Ohjelmakartta.fi
ma 14.1. ti 15.1. ke 16.1. to 17.1. pe 18.1. la 19.1. su 20.1.
6

06.01 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

06.15 Aa­mu­sää

06.25 Huo­men­ta Suo­mi

07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.00 Pa­lo­mies Sa­mi

Monch­hic­hi

08.15 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4)

Muumit muinaisuudessa II Aarrekartta Nipsu apumiehenä Muumipeikko ja haisuli vaihdokkaina
9

09.05 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Litt­lest Pet S­hop

09.36 Kau­niit ja roh­keat

09.35 Winx-k­lu­bi

10.00 Em­mer­da­le

Synti ja häpeä. Kainosteleva konstaapeli. Kova kovaa vastaan.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Koi­ral­le ko­ti (x2)

10.30 Sel­viy­ty­jät

Not Going Down Without a Fight Survivor: Kaôh Rōng Reunion

Maa­jus­sil­le mor­sian

Sa­la­tut e­lä­mät (x5)

Kalle saa kovia paketteja. Camilla ja äidin syli. Aaro tyhjentää kolehtipussia. Etsivä pöytää, Ismo Laitela.

11.00 Ku­nin­kaal­lis­ten häi­den sa­lai­suu­det

11.30 T­he C­hefs' Li­ne

12

12.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

12.00 Ko­ko Suo­mi lei­poo

Suomen luonto.

13.00 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

13.01 Al­fa ja O­me­ga 2: Jou­lui­nen seik­kai­lu

Alfa ja Omega 2: Jouluinen seikkailu.

13.00 Kok­ki­so­ta

Hans Välimäki ja Aki Wahlman.

13.30 Hei me ra­ken­ne­taan!

Isän ja pojan koti. Nuorenparin kellari. Kotileipomo. Kuisti järvinäkymällä. Hevostilan keittiö.

13.55 Ma­ku­muis­to­ja

14.00 Al­fa ja O­me­ga 4: To­ra­ham­mas­luo­lan ar­voi­tus

14.30 Kaap­paus keit­tiös­sä

Keittiödiktaattori.

Ni­gel­lan keit­tiös­sä

Ma­ku­muis­to­ja

Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Kumppanusten värikiista.

Kok­ki­so­ta

Hans Välimäki ja Aki Wahlman.

14.55 A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen

14.56 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Paula Risikko.
15

15.00 Kok­ki­so­ta

Hans Välimäki ja Aki Wahlman.

15.25 Uu­tis­vuo­to

Uusinta.

Julk­kis Po­mo pii­los­sa

Stephanie McMahon.

15.25 O­let mi­tä syöt

Eskon testot.

15.30 Ma­ku­muis­to­ja

15.30 U­nel­ma­rem­pat

Kelluva koti.

15.55 Top Gear

Turvaa pyöräilijöille.

16.00 Ra­ket­ti­tie­det­tä?

Hitausmomentti.

16.25 Myy­rä

(1957) Myyrä ja raketti Kil­pai­li­jat tu­tus­tu­vat ral­li­vi­sas­sa Ju­lioon, mut­ta tun­te­vat­ko kil­pai­li­jat toi­siaan?

Ko­ko Suo­mi lei­poo

Suomen luonto.

16.26 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Paula Risikko.

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min

ALKOHOLI.

16.25 Suh­de­sop­pa

Karavaanarit Hämeestä.

16.30 Myy­rä

(1957) Myyrä ja raketti Kil­pai­li­jat tu­tus­tu­vat ral­li­vi­sas­sa Ju­lioon, mut­ta tun­te­vat­ko kil­pai­li­jat toi­siaan?

17.00 Jäi­nen p­la­neet­ta: Hei­koil­la jäil­lä

Uusinta.

17.25 Sa­la­tut e­lä­mät

Kalle saa kovia paketteja. Camilla ja äidin syli. Aaro tyhjentää kolehtipussia.

17.55 Kau­niit ja roh­keat

Taylor Hayes, murhaajatar. Älä vie äitiäni, Bill. Bill Spencer, isä armelias. Olet syytön, Liam. Mihin suuntaan kuljet, Steffy?
18

18.00 Jäi­nen p­la­neet­ta: Hei­koil­la jäil­lä

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min

ALKOHOLI.

18.25 Em­mer­da­le

Kainosteleva konstaapeli. Kova kovaa vastaan.

18.55 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

19.00 Seit­se­män uu­ti­set

Seit­se­män uu­ti­set

19.10 Uu­ti­sext­ra

Tu­los­ruu­tu

19.20 Päi­vän sää

19.20 Ur­hei­luext­ra

19.25 Tu­los­ruu­tu

19.30 Sa­la­tut e­lä­mät

Kalle saa kovia paketteja. Camilla ja äidin syli. Aaro tyhjentää kolehtipussia. Etsivä pöytää, Ismo Laitela.

Myy­rä

(1957) Myyrä ja radio Myy­rä-seik­kai­lu kul­jet­taa kil­pai­li­jat vä­rik­kää­seen Gua­na­jua­ton kau­pun­kiin.

Ve­de­tään ha­tus­ta

Vieraana Janne Reinikainen.

20.00 Ko­ko Suo­mi lei­poo

Suomen luonto.

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min

ALKOHOLI.

Ma­ku­muis­to­ja

Kok­ki­so­ta

Hans Välimäki ja Aki Wahlman.

Uu­no Tur­ha­pu­ron a­viok­rii­si

Uuno Turhapuron aviokriisi. Val­ta­kun­nan neu­vot­te­li­jak­si ni­me­tyn vuo­ri­neu­vos Tuu­ran mie­les­tä koi­ra­kou­lua käy­vä ja siel­lä e­ri­no­mai­ses­ti pär­jää­vä vä­vy on s­kan­daa­li hä­nen a­se­mas­saan o­le­val­le mie­hel­le, ja niin­pä Uu­non a­vio­lii­tos­ta täy­tyy teh­dä lop­pu.

20.00 Jah­ti

21

21.00 Suh­de­sop­pa

Karavaanarit Hämeestä.

O­let mi­tä syöt

Eskon testot.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Paula Risikko.

T­rum­pin A­me­rik­ka - ja­kau­tu­nut kan­sa

21.00 Uu­tis­vuo­to

Ra­ta­mo

Tyttö

22.00 Kym­me­nen uu­ti­set

Kym­me­nen uu­ti­set

Kym­me­nen uu­ti­set

22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni

22.15 Vii­kon sää

22.20 Päi­vän sää

22.25 Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

22.35 Rou­va Mi­nis­te­ri

Thin Ice

A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen

Ri­kos­paik­ka

22.35 T­he Sen­ti­nel - Sa­la­liit­to

The Sentinel - Salaliitto. Sa­lai­sen pal­ve­lun a­gent­ti Pe­te Gar­ri­son sel­vit­tää kol­le­gan mur­haa, mut­ta jou­tuu­kin pian it­se e­päil­lyk­si p­re­si­den­tin sa­la­mur­han suun­nit­te­lus­ta.

Wal­lan­der: To­dis­ta­ja

Wallander: Todistaja. Syyt­tä­jä Ka­ta­ri­na Ahl­sell on ko­van pai­kan e­des­sä, kun Ys­ta­dis­sa al­kaa oi­keu­den­käyn­ti ih­mis­kau­pas­ta syy­tet­tyä lii­ke­mies­tä vas­taan.

Uu­tis­vuo­to

Uusinta.

22.55 Top Gear

Turvaa pyöräilijöille.

23.05 Suh­de­sop­pa

Karavaanarit Hämeestä.

Ra­ta­mo

Sotamies

23.30 Ri­kok­sis­ta pa­hin (x2)

Kivenä kengässä

23.35 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min

ALKOHOLI.
0

00.00 C.S.I. Cy­ber

Tunnustuksen tuska.

00.05 Ne­tin pi­meä puo­li

00.05 Uu­tis­vuo­to

Uusinta.

00.30 Hä­vyt­tö­mät

Homokirkko.

00.35 Bull (x2)

Armollinen kuolema. Veljesvala.

00.45 Ri­kos­paik­ka

00.55 Ma­ku­muis­to­ja

01.00 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Paula Risikko.

01.15 Julk­kis Po­mo pii­los­sa

Stephanie McMahon.

01.15 Ne­tin pi­meä puo­li

01.20 Say W­hat

Elämää eristyksissä.

01.45 N­CIS: New Or­leans (x2)

Katujen kasvatit Peili

01.50 S­cor­pion (x2)

Gator Done Foul Balls

01.55 Kok­ki­so­ta

Hans Välimäki ja Aki Wahlman.

02.10 Say W­hat (x2)

Krokotiilin kyyneleitä.

02.15 O­ta ra­hat ja juok­se

Missi ja koripalloilija.

02.25 Pu­ku­mie­het (x2)

Kartalla Käännekohta

02.25 N­CIS: New Or­leans (x2)

Hirviö Identiteettikriisi

02.50 Rou­va Mi­nis­te­ri

Thin Ice
3

03.10 Hur­jat sääil­miöt

Luonnon taideteoksia.

03.35 Say W­hat

Leningradin henki.

03.35 Fa­me­less - tup­la­jäy­nät (x2)

"Se" jostakin. Ryppyjä rakkaudessa.

03.45 Pin­nan al­la

Katkeruuden hinta.

04.00 Vi­ron sur­kein kus­ki

Päin seinää.

04.15 Kol­me mies­tä ja tyt­tö (x2)

Retkeilyä Homecoming (2)

04.15 A­gat­ha Ch­ris­tie: Ei­kä yk­si­kään pe­las­tu­nut

05.10 Fa­me­less - tup­la­jäy­nät