Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 13.8. ti 14.8. ke 15.8. to 16.8. pe 17.8. la 18.8. su 19.8.

04.00 Uu­ti­sik­ku­na

Uu­ti­sik­ku­na

05.55 Aar­tee­net­si­jät

Toi­sen­lai­set f­ren­dit

05.55 Lif­ta­rit

Saa­ris­ton ren­gas­tie. (U) HD.

E­los­sa 24h

6

06.25 Y­len Aa­mu-tv

Y­le Uu­ti­set

08.05 Puu­tar­han pe­las­ta­jat

Maa­lais­mai­se­maa.

A­va­ra luon­to: A­me­ri­kan kan­sal­lis­puis­tot

E­verg­la­des.
9

Y­le Uu­ti­set

09.05 E­los­sa 24h

Ka­toa­va Poh­jo­la: Va­laan­pyy­tä­jien val­tio

09.30 Sa­dan vuo­den ta­lo

U­nel­man hin­ta. (U) HD.

Se­nio­rit so­mes­sa

09.35 Jää­kau­den jäl­kiä

Y­le Uu­ti­set

10.00 G­rantc­hes­ter

G­rantc­hes­ter

Pap­pi ja po­lii­si vaih­ta­vat va­paal­le.

10.00 G­rantc­hes­ter

G­rantc­hes­ter

Y­le Uu­ti­set

10.00 Ju­ma­lan­pal­ve­lus

10.05 A­va­ra luon­to: Vil­li Pa­ta­go­nia

Vil­li reu­na. T: BBC.

10.45 Se­nio­ri työs­sä

10.50 Päi­vän kas­vo

10.50 Uu­ti­sik­ku­na

Pi­sa­ra

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set

11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

11.05 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: To­ka­si­ka­jut­tu

Eu­ro­vii­su-pyö­ri­tys­tä, me­nes­tys­pai­nei­ta, nau­rua ja kyy­ne­lei­tä his­to­rial­li­sen Pert­ti Ku­ri­kan Ni­mi­päi­vät -bän­din kol­men vii­mei­sen vuo­den a­jal­ta.

11.14 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.14 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.19 Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Hä­me

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.28 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.28 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.33 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.49 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

11.49 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

11.54 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12

12.03 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.03 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.05 Tan­ja ja kuu­ro Eu­roop­pa: Pää­te­pis­tee­nä S­lo­ve­nia

12.08 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.10 Luon­to­ret­kel­lä: Kau­riin­va­sa

12.10 Uu­tis­vuo­si

12.15 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

12.25 His­to­rian sii­vil­lä

12.30 His­to­rian sii­vil­lä

12.35 He loi­vat Tans­kan

4: Muo­toi­li­ja.

12.45 Ma­te­ma­tii­kan tai­kaa

13.00 P­rins­si ja in­tiaa­ni­pääl­lik­kö

13.15 Pa­la­nen: Y­rit­tä­jä­pat­sas

13.15 Run­de - lin­tu­saa­ri

13.25 Tyt­tö tu­li ta­loon

13.30 Ka­tu­pei­lin ta­ka­na

O: Toi­vo Särk­kä. (1949)

13.30 Kai­ken­lai­sia vie­rai­ta

N: Es­ter Toi­vo­nen, Toi­vo Pa­lo­mur­to, Yr­jö Tuo­mi­nen, Lai­la Rih­te. (1936)

O­len­ko mi­nä tul­lut haa­re­miin

O: T.

13.30 Tak­ki ja lii­vit pois

N: A­ku Kor­ho­nen, Kaar­lo An­ger­kos­ki, Sirk­ka Si­pi­lä, Kai­su Lep­pä­nen. (1939)

13.40 P­ris­ma: Kyl­lä lää­kä­ri tie­tää

14.00 Lif­ta­rit

Saa­ris­ton ren­gas­tie. (U) HD.

14.30 Van­ha kalk­ki­lou­hos

14.30 Haa­ve Bol­ly­woo­dis­ta

14.30 Toi­sen­lai­set f­ren­dit

15

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

15.05 Suo­mi­LO­VE : Suo­mi­LO­VE-pää­tös­kon­sert­ti

Kau­si Pää­tös­kon­sert­ti Lah­des­ta.

15.10 Y­len aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa

Y­len aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa

15.10 Y­len aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa

Ko­mi­sa­rio Le­wis

Sot­kui­nen vyyh­ti. (U) HD.

15.50 A-s­tu­dio

Suo­mi on suo­ma­lai­nen

Ta­lous. (U) HD.

15.50 A-s­tu­dio

15.55 Myrs­kyn jäl­keen

Suo­mi on e­lä­män­sä kun­nos­sa. (U) HD.

15.55 A­va­ra luon­to: Vil­li Ja­pa­ni

Hok­kai­do. T: BBC.

16.20 Aar­tee­net­si­jät

Ke­säk­si ko­tiin

16.20 Tans­ka­lai­sia DDR:s­sä

O­pis­ke­lua muu­rin var­jos­sa.

No­vos­ti Y­le

Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

Y­le Uu­ti­set

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si

17.10 G­rantc­hes­ter

Vuo­roin vie­rais­sa

17.10 Ken­ne­dyt

18

18.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 S­tu­gor

Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toi­nen Rans­ka

18.22 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si

18.30 Se­nio­rit so­mes­sa

18.45 A­va­ra luon­to: A­me­ri­kan kan­sal­lis­puis­tot

E­verg­la­des.

Myrs­kyn jäl­keen

Duel. (U) HD.

19.00 Kii­nan län­si­maa­lai­set lap­set

Puu­tar­han pe­las­ta­jat

Maa­lais­mai­se­maa.

19.00 P­ris­ma: Kyl­lä lää­kä­ri tie­tää

K­ri­mi­na­lis­ti

Tais­te­li­ja­luon­ne. (U) HD.

19.00 Vuo­roin vie­rais­sa

19.30 S­het­land­saar­ten mur­hat

19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Uh­ka­pe­liä.

20.00 Suo­mi on suo­ma­lai­nen

Ta­lous. (U) HD.

Lif­ta­rit

Saa­ris­ton ren­gas­tie. (U) HD.

20.00 E­los­sa 24h

Met­sien kät­ke­mä

Saa­ris­to­me­ren sa­lai­suu­det.

20.00 Ke­säk­si ko­tiin

20.30 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

20.30 Y­le Uu­ti­set

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

20.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

20.55 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

20.55 Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 A-s­tu­dio

All­sång på S­kan­sen

21.05 A-s­tu­dio

Val­lan ja rak­kau­den vä­lis­sä

Ma­ria on lu­pau­tu­nut puo­li­sok­si Mak­si­mi­lia­nil­le, mut­ta lii­ton tiel­lä on suu­ria es­tei­tä.

21.05 Voit luot­taa mi­nuun

21.05 Kor­pe­lan ku­jan­juok­su

Kai­vos vaik­ka vä­ki­sin.

21.15 Myrs­kyn jäl­keen

Duel. (U) HD.

21.30 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Vi­han keh­to

21.35 T­he Sa­me S­ky - Is­ku sy­dä­meen

22.00 Mot­her­land - äi­tien so­ta

22.00 Suo­mi­LO­VE : Suo­mi­LO­VE-pää­tös­kon­sert­ti

Kau­si Pää­tös­kon­sert­ti Lah­des­ta.

22.00 Syyt­tö­mäs­ti tuo­mit­tu

22.15 Ko­mi­sa­rio Mon­tal­ba­no

Raas­ta­va rak­kaus.

22.25 Lo­pun al­ku

Mi­ni­sar­ja.

22.30 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set

22.40 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.45 Kor­pe­lan ku­jan­juok­su

Rä­hi­nää ja ra­han­pe­sua.

P­ris­ma: Kyl­lä lää­kä­ri tie­tää

Y­le Uu­ti­set

22.50 So­ta tie­to­ver­kos­sa

Is­rael ja U­SA ke­hit­ti­vät it­se­ko­pioi­tu­van S­tux­net-ma­don pääs­täk­seen kä­sik­si I­ra­nin y­di­noh­jel­maan.

22.55 Ul­ko­lin­ja: Va­koi­lun uu­det kei­not

23.20 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set

23.30 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

23.35 Ul­ko­lin­ja: Ruot­sin uu­si pa­ko­lais­po­li­tiik­ka

23.40 Myan­ma­rin tie de­mok­ra­tiaan

Vii­nin­vil­je­li­jät so­das­sa

23.40 Syyt­tö­mäs­ti tuo­mit­tu

Y­le Uu­ti­set

23.45 Out­lan­der - Mat­kan­te­ki­jä

Ke­tun­ko­los­sa. (U) HD.
0

00.05 Ke­säk­si ko­tiin

00.10 Uu­ti­sik­ku­na (x2)

00.30 T­he Sa­me S­ky - Is­ku sy­dä­meen

00.35 Uu­ti­sik­ku­na (x4)

00.35 Uu­ti­sik­ku­na (x2)

00.40 Uu­ti­sik­ku­na (x2)

00.45 S­tu­gor

01.15 Uu­ti­sik­ku­na (x2)

01.20 Uu­ti­sik­ku­na (x2)

3