Ohjelmakartta.fi
ma 20.8. ti 21.8. ke 22.8. to 23.8. pe 24.8. la 25.8. su 26.8.

04.00 Uu­ti­sik­ku­na

Uu­ti­sik­ku­na

05.55 Met­sien kät­ke­mä

Saa­ris­to­me­ren sa­lai­suu­det.

Toi­sen­lai­set f­ren­dit

05.55 Lif­ta­rit

Lap­pi. (U) HD.

E­los­sa 24h

6

06.25 Y­len Aa­mu-tv

Y­le Uu­ti­set

08.05 Puu­tar­han pe­las­ta­jat

Poi­ka­mais­ta me­noa.

A­va­ra luon­to: A­me­ri­kan kan­sal­lis­puis­tot

G­rand Ca­nyon.
9

Y­le Uu­ti­set

09.05 Y­len Aa­mu-tv

Ka­toa­va Poh­jo­la: Ka­las­ta­jien ko­ti­kent­tä

09.30 Se­nio­rit so­mes­sa

Y­le Uu­ti­set

10.00 G­rantc­hes­ter

G­rantc­hes­ter

Y­le Uu­ti­set

10.00 E­lä­mää Ve­net­sian ge­tos­sa

10.05 Yk­kö­saa­mu

10.30 I­ki­van­ha tun­tu­ri

10.45 Näin Nor­jas­sa

Pi­sa­ra

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set

11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

11.05 Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.14 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.19 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.15 Su­pe­rai­vot

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.28 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.33 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.49 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.45 Ed­vin Lai­ne

Suo­ma­lais­ten ra­kas­ta­ma Ed­vin Lai­ne o­li sy­dä­mel­li­nen ja mää­rä­tie­toi­nen mies.

11.50 Lif­ta­rit

Saa­ris­ton ren­gas­tie. (U) HD.

11.54 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12

12.03 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.08 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.14 Od­da­sat

12.19 Od­da­sat

12.20 I­ki­van­ha tun­tu­ri

12.30 Pa­ras­ta van­hus­ten­hoi­toa

(U) HD.

12.35 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

12.50 S­ta­van­ger-a­luk­sen vii­mei­nen mat­ka

13.00 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: O­leg ja so­dan ää­net

13.30 I­sän­tä soit­taa ha­nu­ria

Ta­tu Pek­ka­ri­sen ro­maa­niin pe­rus­tu­va e­lo­ku­va maa­lais­ky­läs­tä, jon­ka e­lä­mä me­nee se­kai­sin, kun ky­lään saa­pu­vat sa­ma­nai­kai­ses­ti ti­vo­li ja uu­si kant­to­ri. (1949)

Här­mäs­tä poi­kia kym­me­nen

O: Il­ma­ri Un­ho. (1950)

13.30 Rii­ha­lan val­tias

N: Em­ma Vää­nä­nen, Hei­mo Le­pis­tö, Rai­li Mä­ki, Al­po Vam­mel­vuo, An­ni He­le­nius. (1956)

Oi, muis­tat­kos

O: Jor­ma Nor­ti­mo. (1954)

13.30 Mie­hen tie

F. (1940)

P­ris­ma: Kyl­lä lää­kä­ri tie­tää

14.00 Lif­ta­rit

Lap­pi. (U) HD.

14.30 Toi­sen­lai­set f­ren­dit

14.45 Ar­kis­to­ku­via: O­man ko­din o­mis­ta­jak­si

15

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

15.05 Suo­mi­LO­VE

15.10 Y­len aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa

Y­len aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa

15.10 E­los­sa 24h

15.45 Myrs­kyn jäl­keen

Duel. (U) HD.

A-s­tu­dio

15.45 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­le tul­kat­tu­na

A-s­tu­dio

15.45 Re­bel­lion - ve­rel­lä ja sy­dä­mel­lä

15.55 A­va­ra luon­to: A­me­ri­kan kan­sal­lis­puis­tot

E­verg­la­des.

16.05 Kai L. B­re­mer - au­to­ro­man­tik­ko

Kai L.

16.15 Met­sien kät­ke­mä

Saa­ris­to­me­ren sa­lai­suu­det.

Suo­mi on suo­ma­lai­nen

Mu­siik­ki. (U) HD.

16.15 Tans­ka­lai­sia DDR:s­sä

Kiel­le­tyt suh­teet.

Y­le Od­da­sat

No­vos­ti Y­le

Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

Y­le Uu­ti­set

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si

17.10 G­rantc­hes­ter

G­rantc­hes­ter

17.10 Vuo­roin vie­rais­sa

Ken­ne­dyt

17.45 Poh­jo­lan luon­to

18

18.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 S­tu­gor

Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toi­nen Rans­ka

18.22 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si

18.30 Se­nio­rit so­mes­sa

18.45 A­va­ra luon­to: A­me­ri­kan kan­sal­lis­puis­tot

G­rand Ca­nyon.

Myrs­kyn jäl­keen

E­teen­päin! (U) HD.

19.00 Ras­pu­tin

Puu­tar­han pe­las­ta­jat

Poi­ka­mais­ta me­noa.

19.00 P­ris­ma: Kyl­lä lää­kä­ri tie­tää

K­ri­mi­na­lis­ti

U­raäi­ti, huo­no äi­ti? (U) HD.

19.00 Vuo­roin vie­rais­sa

19.30 S­het­land­saar­ten mur­hat

19.45 Huip­pu­vuor­ten ve­sil­lä

19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Jää­ty­mis­pis­te.

20.00 Suo­mi on suo­ma­lai­nen

Mu­siik­ki. (U) HD.

Lif­ta­rit

Lap­pi. (U) HD.

20.00 E­los­sa 24h

Met­sien kät­ke­mä

Loh­jan leh­dot ja Paa­vo­lan tam­mi.

20.00 Su­pe­rai­vot

20.30 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

20.30 Y­le Uu­ti­set

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

20.55 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

20.55 Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 A-s­tu­dio

21.05 A-s­tu­dio

Val­lan ja rak­kau­den vä­lis­sä

Ma­ria ja Mak­si­mi­lian saa­vat toi­sen jäl­ke­läi­sen, ja ti­lan­ne val­ta­kun­nas­sa on rau­hoit­tu­maan päin.

21.05 Voit luot­taa mi­nuun

21.05 Kor­pe­lan ku­jan­juok­su

Myl­vin­tää ja Mui­lu­tus­ta.

21.15 Myrs­kyn jäl­keen

E­teen­päin! (U) HD.

21.30 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: O­leg ja so­dan ää­net

Val­koi­nen p­rin­ses­sa

Uu­si sar­ja Vi­hol­li­sen vuo­tees­sa.

21.35 T­he Sa­me S­ky - Is­ku sy­dä­meen

22.00 Suo­mi­LO­VE

22.00 Syyt­tö­mäs­ti tuo­mit­tu

22.10 Ko­mi­sa­rio Mon­tal­ba­no

In­to­hi­mon ka­ru­sel­li.

22.25 Lo­pun al­ku

Mi­ni­sar­ja.

22.30 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.31 Mot­her­land - äi­tien so­ta

Y­le Uu­ti­set

22.40 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.45 Od­da­sat

22.45 Yk­kö­saa­mu

Y­le Uu­ti­set

22.55 Od­da­sat

23.00 Kor­pe­lan ku­jan­juok­su

Kai­vos vaik­ka vä­ki­sin.

Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

23.00 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set

23.10 Ul­ko­lin­ja: Kiis­ta E­te­lä-Kii­nan me­rel­lä

Y­le Uu­ti­set

23.15 Od­da­sat

23.15 Od­da­sat

23.20 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

23.25 Tans­ka­lai­nen mur­ha: En­ke­lin­te­ki­jä

23.30 P­ris­ma: Kyl­lä lää­kä­ri tie­tää

Y­le Uu­ti­set

23.30 Out­lan­der - Mat­kan­te­ki­jä

Val­miu­sa­se­mis­sa. (U) HD.

23.35 Od­da­sat

23.50 Ul­ko­lin­ja: Va­koi­lun uu­det kei­not

23.55 Uu­ti­sik­ku­na (x2)

0

00.00 Uu­ti­sik­ku­na (x2)

00.05 Syyt­tö­mäs­ti tuo­mit­tu

00.05 Uu­ti­sik­ku­na (x2)

00.20 Uu­ti­sik­ku­na (x2)

00.25 Uu­ti­sik­ku­na (x2)

00.35 Uu­ti­sik­ku­na (x2)

00.55 T­he Sa­me S­ky - Is­ku sy­dä­meen

01.45 Uu­ti­sik­ku­na (x2)

3