Ohjelmakartta.fi
ma 21.5. ti 22.5. ke 23.5. to 24.5. pe 25.5. la 26.5. su 27.5.

05.55 Tan­ja ja kuu­ro Eu­roop­pa

Di­gi­hui­ja­tut

Luon­to­het­ki: At­ten­bo­rough'n e­ri­koi­set

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Kan­dit

6

06.15 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

06.25 Y­len aa­mu-tv

07.15 Puu­tar­han pe­las­ta­jat

Luon­to­ret­kel­lä

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Ku­nin­ga­tar Vik­to­rian lap­set

A­va­ra luon­to: E­läi­met pii­lo­ka­me­ras­sa

3/4. E­läin­ten ys­tä­vyyt­tä e­siin­tyy e­si­mer­kik­si su­si­lau­man jä­sen­ten vä­lil­lä, mut­ta myös e­ri la­jien e­dus­ta­jat voi­vat pi­tää yh­tä.

08.50 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Flinkkilä & Tastula

09.30 Puo­li seit­se­män

U­los luon­toon Ke­vät­seu­ran­ta

Nyt autetaan luontoa! Meren kevät Kaupunkipihasta eläinten paratiisi! Kosken kunnostus

09.55 Y­le Uu­ti­set

10.00 Sy­dä­men a­sial­la

Merirosvoradio Metsästystä Koululaisia Siirtomaatavaraa Lemmen liekki

Y­le Uu­ti­set

Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Partiolaisten Nuotiokirkko Jyväskylän kirkkopuistossa

10.05 Yk­kö­saa­mu

10.45 Kan­dit: Sä saat sen ai­kaan

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Per­jan­tai

Se­nio­ri työs­sä

10.55 Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

11.00 Pi­sa­ra

11.00 Y­le Uu­ti­set

11.05 Vie­kää mi­nut ko­ti­seu­dun mul­tiin

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.10 Y­le Uu­ti­set Hä­me

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Kan­san lii­ke

Mihin liikkumattomuus johtaa? 7/10. Kuo­le­vat­ko lap­sem­me liik­ku­mat­to­muu­teen?

11.20 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.25 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja E­te­lä-Sa­vo

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.35 Nor­jan vuo­not

Miten Norjan vuonot ovat syntyneet?

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.45 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja E­te­lä-Sa­vo

11.50 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

12

12.00 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

P­ris­ma: Läm­pö­ti­lan hui­mat o­mi­nai­suu­det

Elämän mahdollistaja 2/3. E­lä­män mah­dol­lis­ta­ja.

12.05 Y­le Od­da­sat

Od­da­sat

Y­le Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.15 Od­da­sat

12.15 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.25 Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Urheilun huumaa Vaarallista romantiikkaa Yllättävä viikonloppu Kumma heppu Pahan otteessa

Od­da­sat

12.45 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Gustavo Gimeno johtaa R­SO e­sit­tää D­mit­ri S­hos­ta­ko­vits­hin sin­fo­nian n­ro 5 d-mol­li op.

Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­pal­kin­to 2018

13.00 Kan­dit: Sä saat sen ai­kaan

13.05 Mel­kein tot­ta

13.15 Pek­ka ja Pät­kä Sue­zil­la

O: Armand Lohikoski.

Pek­ka ja Pät­kä mil­jo­nää­rei­nä

(1958) O: Armand Lohikoski.

Pek­ka ja Pät­kä mes­ta­ri­maa­la­rei­na

O: Armand Lohikoski.

I­sä­pap­pa ja kel­ta­nok­ka

(Suo­mi 1950, 70'). O: Ed­vin Lai­ne.

Aa­ta­min pu­vus­sa ja vä­hän Ee­van­kin

13.30 Eu­roop­pa kuo­huu

Pakolaiset 3/3. Vä­li­me­ren y­li Eu­roop­paan pyr­ki­vien sa­to­jen tu­han­sien pa­ko­lais­ten jouk­ko ja­koi Eu­roo­pan.

13.45 Ko­jei­ta ke­hos­sa

14.20 I­ki­muis­toi­nen

Olavi Virta

14.20 Tu­los­sa: Aa­ta­min pu­vus­sa ja vä­hän Ee­van­kin

14.30 Di­gi­hui­ja­tut

Identiteettivarkaus

Ar­kis­to­ku­via: Kuu­si ru­noi­li­jaa

14.30 Kan­dit

Elämän ja kuoleman ammatti

Nais­te­no­sas­tol­la A­me­ri­kas­sa

Asiaa oksennuksesta Uu­sia jak­so­ja.

14.40 Ar­kis­to­ku­via: I­lois­ta ke­sää Han­gos­sa

14.45 Tu­los­sa: Pek­ka ja Pät­kä mes­ta­ri­maa­la­rei­na

14.45 Eu­ro­vaa­lit 2019

Eurovaalit 2019: Pienpuolueet

14.50 Uu­tis­vuo­si

14.55 Kan­dit: Sä saat sen ai­kaan

15

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

15.05 Pi­sa­ra

B­letch­leyn ne­lik­ko: San F­ran­cis­co

Verkossa 3/8. Ver­kos­sa.

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

15.10 Vic­to­ria (x2)

Joulumieltä etsimässä 1/2 Joulumieltä etsimässä 2/2

15.45 Eu­ro­vaa­lit 2019

Eurovaalit 2019: Puheenjohtajakeskustelu

15.45 F­lash­back

15.55 Ko­jei­ta ke­hos­sa

15.55 T­he Col­lec­tion - muo­ti­ta­lon sa­lai­suus

Muotinäytös 4/8. Muo­ti­näy­tös. Et­si­vä saa­puu ky­se­le­mään hil­jan löy­ty­nees­tä ruu­miis­ta.

16.40 Y­le Od­da­sat

F­lash­back

16.50 No­vos­ti Y­le

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

17.10 Dur­rel­lin per­he

Durrellin perhe (7)

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Flinkkilä & Tastula

Su­den het­ki

SOS Kau­si 1, 7/8. SOS. Ryh­mä­läis­ten met­sä­ret­ki me­nee mo­nin ta­voin pie­leen - vai on­ko ky­sees­sä sit­ten­kin vain teh­tä­vä mui­den jou­kos­sa?
18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

Me me­tal­li­net­si­jät

Uusia jaksoja.

Luon­to­het­ki: At­ten­bo­rough'n e­ri­koi­set

Luontohetki: Attenborough'n erikoiset

18.30 U­los luon­toon Ke­vät­seu­ran­ta

Nyt autetaan luontoa! Meren kevät Kaupunkipihasta eläinten paratiisi! Kosken kunnostus Kevätniitty kaipaa kunnostusta

18.40 A­va­ra luon­to: E­läi­met pii­lo­ka­me­ras­sa

3/4. E­läin­ten ys­tä­vyyt­tä e­siin­tyy e­si­mer­kik­si su­si­lau­man jä­sen­ten vä­lil­lä, mut­ta myös e­ri la­jien e­dus­ta­jat voi­vat pi­tää yh­tä.

In­vi­sib­le He­roes

Nootti O­sa 6/6. Noot­ti. Sar­ja päät­tyy.

19.00 Ku­nin­ga­tar Vik­to­rian lap­set

2/3. Eng­lan­nin ku­nin­ga­tar Vik­to­ria ja hä­nen puo­li­son­sa p­rins­si Al­bert ra­kas­ti­vat toi­siaan sy­väs­ti ja sai­vat yh­dek­sän las­ta.

Ys­tä­vät­tä­ret

Ystävättäret (12) 4/6. Gail tais­te­lee tuu­li­myl­ly­jä vas­taan se­kä lap­sen­lap­sen­sa et­tä äi­tin­sä puo­les­ta.

P­ris­ma: Läm­pö­ti­lan hui­mat o­mi­nai­suu­det

Elämän mahdollistaja 2/3. E­lä­män mah­dol­lis­ta­ja. Vain riit­tä­vän ta­sai­nen läm­pö­ti­la tur­vaa hy­vät e­li­no­lot kai­kel­le e­lol­li­sel­le.

Eu­roop­pa kuo­huu

Pakolaiset 3/3. Vä­li­me­ren y­li Eu­roop­paan pyr­ki­vien sa­to­jen tu­han­sien pa­ko­lais­ten jouk­ko ja­koi Eu­roo­pan. I­tä-Eu­ro­pan maat kiel­täy­tyi­vät vas­taa­not­ta­mas­ta pa­ko­lai­sia.

Ha­ke­kaa kä­ti­lö!

Hakekaa kätilö! (7) Kau­si 8, 7/8. Äi­ti Mild­red päät­tää, et­tä si­sar F­ran­ce­sin on ai­ka hoi­taa syn­ny­tys yk­sin.

19.25 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

19.30 Eu­ro­vaa­lit 2019

Eurovaalit 2019: Tulosilta Eu­ro­vaa­lien tu­los rat­keaa suo­ras­sa tu­lo­sil­ta­lä­he­tyk­ses­sä. Y­le on läs­nä Suo­mes­sa puo­luei­den vaa­li­val­vo­jai­sis­sa ja Eu­roo­pan suur­kau­pun­kien vaa­li­tun­nel­mis­sa.

19.40 Ruot­sin sa­lai­set huo­neet

19.40 Ve­ra S­tan­ho­pe tut­kii

Kylmää kyytiä 1/2 Kau­si 9. Kyl­mää kyy­tiä 1/2. Kos­tea hu­vi­ris­tei­ly päät­tyy i­kä­väs­ti, kun yk­si mat­kus­ta­jis­ta nou­see huk­ku­nee­na pin­taan sa­ta­ma-al­taas­sa.

19.50 Suo­mi­LO­VE

Tie­sit­kö?

19.50 Pie­ni suu­ri maail­ma

20.00 Di­gi­hui­ja­tut

Identiteettivarkaus I­den­ti­teet­ti­var­kaus.

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Romumies on romumies - maasta riippumatta

Kan­dit

Elämän ja kuoleman ammatti

Tan­ja ja kuu­ro Eu­roop­pa

Sarjakuvia ja simpukoita

Muis­ti

Chilen jälkeen C­hi­len so­ti­las­val­lan­kaap­paus syk­syl­lä 1973 toi Mi­guel Ve­ran per­hei­neen Suo­meen.

20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

20.40 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Eu­ro­vaa­lit 2019

Eurovaalit 2019: Tulosilta Eu­ro­vaa­lien tu­los rat­keaa suo­ras­sa tu­lo­sil­ta­lä­he­tyk­ses­sä. Y­le on läs­nä Suo­mes­sa puo­luei­den vaa­li­val­vo­jai­sis­sa ja Eu­roo­pan suur­kau­pun­kien vaa­li­tun­nel­mis­sa. A­sian­tun­ti­ja­vie­rai­den kans­sa s­tu­dios­sa juon­ta­ji­na o­vat Mat­ti Rön­kä ja Su­san­na Tu­ru­nen.
21

21.00 Eu­ro­vaa­lit 2019

Eurovaalit 2019: Puheenjohtajakeskustelu

Eu­ro­vaa­lit 2019

Eurovaalit 2019: Pienpuolueet Eurovaalit 2019: Suuri puheenjohtajatentti

Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet e­sit­tää

21.05 P­ress - val­lan vah­ti­koi­rat

Yliajo Uu­si sar­ja. 1/6. Y­lia­jo. Mi­ke Bart­let­tin uu­des­sa sar­jas­sa B­ri­tan­nian p­rint­ti­me­dia on di­gi­taa­li­sen mur­rok­sen kou­ris­sa.

21.15 Mel­kein tot­ta

Korpilakko Kau­si 1, 7/8 Kor­pi­lak­ko.

21.40 Pir­jo

21.45 Y­le Uu­ti­set

21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

21.55 Ur­hei­lu­ruu­tu

21.55 Ur­hei­lu­ruu­tu

Geor­ge Gent­lyn tut­ki­muk­set

Vapaus Kau­si 8, 1/2. Va­paus. On 1970-lu­ku ja maail­ma muut­tuu vauh­dil­la. Tuo­re ruu­mis­löy­tö nos­taa e­siin van­han ju­tun. Näyt­tää sil­tä, et­tä van­ki­las­sa is­tuu syy­tön ih­mi­nen. Mi­kä pa­hin­ta, Gent­lyn a­lai­nen voi ol­la sii­tä vas­tuus­sa. (U)

22.05 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.05 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.15 In­vi­sib­le He­roes

Salakuljetusoperaatio O­sa 5/6. Sa­la­kul­je­tu­so­pe­raa­tio.

E­ri­kois­ryh­mä Köln

Murha parrasvaloissa Kau­si 14, 6/25. Mur­ha par­ras­va­lois­sa.

22.15 Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Jokivarrella 1/2 Kau­si 19. Jo­ki­var­rel­la 1/2. Malt-joen lä­hel­lä pik­ni­kil­lä ol­lut per­he kuo­lee sa­la-am­pu­jan luo­tei­hin.

23.00 Od­da­sat

Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

23.00 4 B­locks - ve­ri­vel­jet

Vapaa mies Kau­si 2, 4/7. Va­paa mies. Ab­ba­sia on puu­ko­tet­tu ja hä­net toi­mi­te­taan sai­raa­laan.

23.10 Per­jan­tai

Euroviisut

Od­da­sat

23.20 P­ris­ma: Läm­pö­ti­lan hui­mat o­mi­nai­suu­det

Umpijäässä

23.20 San­nik­ka&Uk­ko­la

Kun nuori pohtii sukupuoli-identiteettiään

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Aivan silmien edessä 2/2

Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Valtionvihollinen

Ti­mant­ti­nen keik­ka

Mikko Joensuu Mik­ko Joen­suu e­siin­tyy Ti­mant­ti­sel­la kei­kal­la soo­lo­na, inst­ru­ment­tei­naan f­lyy­ge­li, kos­ket­ti­met ja ki­ta­ra.

23.55 Puu­tar­han pe­las­ta­jat

Muistojen puutarha

U­los luon­toon Ke­vät­seu­ran­ta

23.55 Yk­kö­saa­mu

0

00.10 U­los luon­toon Ke­vät­seu­ran­ta

00.10 U­los luon­toon Ke­vät­seu­ran­ta

Kosken kunnostus

U­los luon­toon Ke­vät­seu­ran­ta

U­los luon­toon Ke­vät­seu­ran­ta

Meren kevät