Ohjelmakartta.fi
ma 18.2. ti 19.2. ke 20.2. to 21.2. pe 22.2. la 23.2. su 24.2.
6

06.50 Met­kat Me­si­läi­set

Lu­do­vic

Jää­kar­hu Ot­to

Hyr­rä­päät

Timp­pa

Hau Hau, Piip ja Ve­li

Sa­su

07.00 Tit­ta Pik­ka­nen

07.00 Her­tan maail­ma

07.00 Kim ja Kai

Di­no­ju­na

O­li­via

07.05 Pop­pe­li­kum­pu

Ku­mi­na­ku­ja 19

Ni­pa ja Pe­te

Sir­kus Temp­pu­la

07.10 Tuo­mon lau­lu

Ryt­mi­reis­su

Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

Hei Taa­vi

Em­mi ja Ku­ru

07.15 Tie täh­tiin

Mi­tä ih­met­tä?

Kerk­ko Kuk­ko

Po­pi Kis­sa

07.20 Pus­se

Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen

07.20 Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo

07.25 Mu­ru

07.25 F­luu­ga­lai­set

F­rank­lin ja ys­tä­vät

Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan

Rus­kea pik­ku­kar­hu

07.30 Ryh­mä Hau

Heikoilla jäillä / Ylös, ylös ja alas

As­kar­rel­laan

07.30 Pos­ti­mies Pa­te, e­ri­kois­lä­het­ti­pal­ve­lu

Ok­to­nau­tit

Oktonautit ja valtava merinorsu / Oktonautit ja sardiiniparvi

Kil­len kimp­pa­kyy­ti

07.40 Mi­mo­sa ja Len­nu

Sa­na-ark­ku

Si­mo

07.40 Uu­la ja Kuu

07.45 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

Kaa­po

Kaapo ja ukin yllätys / Kaapo ja kaikista kovin ääni / Kaapo sulhaspoikana

Vilk­ki Ank­ka

Ja­ri ja Ka­ri

07.55 Ve­ka­rat

07.55 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

An­ton Sii­li­nen rat­kai­see

07.55 En­ni ja Roi

08.00 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

08.00 Puu Fu Tom

08.00 Te­te ja Ma­ma

08.05 Jes­si ja Jan­ni - e­te­vät et­si­vä­kak­so­set

08.05 Kap­tee­ni Ka­ri

Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne

Ryh­mä Hau

08.15 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

Pik­ku Kak­ko­nen

08.20 Jo­raa­vat juu­rik­kaat

Aap­po ja Tööt

Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

08.25 Un­na Jun­ná

Pe­ter Pan

Te­na­vat

Ai­ka här­del­li!

Mo­raa­li­mit­ta­ri

Pet­te­ri Ka­nii­ni

Le­lu­mes­ta

08.35 Ku­jei­le­vat e­läi­met

08.35 Näin meil­lä

Lu­lu ja leh­mä

08.35 Pii ja Po­ju

08.45 Ga­la­xi so­mes­sa

08.45 Ret­ki-Roo­pe

08.50 Ga­la­xi so­mes­sa

Näin Nor­jas­sa

Ga­la­xi so­mes­sa

08.55 Näin Nor­jas­sa

08.55 Ca­sual­ty

Totuus paljastuu kuitenkin

Pik­ku Kak­ko­nen

9

09.00 Ca­sual­ty

Ei ole kodin voittanutta Käytännön töitä Vihollinen keskuudessamme Tunnontuskia

09.00 Ot­so ja so­pu­lit

Näin meil­lä

09.05 Vil­li tu­le­vai­suus

Vil­le ja Lous­ku vauh­dis­sa

09.20 I­han sa­ma

Paikanvaihto

Fo­ta­rit

09.35 Bel­le ja Se­bas­tian

09.45 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys (x2)

UMK19

Suo­mi­LO­VE

Uu­si Päi­vä

09.45 Lai­ta it­tes li­koon

09.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

10.00 Uu­si Päi­vä

Uu­si Päi­vä

Uu­si Päi­vä

Uu­si Päi­vä

10.00 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Hiih­don MM

10.10 Hiih­don MM

10.10 Hiih­don MM

Hiihdon MM, parisprintin karsinta

10.25 Kum­me­li

Tal­viu­nel­mia

Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Bansko, miesten alppiyhdistetty

Uu­si Päi­vä

Rakkaus ei tapa, mutta kiduttaa

11.00 Kek­se­liäs nik­ka­ri

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

La­te­la

11.00 Hiih­don MM

11.10 Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Crans-Montana, naisten syöksylasku

11.25 Lip­pu rak­kau­teen

11.25 Mo­der­nit mie­het

Guru

Hiih­don MM

Hiihdon MM, yhdistetyn mäkiosuus HS 130

11.25 Hiih­don MM

Hiihdon MM, yhdistetyn parisprintin mäkiosuus HS 130

11.40 Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

11.55 UMK19

11.55 Hiih­don MM

Hiihdon MM, naisten yhdistelmäkilpailu
12

12.00 Kun sy­dän sär­kyy

12.00 U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

12.10 U­nel­ma­ko­ti

12.25 Ke­hon­var­ti­jat

Vastustamaton sokeri

Team Bachs­tad

Rikshalla halki Intian

Hiih­don MM

12.25 Hiih­don MM

Hiihdon MM, parisprintin finaalit

12.45 Hiih­don MM

Hiihdon MM, sprintin karsinnat

Uu­si Päi­vä

Hiih­don MM

Hiihdon MM, Urheilustudio, Seefeld 23.2.

12.55 Karl Pil­king­ton: E­lä­män tar­koi­tus

Identiteetti

Rak­kau­den koo­di

13.10 Kai­puu ta­kai­sin pa­ra­tii­siin

13.10 Uu­si Päi­vä

Tekevälle sattuu

13.25 Ke­hon­kie­li

13.25 Hiih­don MM

Hiihdon MM, miesten yhdistelmäkilpailu

Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Bansko, miesten suurpujottelu

13.40 Si­li­con Val­ley

Varsinaista asiakaspalvelua

UMK19

13.40 Vil­li kort­ti

13.50 Nik­lak­sen keit­tiös­sä

13.50 Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Bansko, miesten alppiyhdistetty

14.05 Noin vii­kon s­tu­dio

14.10 Vil­li kort­ti

Yhdistetty ja Parude

14.10 Kun sy­dän sär­kyy

6/7. Miltä tuntuu, kun rakkaus loppuu?

14.10 Hiih­don MM

Hiihdon MM, yhdistetyn parisprintin hiihto-osuus

14.20 Riis­ta­met­säl­lä

14.40 Lip­pu rak­kau­teen

15

15.00 U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Her­kul­li­nen Tos­ca­na

15.00 Hiih­don MM

Hiih­don MM

Hiih­don MM

Hiih­don MM

Hiihdon MM, Urheilustudio, Seefeld 24.2.

15.10 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Tverkkaavan konnan manikyyri

15.25 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Tverkkaavan konnan manikyyri

Uu­si Päi­vä

15.25 Hiih­don MM

Hiihdon MM, sprinttifinaalit

Hiih­don MM

Hiihdon MM, mäkihypyn suurmäen karsinta HS 130

Hiih­don MM

Hiihdon MM, mäkihypyn suurmäki HS 130 Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen mä­ki­hy­pyn suur­mäen kil­pai­lu HS 130. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la.

15.40 Soh­va­pe­ru­nat

Vil­li kort­ti

Yhdistetty ja Parude

15.40 Hiih­don MM

Hiihdon MM, mäkihypyn joukkuemäki HS 130 Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen mä­ki­hy­pyn jouk­kue­mä­ki HS 130. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la.

16.00 Noin vii­kon s­tu­dio

16.20 UMK19

16.30 Uu­si Päi­vä

Tyvestä puuhun noustaan

Uu­si Päi­vä

Ennen vahtii kapallisen kirppuja kuin uskottoman vaimon

Uu­si Päi­vä

Tekevälle sattuu

16.50 Hiih­don MM

17.00 Pik­ku Kak­ko­nen

Pik­ku Kak­ko­nen

Senja ihmettelee suuria sanoja.

17.00 Hiih­don MM

Hiihdon MM, yhdistetyn hiihto-osuus 10 km

17.30 Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Bansko, miesten super-g Mies­ten su­per-g. Bans­ko, Bul­ga­ria.

17.45 Pi­ka­luis­te­lun MM

Pikaluistelun sprintti MM Pi­ka­luis­te­lun sp­rint­ti-MM, nais­ten ja mies­ten 500 m ja 1000 m.

17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

18

18.00 Suo­mi­LO­VE

Ca­sual­ty

Käytännön töitä Kau­si 25, 11/48. Käy­tän­nön töi­tä.

La­te­la

Pe­nan pol­ku: hen­ki­lö­ku­vas­sa Pent­ti Sal­mi

U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Parannetaan maailma?

18.05 UMK19

18.10 Soh­va­pe­ru­nat

18.30 Hiih­don MM

Hiihdon MM, Urheilustudio, Seefeld 20.2.

Ko­ri­pal­lon MM-kar­sin­ta

Koripallon MM-kilpailut 2019, karsintaottelu Suomi - Ranska Ko­ri­pal­lon mies­ten MM-kar­sin­taot­te­lu Suo­mi - Rans­ka.

Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Hiih­don MM

Hiihdon MM, päivän parhaat, Seefeld 23.2.

18.50 Vil­li kort­ti

Yhdistetty ja Parude

18.50 Hiih­don MM

Hiihdon MM, päivän parhaat, Seefeld 22.2.

18.50 Hiih­don MM

Hiihdon MM, päivän parhaat, Seefeld 24.2.

19.00 Ral­lin MM

Rallin MM, Ruotsi, Power Stage -kooste

19.00 Mr. See­feld - jäl­jet lu­mes­sa

19.25 Hiih­don MM

Hiihdon MM, mitalijuhla, Seefeld 22.2.

Hiih­don MM

Hiihdon MM, mitalijuhla, Seefeld 23.2. Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen päi­vän mi­ta­li­juh­la.

Hiih­don MM

Hiihdon MM, mitalijuhla, Seefeld 24.2. Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen päi­vän mi­ta­li­juh­la.

19.40 I­ce Town - E­lä­mää ää­ri­ra­joil­la

Hengenvaarassa 6/10. Hen­gen­vaa­ras­sa.

20.00 Mo­der­nit mie­het

Guru

20.00 U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Parannetaan maailma?

20.15 Mo­der­nit mie­het

Guru

20.15 Ur­hei­lu-Suo­mi

Urheilu-Suomi: Matti Nykänen

Pi­ka­luis­te­lun MM

Pikaluistelun sprintti MM, naisten ja miesten 500m ja 1000m

20.25 Pe­li­päi­vä

Liverpool ja Manchester, Englanti

La­te­la

20.25 U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Parannetaan maailma? Pa­ran­ne­taan maail­ma?

20.45 Noin vii­kon s­tu­dio

20.50 UMK19

20.55 Pir­jo

20.55 Pir­jo

21

21.00 U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Parannetaan maailma?

Häi­riö­te­ki­jä

Vil­li kort­ti

Vil­lin kor­tin pa­nee­lis­sa y­ri­te­tään kes­kus­tel­la ur­hei­lus­ta - ja y­ri­tyk­sek­si se jää­kin.

Soh­va­pe­ru­nat

Good Kill

Il­ma­voi­mien len­nok­ke­ja oh­jaa­va len­tä­jä so­tii Ne­va­das­ta kä­sin e­tä­nä ta­li­ba­ne­ja vas­taan ja rii­te­lee lo­put päi­vis­tä lä­hiös­sä per­heen­sä kans­sa, mut­ta jou­tuu lo­pul­ta ky­see­na­lais­ta­maan työn­sä eet­ti­sen puo­len.

Ral­lin MM

Rallin MM, Ruotsi, kisakooste Koos­te ral­lin MM-sar­jan toi­ses­ta o­sa­kil­pai­lus­ta Ruot­sis­ta.

21.10 Jal­ka­pal­lon FA Cup

FA Cu­pin vii­den­nen kier­rok­sen ot­te­lu C­hel­sea - Manc­hes­ter U­ni­ted.

21.30 Lut­her

Kau­si 5, 2/2. Po­lii­sin saa­ma vih­je sar­ja­mur­haa­jan hen­ki­löl­li­syy­des­tä joh­ti har­haan, mut­ta an­toi kui­ten­kin uut­ta suun­taa tut­kin­nal­le.

21.50 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Vinttikoiran hengitys huolettaa

Häi­riö­te­ki­jä

22.00 Ral­lin SM

Rallin SM, Kouvola

22.20 UMK19

Bo­nus­per­he

Uusia rooleja

22.25 Our Girl

22.25 S­ta­cey Doo­ley: Maail­man­lo­pun o­dot­ta­jat

22.40 Soh­va­pe­ru­nat

23.05 Muis­tin van­ki

Tappokone

UMK19

23.15 Kuo­le­maan­tuo­mi­tut

Oikeudenkäynti

Kuo­le­maan­tuo­mi­tut

Oikeudenkäynti

23.15 Mo­der­nit mie­het

23.15 I­ce Town - E­lä­mää ää­ri­ra­joil­la

Hengenvaarassa

23.30 U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Tervetuloa Mökkitielle!

23.30 Vil­li kort­ti

23.40 UMK19

23.50 S­ta­cey Doo­ley: Ve­nä­jän ha­ka­tut nai­set

0

00.00 Mar­ja Hin­tik­ka Li­ve

00.00 Si­li­con Val­ley

00.10 Nuo­ret ja lu­paa­vat