet
Toinen kerta toden sanoo.
01.10 X Factor UK
Kuuden tuolin haaste, osa 1.
01.30 Ulosottomiehet
01.35 Ulosottomiehet
01.35 Myytinmurtajat
02.00 X Factor UK
Pudotusleiri, osa 3.
01.50 Ry­sän päällä
Jäämuurit murtuvat.
02.25 Tilt Esports
02.25 Myytinmurtajat
02.30 Re­monttipiiskuri
02.35 X Factor UK
Kuuden tuolin haaste, osa 2. Kuu­den tuo­lin haas­te jatkuu,..
02.35 Olet mitä syöt
02.30 Sta­di vs. Lande
02.45 Aku ja 7 ihmettä
3
03.15 Jää­tä­vät Leijonapelit
03.20 Aku ja 7 ihmettä
03.10 Ulosottomiehet
03.20 Alas­to­mat treffit USA
03.20 Ry­sän päällä
03.40 Simpsonit
03.35 Simpsonit
04.00 Simpsonit
03.55 Aku ja 7 ihmettä
04.20 Simpsonit