Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 37 38 39 40 41
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
6
06.00 Mah­ta­vat miesluolat
06.30 Mah­ta­vat miesluolat
06.10 Mah­ta­vat miesluolat
06.30 Die­sel Brothers
06.10 Die­sel Brothers
06.10 Bitchin' Rides
06.20 Bitchin' Rides
06.40 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2013)
ke: Mi­ke löy­tää Maz­da Coupen,..
06.50 Wheeler Dealers
06.55 Maan­tei­den sankarit
07.00 Mu­seoi­den mysteerit
07.10 Maan­tei­den sankarit
07.35 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­sineisiin...
07.25 Mu­seoi­den mysteerit
07.45 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
07.40 Die­sel Brothers
Die­sel­Sel­ler­zin Hea­vy D ja Die­sel Da­ve työn­te­ki­jöi­neen tart­tu­vat le­gen­daa­ri­seen tyy­liin suu­rim­piin­kin haas­tei­siin ja ja­ka­vat avo­la­va-au­to­ja tar­vit­se­vil­le. (Die­sel Brot­hers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
08.10 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyi­nen me­ri, jää­tä­vä lämpötila,..
07.55 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
(How it's Ma­de: Dream Cars, Tosi-tv,
08.30 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
08.15 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
08.55 Die­sel Brothers
Die­sel­Sel­ler­zin Hea­vy D ja Die­sel Da­ve työn­te­ki­jöi­neen tart­tu­vat le­gen­daa­ri­seen tyy­liin suu­rim­piin­kin haas­tei­siin ja ja­ka­vat avo­la­va-au­to­ja tar­vit­se­vil­le. (Die­sel Brot­hers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
08.50 Bitchin' Rides
9
09.20 Bitchin' Rides
Salt La­ke Ci­tys­sä si­jait­se­van liik­keen tii­mi ra­ken­taa ja en­ti­söi eri merk­kien ja ai­ka­kau­sien au­to­ja rau­tai­sal­la am­mat­titaidolla.
09.35 Bitchin' Rides
09.55 Mah­ta­vat miesluolat
09.50 Ber­mu­dan kolmion kirous
Asian­tun­ti­ja­ryh­mä pää­see le­gen­daa­ri­sen me­ri­hir­viön jäljille,..
10.35 Mah­ta­vat miesluolat
Ame­rik­ka­lai­sen jal­ka­pal­lon le­gen­da To­ny Si­ra­gu­sa ja näyt­te­li­jä se­kä juon­ta­ja Ja­mes Ca­me­ron suun­nit­te­le­vat man ca­ve­ja eli mies­luo­lia miehille,..
10.20 Mah­ta­vat miesluolat
10.50 Pon­ti­kankeittäjät
Pon­ti­kan keit­to on mil­jooo­na­bis­nes, jos­kin lai­toin sellainen...
10.50 Ul­jas universumi
Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, planeetat,..
11.05 Ruot­sin rajavartijat
Ar­lan­dan ken­täl­lä agg­res­sii­vi­sek­si muut­tu­va mies työl­lis­tää tul­lia kes­ken tar­kastuksen...
11.15 Pon­ti­kankeittäjät
Pon­ti­kan keit­to on mil­jooo­na­bis­nes, jos­kin lai­toin sel­lai­nen. Pan­nut pö­hi­se­vät taas met­sis­sä, ja mus­tan pörs­sin kaup­pa käy kuu­mem­pa­na kuin kos­kaan. (Moons­hi­ners, Tosi-tv,
11.35 Pon­ti­kankeittäjät
Pan­nut pö­hi­se­vät taas met­sis­sä, ja mus­tan pörs­sin kaup­pa käy kuu­mem­pa­na kuin kos­kaan. (Moons­hi­ners, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
11.55 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
11.55 Louisiana Law
Do­ku­menttisarja,..
12.00 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. (Be­ring Sea Gold,
12
12.25 TV Shop
12.45 TV Shop
13.00 TV Shop
13.05 TV Shop
13.25 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyinen meri,..
13.45 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyinen meri,..
14.00 Die­sel Brothers
13.55 Supertruckers
Met­cal­fe Farms on kul­je­tu­sa­lan perheyritys,..
14.05 100 tunnin haaste
Jo­kai­ses­sa jak­sos­sa yk­si maail­man huip­pu­sel­viy­ty­jä kidnapataan,..
14.25 Die­sel Brothers
Die­sel­Sel­ler­zin Hea­vy D ja Die­sel Da­ve työn­te­ki­jöi­neen tart­tu­vat le­gen­daa­ri­seen tyy­liin suu­rim­piin­kin haas­tei­siin ja ja­ka­vat avo­la­va-au­to­ja tar­vit­se­vil­le. (Die­sel Brot­hers, To­si-tv, Yhdysvallat,
14.45 Die­sel Brothers
14.35 Die­sel Brothers
15
15.05 Wheeler Dealers
Mi­ke löy­tää 56-vuo­tiaan Cit­roen 2CV:n eläk­keel­tä Ete­lä-Rans­kan auringosta...
15.00 Top Gear Best Of
Se tar­joaa uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. (Top Gear Best Of: Se­ries 17-18, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2011)
16.10: Ison-Bri­tan­nian suo­si­tuin au­to­leh­ti tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyyliä.
15.10 Ul­jas universumi
Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, planeetat,..
15.40 Wheeler Dealers
Mi­ke löy­tää Maz­da Cou­pen, jo­ka näyt­tää ole­van moit­teet­to­mas­sa kunnossa,..
15.30 Top Gear
(Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2018)
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta laitaan. 27.
to: Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta laitaan. 27.
15.50 Wheeler Dealers
16.10 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta laitaan. 27...
16.15 Mys­tee­riet­si­vä Rob Riggle
Elä­köi­ty­nyt näyt­te­li­jä, koo­mik­ko ja me­ri­jal­ka­väen so­ti­las Rob Rigg­le on yhä in­to­hi­moi­nen seikkailija...
17.00 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­jo­jen klas­si­ko tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viihde,
17.35 Alaskan erakot
Pi­meys on saa­pu­nut, ja Hei­mo jää kiin­ni erä­maas­sa kau­kana kotoa...
17.30 Mys­tee­riet­si­vä Rob Riggle
Elä­köi­ty­nyt näyt­te­li­jä, koo­mik­ko ja me­ri­jal­ka­väen so­ti­las Rob Rigg­le on yhä in­to­hi­moi­nen seikkailija...
17.30 An­cient Unexp­lained Files
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa sel­vi­te­tään to­sie­lä­män mys­tee­rei­tä, joil­le ei tä­hän as­ti ole löy­ty­nyt us­kot­ta­vaa se­li­tys­tä. (An­cient Unexp­lained Files,
18
18.05 Ruot­sin rajavartijat
Tul­li te­kee huu­me­tar­kas­tus­ta ris­tei­lyl­lä, jos­sa juh­lii sa­to­ja nuoria...
18.05 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kaupalla.
18.05 Alaskan erakot
(The Last Alas­kans, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
18.40 Louisiana Law
Do­ku­ment­ti­sar­ja, jo­ka seu­raa Loui­sia­nan ka­la- ja riis­tao­sas­ton mie­hiä ja nai­sia par­tioi­mas­sa ja suo­je­le­mas­sa eri­lai­sia eläimiä.
18.35 An­cient Unexp­lained Files
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa sel­vi­te­tään to­sie­lä­män mys­tee­rei­tä, joil­le ei tä­hän as­ti ole löy­ty­nyt us­kot­ta­vaa se­li­tys­tä. (An­cient Unexp­lained Files,
18.45 Ber­mu­dan kolmion kirous
Uu­det löy­döt saat­ta­vat vih­doin an­taa lo­pul­li­sen se­li­tyk­sen erää­seen Ber­mu­dan kol­mion alueen kuu­lui­sim­mis­ta ka­toamisista,..
19.00 Wheeler Dealers
Mi­ke löy­tää Maz­da Cou­pen, jo­ka näyt­tää ole­van moit­teet­to­mas­sa kunnossa,..
19.00 Gold Rush - Kultakuume
Yu­ko­nin kul­lan­huuh­to­jat pis­tä­vät kai­ken pe­liin ri­kas­tu­mi­sen toi­vos­sa. Mu­ka­na ovat uu­den kul­la­net­si­jät, koh­teet ja ko­neet, jo­ten pa­nok­set ovat en­tis­tä kor­keam­mal­la! (Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
19.00 Gold Rush - Kultakuume
19.55 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.55 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2013)
pe: Mi­ke os­taa su­per­hal­van su­pe­rau­ton, eli täy­si­ve­ri­sen ita­lia­lai­sen al­le kymppitonnilla.
19.50 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.50 Ex­pe­di­tion: Back to the Future
UU­SI SAR­JA Josh Ga­tes et­sii kä­siin­sä Ta­kai­sin tu­le­vai­suu­teen -elo­ku­van al­ku­pe­räi­sen De­Lo­rean-aikakoneen...
21
21.00 Top Gear
(Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2018)
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­jo­jen klas­si­ko tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via testejä,..
ti: Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 27. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Chris Harris, Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 27. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Chris Harris,
ke:
21.00 Elokuva: Ju­rassic World
Ju­ras­sic Park -elo­ku­va­sar­jan nel­jän­nes­sä osas­sa kuu­lui­sas­sa di­no­sau­rus­puis­tos­sa al­kaa jäl­leen ta­pah­tua, kun pää­näh­tä­vyy­dek­si luo­tu, ge­neet­ti­ses­ti muun­nel­to pe­to pää­see ir­ti ja al­kaa jah­da­ta puis­ton vie­rai­ta. 115 min. Oh­jaus: Co­lin Tre­vor­row. Pääo­sis­sa: Chris Pratt,
21.00 Snoo­ker: Bri­tish Ope­nin puolivälierä
Se­los­ta­ja­na Aki Kaup­pi­nen. (Snoo­ker Bri­tish Open 30. 9. , Ur­hei­lu, Iso-Bri­tannia, 2022)
21.00 Snoo­ker: Bri­tish Ope­nin välierä
Se­los­ta­ja­na Aki Kaup­pi­nen. (Snoo­ker Bri­tish Open 1. 10. , Ur­hei­lu, Iso-Bri­tannia, 2022)
21.00 Snoo­ker: Bri­tish Ope­nin loppuottelu
Se­los­ta­ja­na Aki Kaup­pi­nen. (Snoo­ker Bri­tish Open 2. 10. , Ur­hei­lu, Iso-Bri­tannia, 2022)
23.25 Atlantin yli
Tuu­let ovat kul­jet­ta­neet mat­kan puo­li­vä­liin, kes­kel­le Atlanttia...
23.30 Maan­tei­den sankarit
Ruot­sin maan­teil­lä on ruuh­ka-ai­kaan kii­ret­tä ja sil­loin ta­pah­tuu myös pal­jon on­net­to­muuk­sia. Nä­mä maan­tei­den san­ka­rit te­ke­vät parhaansa,..
23.45 Elokuva: Forsaken
23.40 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
0
00.00 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
00.25 Gold Rush - Kul­ta­kuu­me spesiaali
00.30 Gold Rush - Kultakuume
Yu­ko­nin kul­lan­huuh­to­jat pis­tä­vät kai­ken pe­liin ri­kas­tu­mi­sen toi­vos­sa. Mu­ka­na ovat uu­den kul­la­net­si­jät, koh­teet ja ko­neet, jo­ten pa­nok­set ovat en­tis­tä kor­keam­mal­la! (Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
00.30 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
00.40 Ghost Adventures
01.05 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
01.35 Ghost Adventures
01.40 Ghost Adventures
01.40 Pon­ti­kankeittäjät
Pon­ti­kan keit­to on mil­jooonabisnes,..
01.40 100 tunnin haaste
02.10 Top Gear Best Of
Ison-Bri­tan­nian suo­si­tuin au­to­leh­ti tar­joaa tietoa,..
02.40 Pon­ti­kankeittäjät
Pon­ti­kan keit­to on mil­jooonabisnes,..
02.45 Ghost Adventures
02.45 Bitchin' Rides
02.45 Top Gear
3
03.25 Louisiana Law
Do­ku­menttisarja,..
03.45 Bitchin' Rides
03.50 Mu­seoi­den mysteerit
03.50 Supertruckers
04.25 Bitchin' Rides
04.45 Mu­seoi­den mysteerit
04.50 Mah­ta­vat miesluolat
04.55 Bitchin' Rides