Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 46 47 48 49 50
27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 1.12. 2.12. 3.12.
6
02.50 Suurmestari UK
04.05 Suurmestari UK
Brit­ti­läi­nen viihdeohjelma.
06.15 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
6. 45 Rak­kaus ja vä­ki­val­ta 7. 15 Tur­va­pai­kan­ha­ki­jat pe­li­nap­puloina 7...
06.35 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
su: Mo­ja­ca­rin mai­se­miin. Wen­dy ja Ch­ris et­si­vät lo­ma­ko­tia lem­pia­lueeltaan...
07.30 Ostoskanava
08.00 Muu­mi­laak­son tarinoita
Juhannus...
su: . Pa­laa ko­tiin Nuus­ka­muikkunen! ... Muu­mi­laak­son tarinoita...
08.55 Huomenta Suomi
9
10.00 Emmerdale
10.30 Ostoskanava
11.00 Kau­niit ja rohkeat
11.30 ARPA.FI
12
12.00 Ko­ko Suo­mi leipoo joulun
12.00 Ko­ko Suomi leipoo
. Pul­lan paluu!..
12.30 Exät illallisella
Brit­ti­läi­nen realitysarja.
13.00 Tans­sii Tähtien Kanssa
On fi­naa­lin ai­ka! Kol­mel­la fi­na­lis­til­la on teh­tä­vä­nään kol­me tans­sia: kat­so­jien va­lin­ta, frees­ty­le sekä tanssi,
13.00 Kämppikset
Pal­jon onnea vaan...
13.00 Grand Designs Suomi
Re­vontulikoti...
13.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
pe: An­dy Mc­Coyn bo­nus­tyt­tä­ren So­fia Zi­dan luona...
13.00 elokuva: Spark: A Space Tail
(Ka­na­da 2016) Toi­min­nan­täy­tei­nen ava­ruus­seik­kai­lu Spar­kis­ta, Chun­kis­ta ja Vi­xis­tä, jot­ka ai­ko­vat pe­las­taa ken­raa­li Zhon­gin val­loit­ta­man planeetan.
13.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Oot­ko sä val­mis. Edes­sä on puo­li­vä­lin ti­lan­nekatsaus...
14.00 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Luon­non armoilla...
14.00 Mas­ked Singer Suomi
Lei­kin loppu...
14.00 Tä­mä on tämä
Tä­mä on tä­män en­sim­mäi­nen kau­si on tul­lut pää­tökseensä!..
14.00 The Harlins
14.00 Grand Designs Suomi
Mi­tä on ark­kitehtuuri?..
14.40 Pla­neet­tam­me Maa: Päiväkirjat
15
15.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
15.00 Ko­ko Suomi leipoo
. Pul­lan paluu!..
15.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Oot­ko sä val­mis. Edes­sä on puo­li­vä­lin ti­lan­nekatsaus...
15.00 Grand Designs Suomi
Mi­tä on ark­kitehtuuri?..
15.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
15.00 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
Hy­vää syn­ty­mä­päi­vää. La­val­la näh­dään oma­pe­räi­nen korttitemppu,..
15.00 Ja­mie Oli­ve­rin hel­pot jouluherkut
Ja­mie Oli­ve­rin hel­pot jou­lu­her­kut, osa 1...
16.00 Ti­ny House Hunting
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Teknavi
16.00 Ko­ko Suo­mi leipoo joulun
16.30 Kau­niit ja rohkeat
16.30 Hoc­key Night Live
16.58 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.00 Tä­mä on tämä
Tä­mä on tä­män en­sim­mäi­nen kau­si on tul­lut pää­tökseensä!..
17.00 Tans­sii Tähtien Kanssa
On fi­naa­lin ai­ka! Kol­mel­la fi­na­lis­til­la on teh­tä­vä­nään kol­me tans­sia: kat­so­jien va­lin­ta, frees­ty­le se­kä tans­si, jos­sa mu­ka­na ovat myös täh­tiop­pi­lai­den lä­hei­set. Ku­ka kruu­na­taan ko­ko kau­den mestariksi?
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.00 Mat­ti Ny­kä­nen - Elä­mä on laiffii
Al­ko­ho­lin ja vai­mo­jen li­säk­si Ma­til­la oli elä­mäs­sään kol­mas kump­pa­ni - me­dia. Kum­pi pyö­ritti kumpaa?
18.05 Vii­den jäl­keen eri­koishaastattelu
18.30 Emmerdale
ke: Mor­ti­cia Dingle...
to: Äi­ti ja poika...
pe: Syyt­tä­vä sormi...
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
19.30 Ter­ve­tu­loa Sjölyckaniin
Ruot­sa­lai­nen ko­mediasarja.
19.30 elokuva: Kuo­le­ma Niilillä
Agat­ha Ch­ris­tien klas­si­kon fil­ma­ti­soin­nis­sa Her­cu­le Poi­rot pää­tyy egyp­ti­läi­sel­lä jo­ki­lai­val­la kes­kel­le rak­kau­den, rai­von ja ra­ha­nah­neu­den ra­ju­myrs­kyä, jon­ka pää­te­pis­tee­nä on murha.
20.00 Ko­ko Suomi leipoo
. Pul­lan paluu!..
20.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
20.00 Grand Designs Suomi
Mi­tä on ark­kitehtuuri?..
20.00 Ko­ko Suomi leipoo
. Pul­lan paluu!..
20.00 Har­jun­pää ja rautahuone
Ta­pah­tu­mat ko­to­na häi­rit­se­vät Har­jun­pään kes­kit­ty­mis­tä tut­kin­taan, kun pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta al­kaa löy­tyä sa­man­kal­tai­sia hen­ki­ri­ko­suh­re­ja: sän­gyl­le ase­tel­tu­ja alas­to­mia naisruumiita.
20.00 Ko­ko Suo­mi leipoo joulun
21
21.00 Poromafia
Hyök­käys. Sa­me­lil­la on vuo­ro­kau­si ai­kaa mak­saa pe­rin­tö­ve­rot tai hän me­net­tää kaikki maat.
21.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Oot­ko sä val­mis. Edes­sä on puo­li­vä­lin ti­lan­nekatsaus...
21.00 Asian ytimessä
21.00 Mat­ti Ny­kä­nen - Elä­mä on laiffii
21.00 Musta valo
Hy­vä per­he. Ri­kos­po­lii­si An­na Val­li al­kaa tut­kia pe­lä­tyn ri­kol­lis­po­mon, ex-ra­kas­ta­jan­sa, Le­fa Hal­meen po­jan katoamista.
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to ja Jokeri
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Hoc­key Night - Tien päällä
22.35 Poromafia
Hyökkäys...
22.35 Rikospaikka
22.35 Asian ytimessä
22.35 elokuva: Mr. & Mrs. Smith
& Mrs. Smith. Toi­min­ta­ko­me­dia toi­siin­sa kyl­läs­ty­nees­tä pa­ris­kun­nas­ta (An­ge­li­na Jo­lie ja Brad Pitt) , jot­ka tie­tä­mät­tään ovat mo­lem­mat am­mat­ti­tap­pa­jia. Häm­men­nys on suuri,
22.35 elokuva: Tun­tematon uhka
(Outb­reak, USA 1995) Huip­pu­näyt­te­li­jöil­lä las­ta­tus­sa te­hok­kaas­sa sci­fi-jän­nä­ris­sä ko­ko Ame­rik­ka jou­tuu pa­nii­kin val­taan, kun kam­mot­ta­va api­nois­ta läh­te­nyt tap­pa­ja­vi­rus pää­see le­viä­mään ih­mis­ten keskuuteen.
22.35 Brian Cox: Made Of Money
Ra­han valta...
23.05 Tä­mä on tämä
Tä­mä on tä­män en­sim­mäi­nen kau­si on tul­lut pää­tökseensä!..
23.25 Mat­ti Ny­kä­nen - Elä­mä on laiffii
23.30 Doc: JFK Revisited
Teh­tyään 30 vuot­ta sit­ten elo­ku­van JFK:stä Oli­ver Sto­ne tar­kas­te­lee Ken­ne­dyn mur­haa uu­delleen nyt,
23.35 Grand Designs Suomi
23.35 Sta­cey Doo­ley ja nunnaluostari
0
00.05 Suurmestari
00.25 Tans­sii Tähtien Kanssa
On fi­naalin aika!..
00.35 Mas­ked Singer Suomi
00.40 Fo­rensic Files
Ame­rik­ka­lai­nen ri­kos­do­ku­menttisarja.
01.00 Sta­di vs. Lande
01.00 Ho­tel Swan Helsinki
01.10 Rikospaikka
01.30 Kun­nian päivä
01.40 En­sit­ref­fit alttarilla
01.55 Kun­nian päivä
01.55 Mat­ti Ny­kä­nen - Elä­mä on laiffii
01.55 Kun­nian päivä
02.25 Hui­mat huushollit
Brit­ti­läi­nen do­ku­menttisarja.
02.30 Hui­mat huushollit
Vik­to­riaa­ni­sia me­ren­ran­ta­tunnelmia...
02.25 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
02.40 Hui­mat huushollit
Brit­ti­läi­nen do­ku­menttisarja.
02.50 Kuok­ka­vieras Kataja
3
03.25 Kuok­ka­vieras Kataja
Sau­vo. Jan­nes­ta tu­lee Martta...
03.15 Kuok­ka­vieras Kataja
03.10 Suurmestari UK
Hän oli kuin toinen mies...
03.20 Suurmestari
03.30 Suurmestari UK
Brit­ti­läi­nen viihdeohjelma.
ma: Twel­ve Blush Ma­jesty Two...
03.45 Suurmestari UK
Sii­ra­pil­la va­lel­tu maantieraato...
04.10 Suurmestari UK
04.05 Suurmestari UK
04.20 Suurmestari UK