Ohjelmakartta.fi
ma 17.9. ti 18.9. ke 19.9. to 20.9. pe 21.9. la 22.9. su 23.9.

K­rei­sit ko­ti­vi­deot

So­fian en­ke­lit (x2)

alkaa uusintana. (2011)

04.05 So­fian en­ke­lit (x2)

(2011)

04.30 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah

04.35 A­sun­non met­säs­tä­jät

04.50 So­fian en­ke­lit (x4)

Pienellä Lovalla on vaikea CP-vamma. (2011)

05.05 A­sun­non met­säs­tä­jät

05.30 So­fian en­ke­lit (x2)

(2011)
6

06.10 So­fian en­ke­lit

Isaacilla on vakava sydänsairaus. (2011)

06.20 So­fian en­ke­lit

Pienellä Lovalla on vaikea CP-vamma. (2011)

07.05 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

07.15 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

07.15 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

alkaa uusintana.

Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

Janne ja Lorina. Miljoonien ideoiden mies.

08.00 Sein­feld (x2)

The Finale (1) The Finale (2)

08.10 Sein­feld (x2)

The Butter Shave The Voice

08.10 Sein­feld (x4)

The Andrea Doria The Little Jerry The Money The Comeback

Sein­feld (x2)

The Van Buren Boys The Susie

08.15 Sein­feld

The English Patient

Sein­feld

The Yada Yada

08.45 A­sun­non met­säs­tä­jät

08.50 A­sun­non met­säs­tä­jät

9

09.10 TV S­hop

09.10 TV S­hop

09.15 TV S­hop

09.20 TV S­hop

10.10 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

10.10 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

A­sun­non met­säs­tä­jät

10.15 A­sun­non met­säs­tä­jät (x6)

UUSI KAUSI!

10.20 A­sun­non met­säs­tä­jät

10.35 Sein­feld (x2)

The Millennium The Muffin Tops

10.45 Sein­feld (x2)

The Summer of George The Pothole

11.05 Sein­feld (x2)

The Andrea Doria The Little Jerry

11.05 Sein­feld (x2)

The Nap The Yada Yada

11.10 Sein­feld (x6)

The Money The Comeback The Van Buren Boys The Susie The Pothole The English Patient

11.30 TV S­hop

11.40 TV S­hop

12

12.00 TV S­hop

12.00 TV S­hop

12.05 TV S­hop

12.30 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah

12.40 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

13.00 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

Net­ti­vi­deoi­den hel­mis­tä koos­tu­vas­sa sar­jas­sa jae­taan ko­tien hul­lun­ku­ri­sim­mat het­ket kaik­kien i­lok­si. (2016)

13.00 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah

13.05 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah

13.30 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

(2016)

13.45 Jem And T­he Ho­log­rams

(Jem And T­he Ho­log­rams, fan­ta­siad­raa­ma, U­SA, 2015) Mu­sii­kil­la höys­te­tys­sä e­lo­ku­vas­sa pik­ku­kau­pun­gin tyt­tö Jer­ri­ca ot­taa sa­lai­sen i­den­ti­tee­tin: hä­nes­tä tu­lee roh­kea ja u­pea su­per­täh­ti Jem. (2015)

14.00 Te­ra­pian tar­pees­sa

Charlie and the Christmas Hooker Charlie and the Pajama Intervention Charlie Sets Jordan Up with a Serial Killer Charlie and the Twins

Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

(2016)

14.30 70's s­how

Ehkäisypillerit Työelämä tutuksi Päättäjäistanssit Uusi toivo

14.30 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

15

15.00 Hou­se

Likaisen työn tekijä Painajaisunien riepoteltavana Turtuneisuuden kuilussa Luunsiruja

K­rei­sit ko­ti­vi­deot

15.30 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la 2017

Karibia.

16.00 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah

Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah

16.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

En­nen työk­seen ter­veel­li­sis­tä e­lä­män­ta­vois­ta luen­noi­nut Te­ret­ha on maan­nut sän­gys­sään ja syö­nyt jo pa­ri vuot­ta. (2015)

16.30 A­sun­non met­säs­tä­jät

16.55 A­sun­non met­säs­tä­jät

UUSI KAUSI!

Le­vel­ling down

17.00 A­sun­non met­säs­tä­jät (x4)

A­sun­non met­säs­tä­jät

17.30 Jää­kiek­koa: Lii­ga­viik­ko

Liigan viikon kohokohdat.

17.30 Jää­kiek­koa: Lii­gail­ta

Kohokohdat illan otteluista.

Le­vel­ling up

17.30 On­nen­pyö­rä

Hou­se

17.30 A­sun­non met­säs­tä­jät

18

18.00 Te­ra­pian tar­pees­sa

Charlie and the Christmas Hooker Charlie and the Pajama Intervention Charlie Sets Jordan Up with a Serial Killer Charlie and the Twins

Will & G­ra­ce (x2)

18.30 70's s­how

Ehkäisypillerit Työelämä tutuksi Päättäjäistanssit Uusi toivo

18.30 Jem And T­he Ho­log­rams

(Jem And T­he Ho­log­rams, fan­ta­siad­raa­ma, U­SA, 2015) Mu­sii­kil­la höys­te­tys­sä e­lo­ku­vas­sa pik­ku­kau­pun­gin tyt­tö Jer­ri­ca ot­taa sa­lai­sen i­den­ti­tee­tin: hä­nes­tä tu­lee roh­kea ja u­pea su­per­täh­ti Jem. (2015)

Jää­kiek­koa: Lii­ga­viik­ko

Liigan viikon kohokohdat.

19.00 Hou­se

Likaisen työn tekijä Painajaisunien riepoteltavana Turtuneisuuden kuilussa Luunsiruja

Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la 2017

Karibia.

19.00 On­nen­pyö­rä

20.00 On­nen­pyö­rä

Will & G­ra­ce (x2)

Emergency Contact Grandpa Jack

On­nen­pyö­rä

Liian kuu­mat van­hem­mat

Hou­se

20.00 Ko­va la­ki

21

21.00 Pol­ly tu­li ku­vioi­hin

Ki­reän ja y­li­va­ro­vai­sen va­kuu­tu­syh­tiö­vir­kai­li­jan (Ben S­til­ler) a­vio­liit­to ka­rah­taa ki­vil­le jo hää­mat­kal­la, mut­ta van­ha luok­ka­ka­ve­ri tuo mie­hen e­lä­mään uut­ta sä­pi­nää. (2004)

Va­leh­te­li­ja, va­leh­te­li­ja

Jim Car­reyn täh­dit­tä­mä ko­me­dia ker­too jat­ku­vas­ti löö­pe­riä pu­hu­vas­ta a­sia­na­ja­ja-i­säs­tä ja hä­nen pie­nes­tä po­jas­taan, jon­ka har­tain syn­ty­mä­päi­vä­toi­ve on, et­tä i­sä pys­tyi­si o­le­maan ko­ko­nai­sen vuo­ro­kau­den a­jan va­leh­te­le­mat­ta. (1997)

John­ny Eng­lish

Bond-e­lo­ku­via pa­ro­dioi­vas­sa ko­me­dias­sa B­ri­tan­nian sa­lai­sen pal­ve­lun hä­peä­pilk­ku John­ny Eng­lish jou­tuu yk­sin vas­taa­maan kan­sa­kun­nan tur­val­li­suu­des­ta pom­mi-is­kun sur­mat­tua kaik­ki muut a­gen­tit. (2003)

John­ny Eng­lish - Uu­des­ti­syn­ty­nyt

Ro­wan At­kin­son pa­laa roo­liin­sa e­pä­to­den­nä­köi­se­nä a­gent­ti­na, jo­ka ei tun­ne pel­koa ei­kä vaa­raa. (2011)

Pa­hat po­jat

Kak­si ko­vaot­teis­ta ja sa­na­val­mis­ta huu­me­po­lii­sia (Will S­mith ja Mar­tin Law­ren­ce) jäl­jit­tää po­lii­sin ta­ka­va­rik­ko­ti­lois­ta he­roii­ni­las­tin va­ras­ta­nut­ta ri­kol­lis­jen­giä. (1995)

Lu­cy

Lu­cy (S­car­lett Jo­hans­son) se­kaan­tuu tah­to­mat­taan mus­tan pörs­sin kaup­poi­hin ja sie­pa­taan. (2014)

A­pol­lo 13

Tom Hank­sin täh­dit­tä­mä k­las­sik­koe­lo­ku­va ker­too e­päon­nis­tu­neen kuu­len­non vaa­ro­ja täyn­nä o­le­vas­ta mat­kas­ta ta­kai­sin Maa­han. (1995)

22.45 Will & G­ra­ce (x2)

22.50 Mie­het koi­ra­pu­vuis­sa

Ko­va la­ki

By Perjury

22.55 Jää­kiek­koa: Lii­gail­ta

Kohokohdat illan otteluista.

23.10 Ko­va la­ki

Lucky Stiff

23.20 Ko­va la­ki

23.25 Ko­va la­ki

Pledge

23.50 John­ny Eng­lish - Uu­des­ti­syn­ty­nyt

Ro­wan At­kin­son pa­laa roo­liin­sa e­pä­to­den­nä­köi­se­nä a­gent­ti­na, jo­ka ei tun­ne pel­koa ei­kä vaa­raa. (2011)

In A World...

Haus­ka ja läm­min­hen­ki­nen ko­me­dia ker­too a­li­suo­riu­tu­vas­ta ää­ni­val­men­ta­jas­ta, jo­ka te­kee lä­pi­mur­ron e­lo­ku­vat­rai­le­rei­den voi­ce-o­ve­ri­na ja pää­tyy kil­pai­le­maan a­lan hal­lit­se­van ku­nin­kaan, o­man i­sän­sä kans­sa. (2013)

23.50 Pa­hat po­jat

Kak­si ko­vaot­teis­ta ja sa­na­val­mis­ta huu­me­po­lii­sia (Will S­mith ja Mar­tin Law­ren­ce) jäl­jit­tää po­lii­sin ta­ka­va­rik­ko­ti­lois­ta he­roii­ni­las­tin va­ras­ta­nut­ta ri­kol­lis­jen­giä. (1995)

23.55 Ko­va la­ki

0

00.15 For­get­ting Sa­rah Mars­hall

Pe­te­rin maail­ma ro­mah­taa, kun hä­nen kau­nis näyt­te­li­jä­tyt­töys­tä­vän­sä kar­kaa rock-täh­den mat­kaan. (2008)

00.25 Va­leh­te­li­ja, va­leh­te­li­ja

Jim Car­reyn täh­dit­tä­mä ko­me­dia ker­too jat­ku­vas­ti löö­pe­riä pu­hu­vas­ta a­sia­na­ja­ja-i­säs­tä ja hä­nen pie­nes­tä po­jas­taan, jon­ka har­tain syn­ty­mä­päi­vä­toi­ve on, et­tä i­sä pys­tyi­si o­le­maan ko­ko­nai­sen vuo­ro­kau­den a­jan va­leh­te­le­mat­ta. (1997)

00.25 For­get­ting Sa­rah Mars­hall

Pe­te­rin maail­ma ro­mah­taa, kun hä­nen kau­nis näyt­te­li­jä­tyt­töys­tä­vän­sä kar­kaa rock-täh­den mat­kaan. (2008)

00.50 Tans­kan­lai­val­la 24h

01.25 Lu­cy

Lu­cy (S­car­lett Jo­hans­son) se­kaan­tuu tah­to­mat­taan mus­tan pörs­sin kaup­poi­hin ja sie­pa­taan. (2014)

01.40 70's s­how

Ehkäisypillerit

01.50 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

Lap­se­na ur­hei­lul­lis­ta Ran­dyä kan­nus­tet­tiin syö­mään pal­jon, jot­ta hä­nes­tä kas­vai­si i­sok­si ja vah­vak­si. (2015)

02.10 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

UUSI KAUSI!

70's s­how

Työelämä tutuksi

02.15 Liian kuu­mat van­hem­mat

02.25 70's s­how

Päättäjäistanssit

02.35 70's s­how

Uusi toivo.

02.40 Mie­het koi­ra­pu­vuis­sa

02.50 A­sun­non met­säs­tä­jät (x3)

02.55 In A World...

Haus­ka ja läm­min­hen­ki­nen ko­me­dia ker­too a­li­suo­riu­tu­vas­ta ää­ni­val­men­ta­jas­ta, jo­ka te­kee lä­pi­mur­ron e­lo­ku­vat­rai­le­rei­den voi­ce-o­ve­ri­na ja pää­tyy kil­pai­le­maan a­lan hal­lit­se­van ku­nin­kaan, o­man i­sän­sä kans­sa. (2013)
3

03.05 Hou­se

03.10 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah

03.10 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

03.15 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

03.35 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

04.00 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

04.05 So­fian en­ke­lit

(2011)

04.05 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah

04.10 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah

04.15 So­fian en­ke­lit

(2011)

04.30 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah

04.35 A­sun­non met­säs­tä­jät

04.50 So­fian en­ke­lit

(2011)

04.50 A­sun­non met­säs­tä­jät

04.55 So­fian en­ke­lit

Pienellä Lovalla on vaikea CP-vamma. (2011)