Ohjelmakartta.fi
ma 18.2. ti 19.2. ke 20.2. to 21.2. pe 22.2. la 23.2. su 24.2.

05.55 Merk­kien sa­lat

MOT

Luon­to­het­ki: Maa, ta­run­hoh­toi­nen p­la­neet­ta

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

A­kuut­ti

6

06.20 Af­ri­kan luon­non hel­miä

06.25 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

07.10 Rak­kau­des­ta puu­tar­haan

Ka­toa­va Poh­jo­la

Valaanpyytäjien valtio

07.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 His­to­ria: So­dan lap­set

Tanska perusti v.

A­va­ra luon­to: Ta­maa­ni, mes­ta­ri­sel­viy­ty­jä

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Y­le Uu­ti­set

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

09.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

09.30 Puo­li seit­se­män

Stina Koistinen Anneli Saaristo Titta Pihlajamaa Juha Muje

09.55 Y­le Uu­ti­set

10.00 Her­cu­le Poi­rot

Kadonneen testamentin tapaus Italialaisen aatelismiehen tapaus

Her­cu­le Poi­rot

Suklaarasia

Her­cu­le Poi­rot

Kuolleen miehen peili Koruvarkaus Grand Metropolitanissa

Y­le Uu­ti­set

Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Vaeltajan tie -messu Toivakan kirkossa.

10.05 Yk­kö­saa­mu

10.45 F­lash­back

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

10.45 Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Per­jan­tai-dok­ka­ri

10.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.00 Pi­sa­ra

11.00 Y­le Uu­ti­set

11.05 Hei­da Di­sin kamp­pai­lu syö­pää vas­taan

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.05 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.10 Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.10 Y­le Uu­ti­set Hä­me

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Ha­ke­kaa kä­ti­lö!

Kau­si 6, 3/8. Pai­kal­lis­ta äi­tiys­neu­vo­laa uh­kaa lak­kaut­ta­mi­nen.

11.20 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.20 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.25 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.25 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.35 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.35 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.45 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

11.45 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.50 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

11.50 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

12

12.00 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.00 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

12.05 An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu

Y­le Od­da­sat

12.05 Y­le Od­da­sat

Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.15 Od­da­sat

12.15 Od­da­sat

12.15 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Suo­mi­LO­VE

Lu­vas­sa saa­me­lais­ta räp­piä tun­tu­rin hui­pul­ta!

12.25 Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Murha leikkaussalissa Sulhanen vaarassa Levottomuuksia Vaarallista rakkautta Tuntematon uhka

Od­da­sat

12.45 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Thomas Larcherin sinfonia nro 2 "Kenotaph"

13.15 Fen­na­da-k­las­si­kot

Kultainen vasikka

Kau­nis Kaa­ri­na

(Suomi 1955, 77').

Lin­nais­ten vih­reä ka­ma­ri

Sil­ta­lan peh­too­ri

(Suomi 1953, 88') O: Valentin Vaala.

Jäl­keen syn­tiin­lan­kee­muk­sen

(Suomi 1953).

13.15 E­läin­ten ys­tä­vät

13.30 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

13.35 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa - la­van ta­ka­na

Per­jan­tai

Miten sukupuoli vaikuttaa kasvatukseen?

13.45 Vai­hees­sa

14.05 P­ris­ma: Ty­ran­no­sau­rus re­xin pa­luu

14.15 San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

14.30 Tu­los­sa: Poi­ka e­li ke­sään­sä

14.35 Tu­los­sa: Kau­nis Kaa­ri­na

Luon­to­ret­kel­lä: Pa­ra­ne­mi­sen tie

14.35 Kot­kan poi­kii il­man sii­pii

14.45 Tu­los­sa: Sil­ta­lan peh­too­ri

14.45 UMK19

Ko­ri­pal­lon MM-kar­sin­ta

Koripallon MM-kilpailut 2019, karsintaottelu Venäjä - Suomi

14.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

15

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

A-s­tu­dio

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

A­kuut­ti

Kohtalokkaat kantasoluhoidot

15.40 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä

A-studio viittomakielelle tulkattuna

Y­le Od­da­sat

15.40 Vic­to­ria

Nukke numero 123

Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

15.50 A-s­tu­dio

15.50 No­vos­ti Y­le

15.50 Ko­ri­pal­lon MM-kar­sin­ta

Koripallon MM-kilpailut 2019, karsintaottelu Venäjä - Suomi

15.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

16.00 Ar­to Ny­berg

16.00 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti

A-s­tu­dio: Talk

A-Talk

16.15 Suo­mi on met­sä­läi­nen

Tapion väkeä

MOT

Saarnaajan saalistama

16.45 Y­le Od­da­sat

16.45 Y­le Od­da­sat

16.50 No­vos­ti Y­le

16.50 No­vos­ti Y­le

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

17.10 Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Sulhanen vaarassa Levottomuuksia Vaarallista rakkautta Tuntematon uhka Veljensä vartija

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

T­he Hal­cyon

Kau­si 1, 5/10. Seu­ra­pii­ri­häi­den on­nis­tu­mi­nen on vaa­ras­sa, kun Lon­too jou­tuu ra­ju­jen pom­mi­tus­ten koh­teek­si.

17.50 UMK19

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

UMK19

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

St­röm­sö

Koko perhe liikkeelle

Luon­to­het­ki: Maa, ta­run­hoh­toi­nen p­la­neet­ta

Seychellit, koralliparatiisi vaarassa

18.30 Puo­li seit­se­män

Anneli Saaristo Titta Pihlajamaa Juha Muje Ansku Bergström

18.30 Af­ri­kan luon­non hel­miä

Kongon allas

18.45 A­va­ra luon­to: Ta­maa­ni, mes­ta­ri­sel­viy­ty­jä

Ar­to Ny­berg

19.00 His­to­ria: So­dan lap­set

Tanska perusti v. 1945 so­das­ta kär­si­vien las­ten tuek­si hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tön.

U­nel­mien maa

Öljykaupunki Kau­si 1, o­sa 8/8. Öl­jy­kau­pun­ki.

P­ris­ma: Ty­ran­no­sau­rus re­xin pa­luu

Ty­ran­no­sau­rus rex on yk­si maail­man his­to­rian kuu­lui­sim­mis­ta saa­lis­ta­jis­ta.

Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti

Dokumenttiprojekti: Onnelliset

Val­koi­sia val­hei­ta

Mitä tavikset tahtoo? Kau­si 2, 2/6. Mi­tä ta­vik­set tah­too?

19.30 Mit­ta­ti­laus­työ­nä

19.40 UMK19

19.40 Ve­ra S­tan­ho­pe tut­kii

Verta ja luita 2/2

Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Kadonnut morsian Kau­si 6, 10/12. Ka­don­nut mor­sian.

19.50 Kuin­ka nai­nen sai hou­sut

Lä­pi­leik­kaus maa­pal­los­ta

19.55 UMK19

20.00 MOT

Saarnaajan saalistama

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Epänormaali on uusi normaali

A­kuut­ti

Kohtalokkaat kantasoluhoidot

Merk­kien sa­lat

Kansainväliset käsimerkit

San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 A-s­tu­dio

Ke­nen eh­doil­la ke­hi­ty­sa­pu­mil­joo­nat jae­taan?

A-s­tu­dio

A-s­tu­dio

A-s­tu­dio: Talk

A-Talk

Per­jan­tai

Miten sukupuoli vaikuttaa kasvatukseen?

21.00 M/S Ro­man­tic

Kahdet häät ja yhdet varpajaiset 1/4. Yk­si il­ta ruot­sin­ris­tei­lyl­lä, kuu­si ta­ri­naa on­nes­ta - ja on­net­to­muu­des­ta.

21.15 Per­jan­tai

Katuma 25

21.15 Suo­mi­LO­VE

Lu­vas­sa saa­me­lais­ta räp­piä tun­tu­rin hui­pul­ta! Jak­so 5. sei­soo ys­tä­vyy­den puo­lel­la ja kan­nus­taa jak­sa­maan vai­kei­na­kin het­ki­nä.

21.25 Suo­mi on met­sä­läi­nen

Tapion väkeä Ta­pion vä­keä.

21.45 Y­le Uu­ti­set

21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

21.55 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.00 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.05 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Suo­mi­LO­VE

Kiitos että olet!

Out­lan­der - Mat­kan­te­ki­jä

Kohtaaminen Wilmingtonissa

Ul­ko­lin­ja: Val­ko-Ve­nä­jä, dik­ta­tuu­ri Eu­roo­pas­sa

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Suojelija 2/2

22.15 Ak­ti­vis­tit

3/3: Verikoirat.

22.20 Ur­hei­lu­ruu­tu

Y­le Uu­ti­set

22.25 A­voi­mien o­vien päi­vä

Ian Ran­ki­nin vei­ja­ri­ta­ri­nas­sa kol­me ka­ve­rus­ta tör­mää e­lä­mäs­sään sei­nään.

Ur­hei­lu­ruu­tu

22.30 Syn­ti­nen

23.00 Od­da­sat

23.10 UMK19

23.15 P­ris­ma: To­tuus kun­toi­lus­ta

Per­jan­tai

Miten rakkaus kestää elämää?

San­nik­ka&Uk­ko­la

Mitä viina tekee työpaikalla?

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Suojelija 1/2

Päi­vät joi­na ku­kat kuk­ki­vat

23.15 Ul­ko­lin­ja: Val­ko-Ve­nä­jä, dik­ta­tuu­ri Eu­roo­pas­sa

23.45 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Of Fat­hers and Sons

0

00.00 Puo­li seit­se­män

00.00 Min­kä taak­seen jät­tää

00.10 Puo­li seit­se­män

00.10 Yk­kö­saa­mu

Puo­li seit­se­män