Ohjelmakartta.fi
ma 14.10. ti 15.10. ke 16.10. to 17.10. pe 18.10. la 19.10. su 20.10.
6
06.30 Las­te­noh­jel­mia: C­hug­ging­ton Las­te­noh­jel­mia: Ant­ti piir­tää
06.40 Tai­ka­puu­tar­han pik­kuö­tö­kät
06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)
07.00 Simp­so­nit (x4)
07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni
08.00 Las­te­noh­jel­mia: Nuo­ri Ro­bin Hood Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.15 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat Le­gen­dat
08.30 Vii­da­kon vei­ja­rit
08.40 Leo Tilt Es­ports
08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9 09.00 s Bur­gers Ihan kujalla. Äiti kaikkivaltias. Pala kurkussa. Bob pelastaa häät, tai sitten ei. Fai­ja hoi­taa Vanha komistus. C­ra­zy Ex-Girlf­riend Kuka toi Joshille keittoa? Milloin saan olla Joshin kanssa?
09.30 Mut­si Kolari. Äidiksi vaikka väkisin. Yllätysperintö. Uusi poikaystävä. Uusi kuuntelija.
10.00 Lem­men vie­mää Adoptiohaaveet vaarassa. Ansa viritetty. Pakettiauton vangit. Kodinhengetär Paul. Tylsä tehtävä. Os­tos­ka­na­va T­vins.com
11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Mut­si
11.25 s Bur­gers Kuin yksi kundeista. Simp­so­nit (x4)
11.55 Em­mer­da­le Pahan paluu. Avutonna alttarilla. Simp­so­nit (x4) Margen ja Homerin parisuhdeneuvot. Pikkutuhmaa pullanpaistoa. Yhteys katkolla. Kauhukakaran kaksoisolento.
12
12.25 Sa­la­tut e­lä­mät Jakso 3627: Dahlia on leipuri diiva. Jakso 3630: Stripatessa roiskuu.
12.55 Nin­ja War­rior
13.25 UE­FA C­ham­pions Lea­gue: Viik­ko­ma­ka­sii­ni
13.55 Tilt Es­ports
14.00 Simp­so­nit (x8) Vaimot vaihtoon. Miljoonan taalan Abe. Joulutarinoita. Intia-ilmiö. Maailman märimmät tarinat. Tytöt tahtoo laskea. Margen muistinmenetys. Ei me olla apinoita! Duud­so­nit: Pääl­lik­kö S­ta­di vs. Lan­de Tehotyttöjä ja kuviokelluntaa. Te­ho­tyt­tö­jä ja ku­vio­kel­lun­taa. Fort Boyard Suo­mi Käärmekammo. Kel­tai­ses­sa jouk­kuees­sa kil­pai­lee Sa­ra C­ha­fak, Jeff­rey Law­man ja Mo­ni­ka Lin­de­man.
15 15.00 Ih­me­mies Mac­Gy­ver Tähtäimessä MacGyver. Painajainen. Kuolemaan lukitut. Liekin loppu. Lähtölaskenta. Ran­ta­baa­ri (x3) Side. Kohu. Myrsky.
15.30 3 Suo­mi Huumeet - Alkosta Narkoon. I­na Mik­ko­la sel­vit­tää, pi­täi­si­kö huu­mei­den käyt­tö lail­lis­taa Suo­mes­sa.
16.00 Kol­me mies­tä ja tyt­tö Kotitoimisto. Cecen pojat. Yllätys! Lisää liimaa. Mo­der­ni per­he Valmistujaiset.
16.30 Mo­der­ni per­he Suhteet solmussa. Roolileikkejä. Tasa-arvoa. Tyhjä pesä. Huu­ma U­lo­sot­to­mie­het (x2) Yhtä köyttä. Kaikki ei ole okei. Ran­ta­baa­ri (x3) Side. Kohu. Myrsky.
17.00 Simp­so­nit (x8) Margen ja Homerin parisuhdeneuvot. Pikkutuhmaa pullanpaistoa. Yhteys katkolla. Kauhukakaran kaksoisolento. Menneiden muistelua. Sikin sokin sanoissa. Terroriuhka.
18 18.00 U­lo­sot­to­mie­het Yhtä köyttä. Kaikki ei ole okei. Lomapainajainen. Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta Budapest. Bour­dain vie­rai­lee Bu­da­pes­tis­sa u­peas­sa New York Ca­fés­sa ja mais­te­lee herk­ku­ja pai­kal­li­ses­sa li­ha­kau­pas­sa. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Mikko Hyppönen. Kau­si 7, Täl­lä kau­del­la on ol­lut jo­ten­kin e­ri­kois­mei­sin­ki. 18.00 First Da­tes Suo­mi Omituisia etelän naisia. Sant­tu toi­voo ta­paa­van­sa ih­mi­sen, jo­ka on si­nut o­man e­pä­täy­del­li­syy­ten­sä kans­sa.
18.30 Simp­so­nit Homerazzi. Ho­mer ryh­tyy pa­pa­raz­zik­si jak­sos­sa, jo­ta täh­dit­tä­vät näyt­te­li­jät Jon Lo­vitz, J.
19.00 F­ren­dit (x8) Silloin ennen. Punainen peti. Hengenpelastaja. Nappulaliiga. Lähtölaskenta. Chandler ja siskot. Mustankipeä. Kuka kurkistaa? Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Pelastetaan Hjallis. H­jal­lis Har­ki­mo lä­het­tää Per­tun tii­mei­neen Kii­naan et­si­mään pe­las­tus­ta Jo­ke­rei­den fa­ni­tuo­te­bis­nek­sel­le. F­ren­dit (x8) Silloin ennen. Punainen peti. Hengenpelastaja. Nappulaliiga. Lähtölaskenta. Chandler ja siskot. Mustankipeä. Kuka kurkistaa?
20.00 3 Suo­mi Huumeet - Alkosta Narkoon. I­na Mik­ko­la sel­vit­tää, pi­täi­si­kö huu­mei­den käyt­tö lail­lis­taa Suo­mes­sa. Ran­ta­baa­ri Side. Kohu. Myrsky. Simp­so­nit (x2) Oppi vie ojaan. Parantunut Bart.
20.30 Ril­lit huu­rus­sa uu­si kau­si Julkkisjupakka. Kotikoekaniinit. Nobel-nokkapokka.
21 21.00 Lo­ve Is­land Suo­mi Sub­lef­fa: Po­lii­sio­pis­to 3 - Jat­ko­kou­lu­tuk­ses­sa Poliisiopisto 3 - Jatkokoulutuksessa. Toi­min­ta­ko­me­dia, jos­sa tu­na­ri­po­lii­sit tais­te­le­vat po­lii­sio­pis­to­jen vä­li­ses­sä ki­sas­sa o­man o­pi­nah­jon­sa lak­kaut­ta­mis­ta vas­taan. Sub­lef­fa: Po­lii­sio­pis­to 4 - Kort­te­li­po­lii­sit Poliisiopisto 4 - Korttelipoliisit. A­me­rik­ka­lai­ses­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa van­hat tu­tut tu­na­ri­po­lii­sit jou­tu­vat joh­ta­jan­sa käs­kys­tä vär­vää­mään a­vuk­seen in­nok­kai­ta va­paaeh­toi­sia si­vii­le­jä. Sub­lef­fa: Run­ner Run­ner Runner Runner. Ric­hie (Jus­tin Tim­ber­la­ke) mat­kus­taa Cos­ta Ri­caan ta­va­tak­seen hän­tä hui­jan­neen net­ti­po­ke­ri­fir­man o­mis­ta­jaa, jo­ka ot­taa­kin hä­net töi­hin. Pian Ric­hie on mu­ka­na pe­lis­sä jos­sa hä­nen e­lä­män­sä on pa­nok­se­na. Oh­jaa­ja: B­rad Fur­man, Yh­dys­val­lat 2013 (91'). Sub­lef­fa: Ed­ge of To­mor­row Edge of Tomorrow. Lä­hi­tu­le­vai­suu­teen si­joit­tu­vas­sa tie­tei­se­lo­ku­vas­sa a­va­ruu­so­liot o­vat hyö­kän­neet, ja tais­te­lu näyt­tää hä­vi­tyl­tä. Vas­ta­ha­koi­nen ar­mei­jan up­see­ri Wil­liam Ca­ge (Tom C­rui­se) lä­he­te­tään suo­rit­ta­maan hen­gen­vaa­ral­lis­ta teh­tä­vää, mut­ta jou­tuu ai­ka­sil­muk­kaan ja ko­kee sa­man päi­vän tais­te­lu­ken­täl­lä y­hä uu­del­leen. E­lo­ku­va pe­rus­tuu ja­pa­ni­lai­sen Hi­ros­hi Sa­ku­ra­za­kan ku­vi­tet­tuun pie­nois­ro­maa­niin. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Sub­lef­fa: Tap­pa­jan nä­köi­nen mies Tappajan näköinen mies. Vik­tor Kärp­pä jou­tuu tah­to­mat­taan kes­kel­le Ve­nä­jän si­säis­tä val­ta­tais­te­lua, jos­sa tu­li­lin­jal­la on Ve­nä­jän uu­si va­paa­mie­li­nen p­re­si­dent­ti. Pian Kär­pän pe­räs­sä o­vat se­kä palk­ka­tap­pa­jat et­tä suo­je­lu­po­lii­si ja vaa­ras­sa on myös Kär­pän per­he. Pe­las­taak­seen it­sen­sä ja per­heen­sä täy­tyy Kär­pän tur­vau­tua ys­tä­vään­sä po­lii­si Kor­ho­seen se­kä vel­jeen­sä A­lek­sei­hin (Vil­le Haa­pa­sa­lo).
22.00 #Sub­lef­fa: Mus­ta noi­ta Musta noita. Toi­min­tae­lo­ku­vien ku­nin­gas Ni­co­las Ca­ge ja Hell­boyn Ron Perl­man täh­dit­tä­vät y­li­luon­nol­lis­ta toi­min­ta­seik­kai­lua, jos­sa pi­meä kes­kiai­ka toi­mii san­ka­ruu­den ja val­ta­van pa­huu­den näyt­tä­mö­nä. Sub­lef­fa: Ä­lä sa­no sa­naa­kaan Älä sano sanaakaan. T­ril­le­ri jos­sa p­sy­kiat­ri Nat­han Con­rad (Mic­hael Doug­las) he­rää e­rää­nä aa­mu­na ja to­teaa kau­huk­seen tyt­tä­ren­sä ka­don­neen ja a­sun­ton­sa o­le­van tark­kai­lun a­lai­se­na.
22.45 Ran­ta­baa­ri Kohu. Myrsky.
23.00 3 Suo­mi Huumeet - Alkosta Narkoon. 23.00 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta Budapest. Bour­dain vie­rai­lee Bu­da­pes­tis­sa u­peas­sa New York Ca­fés­sa ja mais­te­lee herk­ku­ja pai­kal­li­ses­sa li­ha­kau­pas­sa.
23.20 First Da­tes UK Ah sinä ihana Valentinus. First Da­tes Suo­mi Omituisia etelän naisia. 23.20 Ran­ta­baa­ri (x3) Side. Kohu. Myrsky.
0 00.00 Am­bu­lans­si Festariviikonloppu. UU­SI KAU­SI! 00.00 Sub­lef­fa: In­de­pen­den­ce Day - Uu­si uh­ka Independence Day - Uusi uhka. Hui­kean In­de­pen­den­ce Day: Maail­mo­jen so­ta -e­lo­ku­van jat­ko-o­sa. 00.00 A­me­ri­can Hor­ror S­to­ry Uusia ystäviä. Lä­him­mät tu­ki­jan­sa me­net­tä­nyt Mic­hael et­sii tar­koi­tus­ta e­lä­mäl­leen ja pää­tyy sa­ta­nis­tien ko­kouk­seen.
00.15 Ran­ta­baa­ri Side. Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä! Voittamaton Teller. Julk­kis Po­mo pii­los­sa Stephanie McMahon.
00.50 First Da­tes UK Jännän äärellä. 00.50 First Da­tes UK Jännän äärellä. En­sit­ref­fi­ra­vin­to­laan saa­puu ää­rim­mäi­sen pa­has­ta her­moi­lus­ta kär­si­vä Lee.
01.00 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta Madagaskar. 01.00 Sub­lef­fa: Po­lii­sio­pis­to 4 - Kort­te­li­po­lii­sit Poliisiopisto 4 - Korttelipoliisit. A­me­rik­ka­lai­ses­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa van­hat tu­tut tu­na­ri­po­lii­sit jou­tu­vat joh­ta­jan­sa käs­kys­tä vär­vää­mään a­vuk­seen in­nok­kai­ta va­paaeh­toi­sia si­vii­le­jä.
01.15 Val­heen jäl­jil­lä Pelimiehiä ja pettureita. Bull Puuttuva pala.
01.45 Lo­ve Is­land Suo­mi Lo­ve Is­land Suo­mi 01.45 S­ta­di vs Lan­de Kau­si 1, 7/10. S­ta­di­lai­set ja lan­det a­set­tu­vat vas­tak­kain ja ta­voit­te­le­vat tie­to­kil­pai­lun voit­toa.
02.10 S­cor­pion (x2) Hä­vyt­tö­mät
02.25 Ih­me­mies Mac­Gy­ver
02.40 3 Suo­mi 02.40 100% Hot­ter
02.50 Tilt Es­ports 02.50 Tilt Es­ports
02.55 Sub.doc: Hur­jat sääil­miöt 02.55 Pie­ta­rin ka­pel­li­mes­ta­ri
3
03.25 Ih­me­mies Mac­Gy­ver Julk­kis Po­mo pii­los­sa
03.35 Tek­na­vi 03.35 Ry­sän pääl­lä
03.50 A­me­ri­can Hor­ror S­to­ry 03.50 Ih­me­mies Mac­Gy­ver 03.50 Top Gear
04.00 S­ta­di vs Lan­de
04.20 Ran­kat duu­nit Pie­ta­rin ka­pel­li­mes­ta­ri
04.35 Ran­kat duu­nit
05.00 Sub.doc: Hur­jat sääil­miöt 05.00 E­loon­jää­neet