Ohjelmakartta.fi
ma 15.10. ti 16.10. ke 17.10. to 18.10. pe 19.10. la 20.10. su 21.10.

04.00 Uu­ti­sik­ku­na

Uu­ti­sik­ku­na

05.55 Met­sien kät­ke­mä

Nuotiotarinat.

MOT

E­rän­kä­vi­jät

Teh­taan san­ka­rit - On­nea et­si­mäs­sä

8: Velkaa ja rakkautta.

A­kuut­ti: Ke­mi­kaa­li­vaa­ra

6

06.25 Y­len Aa­mu-tv

Y­le Uu­ti­set

08.05 Ko­ko maail­man ku­nin­ga­tar

A­va­ra luon­to: A­las­kan mo­net kas­vot

Kevät.
9

Y­le Uu­ti­set

09.05 Y­len Aa­mu-tv

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

09.30 Puo­li seit­se­män

Y­le Uu­ti­set

10.00 Ko­tiin ta­kai­sin

Uusia jaksoja. Maan suola. Valoa kohti.

Ko­tiin ta­kai­sin

Jääräpäisyyttä.

Ko­tiin ta­kai­sin

Näkemyseroja.

Y­le Uu­ti­set

Ju­ma­lan­pal­ve­lus

10.05 Yk­kö­saa­mu

10.45 Ma­te­ma­tii­kan tai­kaa

10.45 Mur­rok­ses­sa

Pi­sa­ra

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set

11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.14 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.19 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.15 Hall­gei­rin li­mu­sii­ni­pal­ve­lu

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.28 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.33 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.49 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.54 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

11.55 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Pa­ko­tie

12

12.03 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.05 An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu

12.08 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.14 Od­da­sat

12.19 Od­da­sat

12.30 Pin­ker­to­nin et­si­vä­toi­mis­to

Malja kuolemalle.

Mur­hia ja kant­ri­mu­siik­kia

12.35 Pin­ker­to­nin et­si­vä­toi­mis­to

Parempi puoleni.

12.35 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

12.50 Hy­vät kat­so­jat

Sketsiviihteen kuninkaiden paluu!

13.20 O­len­ko mi­nä tul­lut haa­re­miin

N: Mim­mi Läh­tee­no­ja, Bir­git K­ronst­röm, Kai­su Lep­pä­nen, Joel Rin­ne, Paa­vo Jän­ne. (1932)

Lä­hel­lä syn­tiä

Läm­min­hen­ki­nen per­he-e­lo­ku­va nai­ses­ta, jon­ka a­vio­mies pa­laa vuo­sien so­ta­van­keu­des­ta o­sin muis­tin­sa me­net­tä­nee­nä. (1955)

Au­gust jär­jes­tää kai­ken

N: A­ku Kor­ho­nen, Sii­ri An­ger­kos­ki, Toi­ni Var­tiai­nen, Jal­ma­ri Rin­ne, T­hu­re Bah­ne. (1942)

Kir­kas­tet­tu sy­dän

N: Em­ma Vää­nä­nen, Joel Rin­ne, Kai­ja Ra­ho­la, Ei­ne Lai­ne, Su­vi Or­ko. (1943)

Ris­ti­kon var­jos­sa

N: Ed­vin Lai­ne, Mer­vi Jär­ven­taus, Yr­jö Tuo­mi­nen, A­ku Kor­ho­nen, Jal­ma­ri Rin­ne ja To­po Leis­te­lä. (1945)

13.35 E­rän­kä­vi­jät

San­nik­ka & Uk­ko­la

14.05 P­ris­ma: Ruoan a­na­to­mia

Makujen maailma.

Per­jan­tai

15

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

R­SO Ne­nä­päi­vä­kon­sert­ti

Ra­dion Sin­fo­niaor­kes­te­ri ja ka­pel­li­mes­ta­ri Jaak­ko Kuu­sis­to heit­täy­ty­vät Ne­nä­päi­vän tun­nel­maan soit­ta­mal­la tun­net­tu­ja is­kel­mä­kap­pa­lei­ta suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä Mu­siik­ki­ta­lol­ta.

15.10 Y­len aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa

Y­len aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa

Y­len aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa

Y­len aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa

A­kuut­ti: Ke­mi­kaa­li­vaa­ra

15.30 A-s­tu­dio

15.45 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­le tul­kat­tu­na

15.45 Pol­dark

Episode 4 Ros­sin ja De­mel­zan liit­to syn­nyt­tää po­le­miik­kia ja hei­jas­tuu jo­pa lii­kea­sioi­hin. (1975)

15.50 A-s­tu­dio: Talk

16.00 Ar­to Ny­berg

16.00 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti

16.15 Met­sien kät­ke­mä

Nuotiotarinat.

MOT

16.35 Vai­hees­sa: Öl­lö­län­tie 156

Y­le Od­da­sat

Y­le Od­da­sat

No­vos­ti Y­le

Y­le Od­da­sat

No­vos­ti Y­le

Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si

Y­le Uu­ti­set

17.04 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.07 Ko­tiin ta­kai­sin

Maan suola.

Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si

Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si

17.10 Ko­tiin ta­kai­sin

Valoa kohti. Jääräpäisyyttä. Näkemyseroja. Selkä seinää vasten.

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

I­sä B­rown ja hä­nen lau­man­sa

Pyhän Johanneksen aatto.
18

18.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 St­röm­sö

E­rän­kä­vi­jät

18.23 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si

18.30 Puo­li seit­se­män

18.45 A­va­ra luon­to: A­las­kan mo­net kas­vot

Kevät.

Ar­to Ny­berg

19.00 Eu­roo­pan uu­det tuu­let 1918 - 1939

Elossa.

Ko­ko maail­man ku­nin­ga­tar

P­ris­ma: Ruoan a­na­to­mia

Makujen maailma.

R­SO Ne­nä­päi­vä­kon­sert­ti

Ra­dion Sin­fo­niaor­kes­te­ri ja ka­pel­li­mes­ta­ri Jaak­ko Kuu­sis­to heit­täy­ty­vät Ne­nä­päi­vän tun­nel­maan soit­ta­mal­la tun­net­tu­ja is­kel­mä­kap­pa­lei­ta suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä Mu­siik­ki­ta­lol­ta.

Dur­rel­lin per­he

19.30 Mur­rok­ses­sa

19.45 Mit­ta­ti­laus­työ­nä

Mid­so­me­rin mur­hat

Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Pelastusyritys.

20.00 MOT

Teh­taan san­ka­rit - On­nea et­si­mäs­sä

8: Velkaa ja rakkautta.

A­kuut­ti: Ke­mi­kaa­li­vaa­ra

20.00 San­nik­ka & Uk­ko­la

20.30 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 A-s­tu­dio

21.05 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio: Talk

Per­jan­tai

21.05 Sor­jo­nen

21.15 Hy­vät kat­so­jat

Sketsiviihteen kuninkaiden paluu!

21.30 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Pa­ko­tie

Tur­huu­den tu­ruil­la

Uusi sarja Vihollisen vanavedessä.

21.35 Huu­to sy­vyy­des­tä

22.00 Ul­ko­lin­ja: U­SA:n ää­rioi­keis­ton mu­ka­na

Suo­mi­LO­VE

Kausi Remu, Fredi, Spekti feat.

Nuo­ri Mor­se

Tunnustaa väriä. Kam­puk­sel­la väi­tel­lään ro­tu­ky­sy­myk­ses­tä sen laa­jas­sa mer­ki­tyk­ses­sä, kau­pun­gil­la mel­la­koi­daan, ja ar­mei­ja-a­lueel­ta löy­tyy si­vii­li­hen­ki­lön ruu­mis.

22.05 Nou­su­ve­si

22.20 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.25 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.40 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set

22.51 Per­jan­tai

22.50 Od­da­sat

22.50 Ul­ko­lin­ja: U­SA:n ää­rioi­keis­ton mu­ka­na

22.55 Sor­jo­nen

22.55 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

23.00 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

23.05 San­nik­ka & Uk­ko­la

Y­le Uu­ti­set

23.10 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set

23.15 Od­da­sat

23.25 Nou­su­ve­si

23.30 Out­lan­der - Mat­kan­te­ki­jä

Mikä taakse jää.

Doc­tor Fos­ter

Episode 2

23.35 Puo­li seit­se­män

23.45 P­ris­ma: Ruoan a­na­to­mia

Olet mitä syöt.

23.45 Yk­kö­saa­mu

23.55 Puo­li seit­se­män

0

00.10 Puo­li seit­se­män

00.25 Uu­ti­sik­ku­na (x2)

00.25 Uu­ti­sik­ku­na (x4)

00.30 Uu­ti­sik­ku­na (x2)

00.30 Puo­li seit­se­män

00.35 Puo­li seit­se­män

00.40 Uu­ti­sik­ku­na (x2)

01.00 Uu­ti­sik­ku­na (x2)

01.05 Uu­ti­sik­ku­na (x2)

3