Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
8.8. 9.8. 10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8.
6
06.00 Moderni perhe
06.00 La­pin poliisit
06.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
06.00 Bless This Mess
06.00 Moderni perhe
Cam pel­kää mag­neet­tikuvausta.
06.20 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
06.20 Moderni perhe
06.40 Simpsonit
06.40 Simpsonit
07.05 Simpsonit
07.05 Simpsonit
07.25: Näyt­tääk­seen Ned Flandersille,..
10.30: Osal­lis­tut­tuaan työ­ka­ve­rin­sa häihin,..
07.05 Bless This Mess
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
07.45 Bless This Mess
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
07.45 Moderni perhe
07.45 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
08.05 Moderni perhe
08.05 Bless This Mess
08.05 Huu­to­kau­pan metsästäjät
08.25 Mie­hen puolikkaat
08.25 Bless This Mess
08.25 Mie­hen puolikkaat
08.45 Melkein MENSA
Nyrk­kei­li­jä Eli­na Gustafsson,..
08.45 Mie­hen puolikkaat
08.45 Moderni perhe
09.10 Moderni perhe
09.30: Phil kut­suu pai­kal­le al­ter egonsa,..
9
09.30 En­si­silmäyksellä
09.30 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
09.40 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
11.05: Clai­re ja Phil viet­tä­vät vuo­si­päi­väänsä...
09.55 Simpsonit
09.55 En­si­silmäyksellä
09.55 Simpsonit
10.20 Simpsonit
10.55 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
11.00 Melkein MENSA
11.30 Simpsonit
11.55: SImp­so­nit käy­vät Tanskassa,..
13.10: Ho­mer ja Mar­ge osal­lis­tu­vat us­ko­mat­to­maan kisaan,
11.45 Simpsonit
11.50 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
12.15: Muil­le paljastuu,..
12.40: Bar­ney jää yksin,..
12
12.35 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
13.00 Huu­to­kau­pan metsästäjät
13.10 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
13.00 Moderni perhe
13.25: Cam pel­kää mag­neet­tikuvausta.
13.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
13.05 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
13.50 Moderni perhe
14.20 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
14.45: Pe­te­rin teekutsut...
15.10: Lu­ki­japostia 2...
15.35: Joe Swan­so­nin viettelys...
16.00: Hi­ma­la­jan sankarit...
16.30: Pe­ter Grif­fin, te­le­vi­sion jumala...
14.40 Ih­me­mies MacGyver
Ame­rik­ka­lai­nen toi­mintasarja.
14.40 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
15
15.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
16.00: Bar­ney saa uu­den nimen,..
16.30: Li­ly ja Mars­hall päät­tä­vät ka­ra­ta vihille,..
17.00: Muil­le pal­jas­tuu, et­tä Ro­bin in­hoaa ostareita...
17.30: Bar­ney jää yksin,..
15.35 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
16.00 Simpsonit
Näyt­tääk­seen Ned Flandersille,..
ke: Per­he mat­kus­taa New Orleansiin,..
to: SImp­so­nit käy­vät Tanskassa,..
Osal­lis­tut­tuaan työ­ka­ve­rin­sa häihin,..
17.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
17.30: Syk­syn en­sim­mäi­nen kou­lu­päi­vä on ko­ko per­heel­le raskas...
18.00: Man­nyn miek­kai­lu­har­ras­tus nos­taa esil­le luu­ran­ko­ja per­heen kaapista.
18.30: Clai­re ja Phil viet­tä­vät vuo­si­päi­väänsä...
17.30 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Pe­te­rin teekutsut...
ti: Lu­ki­japostia 2... Joe Swan­so­nin viettelys...
ke: Hi­ma­la­jan sankarit... Pe­ter Grif­fin, te­le­vi­sion jumala...
to: Van­hus ja syöpä... Hau­das­ta kohtuun...
pe: a myöhemmin... Joen kosto...
18
18.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
18.30: Char­lie saa huomata,..
19.00: Poi­kien ilta...
19.30: Alan on­nis­tuu kar­kot­ta­maan Char­lien ta­lou­denhoitajan,..
20.00: Char­lie löy­tää tien­sä Ja­ken ka­ve­rei­den äi­tien sydämiin.
20.30: Char­lie ja Alan saa­vat kut­sun ta­paa­maan äi­tin­sä uut­ta mie­systävää...
18.30 Simpsonit
Per­he mat­kus­taa New Orleansiin,..
SImp­so­nit käy­vät Tanskassa,..
Ho­mer ja Mar­ge osal­lis­tu­vat us­ko­mat­to­maan kisaan,
19.00 Simpsonit
19.30: Simp­so­nit käy­dät van­has­sa asun­nos­saan ja muis­te­le­vat ai­kaa il­man lapsiaan.
20.00: Ylei­sen klov­ni­pe­lon vuok­si Has­su-klov­ni ei voi enää teh­dä työtään.
20.00 Melkein MENSA
20.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Char­lie saa huomata,..
to: Poi­kien ilta...
21
21.00 Castle
Ame­rik­ka­lai­nen dekkarisarja.
ti: Cast­le ja Bec­kett tut­ki­vat puis­tos­sa am­mu­tun met­ro­työn­te­ki­jän murhaa...
ke: Ast­ro­fyy­sik­ko löy­tyy kuol­lee­na, ja Cast­le epäi­lee syyk­si ava­ruu­so­len­to­jen te­ke­mää sieppausta.
21.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
22.00: Bar­ney saa uu­den nimen,..
22.30: Li­ly ja Mars­hall päät­tä­vät ka­ra­ta vihille,..
23.00: Muil­le pal­jas­tuu, et­tä Ro­bin in­hoaa ostareita...
23.25: Bar­ney jää yksin,..
21.00 CSI: Miami
Ame­rik­ka­lai­nen rikosdraama.
22.00: Oli synk­kä ja myrs­kyi­nen yö, kun tyh­jäs­tä kar­ta­nos­ta löy­tyi nuo­ren nai­sen ve­re­tön ruumis,
21.00 Elokuva: Signs
21.00 Elokuva: Ter­mi­nal Ve­lo­ci­ty - vapaa pudotus
22.00 Ame­ri­can Cri­me Sto­ry: Clin­ton ja Lewinsky
Pre­si­dent­tiä vas­taan nos­te­taan vir­ka­syy­te. Lin­da koh­taa pää­tös­ten­sä jäl­ki­mai­nin­git, Pau­la te­kee epä­toi­voi­sia valintoja,
22.00 Cri­mi­nal Minds: Beyond Borders
IRT mat­kus­taa Ma­rok­koon, kun eläk­keel­lä ole­va pa­ris­kun­ta Ida­hos­ta siepataan,
22.00 Criminal Minds
Pro­fi­loin­ti­ryh­män ä­ly­pää Spen­cer pi­dä­te­tään Mek­si­kos­sa epäil­ty­nä huu­mei­den sa­la­kuljetuksesta.
22.50 Ame­ri­can Cri­me Sto­ry: Clin­ton ja Lewinsky
Pre­si­dent­tiä vas­taan nos­te­taan vir­ka­syy­te. Lin­da koh­taa pää­tös­ten­sä jäl­ki­mai­nin­git, Pau­la te­kee epä­toi­voi­sia valintoja,
23.00 Elokuva: Max Payne
23.00 Melkein MENSA
23.00 Elokuva: Wall St­reet: Mo­ney Never Sleeps
23.05 Simpsonit
23.30: Per­he mat­kus­taa New Orleansiin,..
23.25 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
23.55 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
0
00.20 CSI: Miami
Ame­rik­ka­lai­nen rikosdraama.
00.45 Simpsonit
00.40 Simpsonit
01.05 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
01.15 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
01.05 Castle
Ame­rik­ka­lai­nen dekkarisarja.
02.45: Ast­ro­fyy­sik­ko löy­tyy kuolleena,..
01.30 Cri­mi­nal Minds: Beyond Borders
01.25 Elokuva: Max Payne
01.35 Elokuva: Wall St­reet: Mo­ney Never Sleeps
01.55 Simpsonit
01.50 Simpsonit
02.25 Criminal Minds
02.40 CSI: Miami
02.50 Mie­hen puolikkaat
3
03.10 Castle
Ame­rik­ka­lai­nen dekkarisarja.
03.05 Mie­hen puolikkaat
03.15 Family Guy
03.30 Cri­mi­nal Minds: Beyond Borders
03.30 Castle
03.30 Huu­to­kau­pan metsästäjät
03.35 Criminal Minds
03.55 Ih­me­mies MacGyver
04.10 Ih­me­mies MacGyver
04.00 Simpsonit
04.10 Ih­me­mies MacGyver
04.10 CSI: Miami
04.20 9-1-1
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
04.40 9-1-1
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
04.35 Ih­me­mies MacGyver
04.40 Family Guy
04.50 Ih­me­mies MacGyver
04.55 Family Guy
05.00 Pe­lastajat Lappi
05.20 Family Guy
05.20 Pe­lastajat Lappi
05.40 Family Guy
05.35 Pe­lastajat Lappi
05.40 Pe­lastajat Lappi