Ohjelmakartta.fi
ma 15.7. ti 16.7. ke 17.7. to 18.7. pe 19.7. la 20.7. su 21.7.
6
06.05 X3M Mor­gon (x6)
07.00 X3M Mor­gon
9
10.00 X3M Dag Mellan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör p­rog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens s­törs­ta hän­del­ser. Hör av dig till s­tu­dion ge­nom W­hat­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Du kan ock­så s­kic­ka med­de­lan­de via ap­pen Y­le A­re­na.
12 12.00 X3M Fo­kus Si­mon, I­sa­bel­la och Max ger dig da­gens vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.
14.00 X3M Ef­ter­mid­dag Lil­li och Fan­ny b­ju­der på de kons­ti­gas­te uts­väv­nin­gar­na och da­gens ro­li­gas­te sam­tal­säm­nen. S­kic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på W­hat­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till s­tu­dion på 0600 147311.
15
16.00 Öns­ka Mat­hias Jyl­hä s­pe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din e­gen låt via x3m.y­le.fi, el­ler s­kic­ka in ett w­hat­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga s­tu­dion på num­ret 0600 147311.
17.00 Su­per­no­va Su­per­no­va med K­jell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt p­re­cis va­ren­da gång. Mån­da­gar, ons­da­gar och tors­da­gar mel­lan 18.00-21.00. Hör av dig till s­tu­dion! Gör det g­ra­tis via ap­pen Y­le X3M el­ler s­kic­ka ett sms till num­ret 16261 och bör­ja med­de­lan­det med "x3m" och ett mel­lans­lag.
18
21
22.00 Y­le Ve­ga