Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 37 38 39 40 41 Kanava Suora
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
6
05.30 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00
00 an­ten­niverkossa.
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 07.30
30 an­ten­niverkossa.
07.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
08.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
08.00 Vii­kon Parkkonen
08.00 Se on Soi­ni. Kuu­len ääniä.
08.00 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
08.00 Kansan TeeVee
(U) .
08.00 Kosketuskohta
08.30 Jus­sin kalajutut
08.45 Uutiset
9
09.00 Trac­tor Pul­ling 2022: Härmä
09.00 Sie­lun­rau­ha: ku­van­veis­tä­jä Björn Weckström
09.00 Ajassa extra
09.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
09.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Nina Tapio
Il­lan vie­raa­na on Nina Tapio,..
09.00 Koi­ran pa­ras ystävä
Kau­si 1. 11/13. Täs­sä jak­sos­sa oran­ki ot­taa pe­su­kar­hu­koi­ran lem­mikikseen...
09.30 Koi­ran pa­ras ystävä
09.30 Juk­ka Laaksonen Show
Vie­rai­na koo­mik­ko, ko­ko kan­san Ali­val­tio­sih­tee­ri Si­mo Fran­gen ja vuo­den 1981 Ms...
09.30 Sie­lun­rau­ha: ku­van­veis­tä­jä Björn Weckström
09.30 iRaportti
09.45 Fil­la­ri­päi­vä­kir­ja: Nel­jä vuodenaikaa
10.00 Jus­sin kalajutut
10.00 Fil­la­ri­päiväkirja
10.00 Jus­sin kalajutut
10.00 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
10.00 Café Finland
Jak­son ai­hee­na Tam­pe­reen ih­me. Vie­raa­na Tam­pe­reen kau­pun­gin apu­lais­por­mes­ta­ri Matti Helimo.
10.00 Astu Tarinaan
Oh­jel­ma­sar­ja on IRR-TV:n tuotantoa.
10.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
11.00 Juk­ka Laaksonen Show
Vie­rai­na koo­mik­ko, ko­ko kan­san Ali­val­tio­sih­tee­ri Si­mo Fran­gen ja vuo­den 1981 Ms...
11.00 Ris­tiin ras­tiin rannikkoa
11.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Charles Plogman
11.00 Il­mailun maailma
11.00 Iki­muis­toi­sia het­kiä Ta­pa­ni Ruo­ka­sen seurassa
Uu­sin­ta vuo­delta 2020...
11.00 Juk­ka Laaksonen Show
11.00 Fil­la­ri­päiväkirja
11.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
11.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
11.30 Frisbeegolf:
12
12.00 Sisu Diaries
12.00 Retrotanssit
12.00 Sisu Diaries
12.00 Autohullut
12.00 Ris­tiin ras­tiin rannikkoa
12.00 Autohullut
12.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.30 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
13.00 Tanssi kanssain
13.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Charles Plogman
13.00 Kansan TeeVee
(U) .
13.00 Trac­tor Pul­ling 2022: Härmä
13.00 Tanssi kanssain
13.00 Mayn keittiö
13.00 Trac­tor Pul­ling 2022: Lievestuore
Trak­to­ri­ve­to on maail­man he­vos­voi­mak­kain moot­to­riurheilulaji,
13.30 Fil­la­ri­päiväkirja
14.00 Autohullut
14.00 Toivesäveliä
14.00 Retrotanssit
14.00 Kansan TeeVee
(U) .
14.00 Gril­li­mes­ta­rit Ri­pe & Teresa
14.00 Frisbeegolf:
14.00 Riip­pu­vuuk­sista vapaaksi
Te­ra­peu­tit Kris­tii­na Nis­ka­nen ja El­li Mek­lin kes­kus­te­levat siitä,
14.30 Toivesäveliä
14.30 Mayn keittiö
14.30 Autohullut
14.30 Jus­sin kalajutut
15
15.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
15.00 Parlamentti
15.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
15.30 Sisu Diaries
15.30 Sie­lun­rau­ha: ku­van­veis­tä­jä Björn Weckström
15.30 Poh­janmaan kautta
15.30 Pur­jeh­dus: The Pro Sailing Tour
15.30 Sisu Diaries
15.30 Il­mailun maailma
16.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­lii­tik­ko­ja, päät­tä­jiä ja asian­tun­ti­joi­ta tär­keim­mis­tä uu­tis- ja ajan­koh­taisaiheista.
16.00 Vii­kon Parkkonen
16.00 Se on Soi­ni. Kuu­len ääniä.
16.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.00 Sie­lun­rau­ha: ku­va­tai­tei­li­ja Pau­liau­kusti Haapanen
16.30 Frisbeegolf:
16.30 Uk­rai­nan hätäapu
16.30 Mayn keittiö
16.55 Uutiset
17.00 Ris­tiin ras­tiin rannikkoa
17.00 Il­mailun maailma
17.00 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
17.00 Gril­li­mes­ta­rit Ri­pe & Teresa
17.00 Van­hus­ten­päi­vän val­ta­kun­nal­li­nen pääjuhla 2022
Van­hus­ten­päi­vän val­ta­kun­nal­lis­ta pää­juh­laa vie­te­tään Sa­von­lin­nassa 2. 10...
17.30 Mah­dot­to­man ta­val­li­nen Jorma Laine
17.30 Uutiset
17.35 Trac­tor Pul­ling 2022: Lievestuore
Trak­to­ri­ve­to on maail­man he­vos­voi­mak­kain moot­to­riurheilulaji,
18
18.00 Uutisplus
18.00 Ajassa extra
Kes­kus­te­luoh­jel­ma poh­tii en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti yh­teis­kun­nal­li­sia tee­mo­ja ja ilmiöitä.
18.30 Se löytyi
18.30 Poh­janmaan kautta
18.45 Ret­ro­tans­sit - Lyhyet
18.45 Ras­kaan sar­jan kuljetus
19.00 Koi­ran pa­ras ystävä
19.00 Gril­li­mes­ta­rit Ri­pe & Teresa
19.00 Il­mailun maailma
19.00 Fil­la­ri­päiväkirja
19.00 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
19.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
19.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 Uutiset
19.30 Uutiset
19.30 Uutiset
19.45 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.45 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.35 Retrotanssit
19.45 Vii­kon Parkkonen
19.45 Se on Soi­ni. Kuu­len ääniä.
19.45 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Ää­nes­sä ei­vät ole by­rokraatit,..
19.55 Uutiset
20.05 Tanssi kanssain
Täs­sä jak­sos­sa tans­si­taan Ant­ti Aho­pel­lon ja Al­bert Sal­mi­nen & The Gal­lants -or­kes­te­rin tah­tiin Isos­sa­ky­rös­sä Kal­lio­jär­ven lavalla.
20.00 Uk­rai­nan hätäapu
20.30 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
20.30 Autohullut
20.30 Syk­syn Sä­vel 2021 kohokohdat
20.30 Koi­ran pa­ras ystävä
20.30 Poh­janmaan kautta
21
21.00 Parlamentti
21.00 Poh­janmaan kautta
21.00 Tanssi kanssain
21.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Nina Tapio
Il­lan vie­raa­na on Nina Tapio,..
21.00 Juk­ka Laaksonen Show
21.00 Syk­syn Sä­vel 2022: Semifinaali 1
Kym­me­nen en­sim­mäis­tä eh­do­kas­ta kil­pai­le­vat pai­kas­ta fi­naa­liin. Juon­ta­ji­na Lo­la Odu­so­ga, Mi­kael Kont­ti­nen se­kä Ka­ta­rii­na Juselius.
21.00 Ai­kansa Idolit
Suur­ten ikä­luok­kien iki­nuo­ret Dan­ny, Pirk­ko Man­no­la ja Las­se Lie­mo­la pis­tä­vät pa­ras­taan! Juon­ta­ja­na Mark­ku Vei­ja­lai­nen. Hy­vä mu­siik­ki ei kuo­le kos­kaan vaan hie­not lau­lut säi­ly­vät ikui­sesti. (U) .
21.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
21.30 Parlamentti
22.00 Vii­kon Parkkonen
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 Café Finland
Jak­son ai­hee­na Uk­rai­na ja maa­ta­lous. Vie­rai­na MTK:n elin­voi­ma­joh­ta­ja Päivi Nerg,
22.00 Se on Soi­ni. Kuu­len ääniä.
22.00 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Ää­nes­sä ei­vät ole by­rokraatit,..
22.30 Jus­sin kalajutut
22.45 Uutiset
22.45 Uutiset
23.00 Se löytyi
23.00 Juk­ka Laaksonen Show
23.00 Ajassa extra
23.15 Uutisplus
23.45 Ret­ro­tans­sit - Lyhyet
23.45 Filminurkka
23.45 Ras­kaan sar­jan kuljetus
0
00.00 Ris­tiin ras­tiin rannikkoa
00.00 Il­mailun maailma
00.00 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
00.00 Gril­li­mes­ta­rit Ri­pe & Teresa
00.00 Frisbeegolf:
00.00 Pur­jeh­dus: The Pro Sailing Tour
00.00 Pur­jeh­dus: The Pro Sailing Tour
00.30 Mayn keittiö
00.30 Retrotanssit
00.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
00.30 Autohullut
00.55 Uutiset
01.00 Tanssi kanssain
01.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Charles Plogman
01.00 Kansan TeeVee
01.00 Trac­tor Pul­ling 2022: Härmä
01.00 Trac­tor Pul­ling 2022: Lievestuore
Trak­to­ri­ve­to on maail­man he­vos­voi­mak­kain moot­to­riurheilulaji,
01.30 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
02.00 Koi­ran pa­ras ystävä
02.00 Gril­li­mes­ta­rit Ri­pe & Teresa
02.00 Il­mailun maailma
02.00 Fil­la­ri­päiväkirja
02.00 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
02.00 Poh­janmaan kautta
02.00 Ris­tiin ras­tiin rannikkoa
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 Vii­kon Parkkonen
02.30 Se on Soi­ni. Kuu­len ääniä.
02.30 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
02.30 Uutiset
02.35 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­taisohjelma,..
3
03.00 Uutiset
03.05 Retrotanssit
03.15 Uutiset
03.30 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
03.30 Autohullut
03.30 Syk­syn Sä­vel 2021 kohokohdat
03.30 Koi­ran pa­ras ystävä
03.30 Poh­janmaan kautta
03.35 Tanssi kanssain
03.30 Gril­li­mes­ta­rit Ri­pe & Teresa
04.00 Parlamentti
04.00 Retrotanssit
04.00 Tanssi kanssain
04.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Nina Tapio
04.00 Juk­ka Laaksonen Show
04.00 Ai­kansa Idolit
Suur­ten ikä­luok­kien iki­nuo­ret Danny,..
04.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
04.30 Parlamentti
04.30 Fil­la­ri­päiväkirja
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 07.30
05.30 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00