Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 20 21 22 23 24 Kanava Suora
29.5. 30.5. 31.5. 1.6. 2.6. 3.6. 4.6.
11.45 Hur­ja pai­non­pudotus Suomi
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
12
12.20 Me postilaiset
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
12.15 Me postilaiset
12.30 Täh­ti­kok­kien Bocuse d´Or
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
12.50 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
13.00 BumtsiBum
Oh­jel­man juon­taa Jaa­na Pel­ko­nen jouk­kue­kap­tee­nei­naan Le­ri Les­ki­nen ja Len­ni-Kal­le Tai­pa­le. Ko­ti­mai­nen mu­siik­kioh­jelma. (65')
14.10: Bumt­si­Bum tar­joi­lee jäl­leen kat­tauk­sen upei­ta mu­siik­kie­sityksiä...
13.15 Li­sää löy­lyä, Hjal­lis ja Jethro!
Ko­ti­mai­nen kes­kus­te­luoh­jelma. (41')
13.15 Me postilaiset
13.35 Li­sää löy­lyä, Hjal­lis ja Jethro!
Ko­ti­mai­nen kes­kus­te­luoh­jelma. (41')
13.50 Li­sää löy­lyä, Hjal­lis ja Jethro!
Ko­ti­mai­nen kes­kus­te­luoh­jelma. (41')
14.00 Li­sää löy­lyä, Hjal­lis ja Jethro!
Ko­ti­mai­nen kes­kus­te­luoh­jelma. (41')
14.45: Ko­ro­na­ke­vään suu­rin ko­hu syntyi,..
14.00 Hur­ja pai­non­pudotus Suomi
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
14.20 Toi­sen­laiset äidit
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen oh­jelma. (42')
14.45 Toi­sen­laiset äidit
to: Lii­san ja Lee­vin per­he elää lap­sen­tahtisesti,..
15
15.05 Me postilaiset
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
15.30 Me postilaiset
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
15.20 Plus-ko­koi­nen elämäni
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
Ma­ris­sa ha­luaa lo­pet­taa laih­du­tuk­sen ja heit­tää ma­ha­pannan pois...
la: Työ­nar­ko­maa­ni Jac­kie sul­kee het­kek­si kak­ku­puo­tin­sa ja pi­tää vapaata. Ta­ra ja Ad­rian läh­te­vät ran­ta­lo­mal­le löy­tääk­seen yh­tei­sen aal­lonpituuden.
15.30 Sa­ve the Date Suomi
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
15.50 BumtsiBum
Oh­jel­man juon­taa Jaa­na Pel­ko­nen jouk­kue­kap­tee­nei­naan Le­ri Les­ki­nen ja Len­ni-Kal­le Tai­pa­le. Ko­ti­mai­nen mu­siik­kioh­jelma. (65')
16.15 Sa­ve the Date Suomi
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
17.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ti: Ma­ris­sa ha­luaa lo­pet­taa laih­du­tuk­sen ja heit­tää ma­ha­pannan pois...
ke: Työ­nar­ko­maa­ni Jac­kie sul­kee het­kek­si kak­ku­puo­tin­sa ja pi­tää vapaata.
to: Ta­ra ja Ad­rian läh­te­vät ran­ta­lo­mal­le löy­tääk­seen yh­tei­sen aal­lonpituuden.
17.00 Remp­pa vai muut­to: Ilo ir­ti neliöistä
Kak­si per­het­tä on tus­kas­tu­nut pie­nek­si käy­vään kotiinsa,..
17.00 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
18.00: Gre­gin ja Ro­dol­fon re­mont­tip­ro­jek­ti jäi kes­ken, kun Gre­gin isä, jo­ka oli aut­ta­nut re­mon­tis­sa, me­neh­tyi yl­lättäen...
17.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
18.00: Ca­lu­min ja Char­leyn glam­ping-alueel­la odo­te­taan kai­ken kii­reen kes­kel­lä aa­si­vau­van syntymistä.
18
18.00 Remp­pa vai muut­to: Ilo ir­ti neliöistä
Kak­si per­het­tä on tus­kas­tu­nut pie­nek­si käy­vään kotiinsa,..
18.00 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ke: Hi­la­ry ja Da­vid aut­toi­vat Mag­gie­ta ja Aa­ro­nia päät­tämään,..
to: Gre­gin ja Ro­dol­fon re­mont­tip­ro­jek­ti jäi kes­ken, kun Gre­gin isä, jo­ka oli aut­ta­nut remontissa,..
19.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
ti: Ho­tel­liin saa­puu pa­lo­mies­kön­si­käs, jon­ka kans­sa ty­töt pää­se­vät kuviin...
ke: Pa­lo­mies­vii­kon san­ka­ri saa myön­tää kos­ke­mat­to­muu­den il­lan pa­ri­se­remoniaan...
to: Ho­tel­li siir­tyy ki­vi­kau­del­le, ja luo­la­mies saa­puu häm­men­tä­mään pak­kaa. Aa­mul­la il­mas­sa on rakkautta,..
19.00 Elokuva: Hurjapäät
(The Fast and the Fu­rious 2001) . Huip­pu­suo­si­tun The Fast And The Fu­rious -sar­jan en­sim­mäi­ses­sä elo­ku­vas­sa nuo­ri po­lii­si ni­mel­tä Brian O'Con­ner (Paul Walker)..
19.00 Elokuva: Blondin kosto
. Ree­se Wit­hers­poon on me­nes­tys­ko­me­dias­sa kam­puk­sen pir­teä blon­dip­rin­ses­sa El­le Woods, jon­ka poi­kays­tä­vä ot­taa hat­kat ja läh­tee sy­väl­li­sem­piin pii­rei­hin Har­var­din oi­keus­tie­teel­li­seen. El­le päät­tää seu­ra­ta pe­räs­sä ja todistaa,..
19.00 Elokuva: Van Helsing
(Van Hel­sing 2004) . Fan­ta­sia­toi­min­tae­lo­ku­vas­sa hir­viön­met­säs­tä­jä Van Hel­sing (Hugh Jack­man) mat­kaa Tran­sil­va­niaan ja saa vas­taan­sa le­gen­daa­ri­sen krei­vi Dra­cu­lan, jo­ka pyr­kii he­rät­tä­mään hen­kiin vam­pyy­riar­mei­jan. Mu­kaan lyöt­täy­tyy myös nuo­ri munk­ki ja mus­ta­laisp­rin­ses­sa, jol­la on omat syyn­sä läh­teä Dra­cu­lan pe­rään. Pääo­sis­sa: Hugh Jack­man, Ka­te Beckinsale,
20.00 Blue Bloods
Dan­ny ja Baez epäi­le­vät erään mie­hen tap­pa­neen mon­ta koditonta...
20.00 Sho­kee­raa­vat vartalot
Do­ku­ment­ti esit­te­lee pääs­tä var­pai­siin ih­mis­ke­hon ää­rim­mil­lään. Lu­vas­sa on ve­ri­kyyneleitä,
20.00 Blue Bloods
Rea­ga­nit odot­ta­vat uu­ti­sia pe­lok­kai­na. Kun ta­pah­tu­mien kul­ku selviää,..
20.00 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
44-vuo­tias per­hee­näi­ti ka­to­si mat­kus­tet­tuaan Vi­roon. Lap­set pohtivat,..
21
21.00 Elokuva: Van Helsing
(Van Hel­sing 2004) . Fan­ta­sia­toi­min­tae­lo­ku­vas­sa hir­viön­met­säs­tä­jä Van Hel­sing (Hugh Jack­man) mat­kaa Tran­sil­va­niaan ja saa vas­taan­sa le­gen­daa­ri­sen krei­vi Dra­cu­lan, jo­ka pyr­kii he­rät­tä­mään hen­kiin vam­pyy­riarmeijan...
21.00 Elokuva: Hurjapäät
(The Fast and the Fu­rious 2001) . Huip­pu­suo­si­tun The Fast And The Fu­rious -sar­jan en­sim­mäi­ses­sä elo­ku­vas­sa nuo­ri po­lii­si ni­mel­tä Brian O'Con­ner (Paul Wal­ker) so­lut­tau­tuu lait­to­mia ka­tu­ki­so­ja hal­lit­se­van Do­minicin ..
21.00 Elokuva: Hur­ja­päät: Tokio Drift
(The Fast and the Fu­rious: To­kyo Drift 2006) . Kol­mas ben­san­kat­kui­nen Hur­ja­päät-elo­ku­va si­joit­tuu To­kioon, jon­ne on­gel­ma­nuo­ri Sean (Lu­cas Black) on lä­het­ty asu­maan isänsä luo...
21.00 Elokuva: Fast & Furious 5
(Fast Fi­ve 2011) . Brian O? Con­ner (Paul Wal­ker) ja Mia To­ret­to (Jor­da­na Brews­ter) päät­tä­vät va­paut­taa Do­mi­nic To­ret­ton (Vin Die­sel) van­ke­ja kul­jet­ta­vas­ta bus­sis­ta ja pae­ta yh­des­sä Bra­si­liaan. Rios­sa Vin­ce (Matt Sc­hul­ze) ker­too hy­väs­tä keikasta,..
21.05 Elokuva: The Gentlemen
(The Gent­le­men 2019) . Toi­min­ta­ko­me­dias­sa Mic­key Pear­son (Matt­hew Mc­Co­naug­hey) ha­luaa myy­dä ra­hak­kaan ma­ri­hua­na­toi­min­tan­sa, mut­ta sa­maan ai­kaan al­kaa ta­pah­tua kum­mia. Il­ta­päi­vä­leh­den pää­toi­mit­ta­ja on pyy­tä­nyt ve­ri­koi­raan­sa Fletc­he­riä (Hugh Grant)..
21.00 Elokuva: G.I. Joe
I. . Huip­pu­me­nes­tyk­sek­si ko­hon­nut hui­kea toi­min­ta­seik­kai­lu sa­lai­ses­ta G. I. Joe -eliit­ti­jou­kos­ta, jo­ka ope­roi joh­ta­jan­sa Haw­kin (Den­nis Quaid) ko­men­nuk­ses­sa es­tääk­seen maail­man suis­tu­mi­sen kaaok­seen. Seik­kai­lu saa al­kun­sa huip­pu­vaa­ral­lis­ten tais­te­lu­kär­kien ryös­tös­tä. Kär­kiä kul­jet­ta­neet Du­ke (Chan­ning Ta­tum) ja Rip­cord (Marlon Wayans)
21.40 Elokuva: Fast & Furious 7
(Fu­rious 7 2015) . Do­mi­nic To­ret­to (Vin Die­sel) ja Brian O'Con­ner (Paul Wal­ker vii­mei­ses­sä elo­ku­va­roo­lis­saan) ovat pa­lan­neet Yh­dys­val­toi­hin elä­mään nor­maa­lia elä­mää saa­tuaan ar­mah­duk­sen ri­kok­sis­taan. Po­ruk­ka jou­tuu kui­ten­kin han­kaluuksiin,..
23.05 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (40')
ke: Rea­ga­nit odot­ta­vat uu­ti­sia pelokkaina...
23.35 Blue Bloods
Dan­ny ja Baez epäi­le­vät erään mie­hen tap­pa­neen mon­ta koditonta...
23.25 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
la: Ho­tel­li siir­tyy ki­vi­kau­del­le, ja luo­la­mies saa­puu häm­men­tä­mään pakkaa...
23.45 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
0
00.00 Suomen Tulli
00.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.30 Ame­ri­kan rajavartijat
00.25 Suomen Tulli
00.25 Ame­ri­kan rajavartijat
00.30 Ame­ri­kan rajavartijat
00.45 100 Places to Be
00.55 100 Places to Be
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Tanska
Tans­ka­lainen sarja.
01.00 Vie­rais­sa Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.