Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 37 38 39 40 41 Kanava Suora
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
6
06.00 Bing
06.05 Rusty Rivets
06.05 My Litt­le Po­ny: Pony Life
06.10 Kindi Kids
06.20 CoComelon
06.30 Tui­re ja Sa­teenkaarimaa
06.40 Ha­li­nal­let: Ter­ve­tu­loa Halimaahan
06.50 Py­jamasankarit
Kau­si 1. Ka­ve­rus­kopla Kolli,..
07.00 Py­jamasankarit
Kau­si 1. Ka­ve­rus­kopla Kolli,..
07.15 Smurffit
07.25 Sunny Bunnies
07.30 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
07.50 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.50 LE­GO Ci­ty Adventures
08.05 LEGO Ninjago
08.00 LE­GO Star Wars
08.15 Tara Duncan
08.25 Sonic Boom
08.25 Hei­nä­hat­tu ja Vilttitossu
08.40 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­konnien nousu
Kau­si 1. Rap­hael, Leonardo,..
08.40 Pac-Ma­nin aa­ve­mai­set seikkailut
08.50 Ang­ry Birds Stella
08.50 HS Lasten uutiset
9
09.00 Haus­kat ko­ti­vi­deot 10 vuotta
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (41') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
09.00 Haus­kat kotivideot
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (41') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
pe: Täl­lä ker­taa Op­rah osuu Jeth­ro Rostedtiin...
09.00 Vain elämää
Hy­myä lä­pi kyy­nel­ten. Las­se Mell­berg eli Red­ra­ma on yk­si tun­ne­tuim­mis­ta eng­lan­nin­kie­li­sen hip­ho­pin edel­lä­kä­vi­jöis­tä Suo­mes­sa. Tä­nään hä­nen elä­mään­sä tu­tus­tu­taan ta­ri­noi­den ja kap­pa­lei­den kautta...
09.00 Koti koiralle
Hus­ky-koi­ra As­lak on ko­va­päi­nen koheltaja,..
10.00 Remp­pa vai muutto UK
Phil ja Kirs­tie pa­laa­vat aut­ta­maan Mar­kia ja Suzea,..
10.00 Rem­palla tuloja
10.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
to: Sto­ke-on-Tren­tis­sä Alan ja Ju­lie ovat jo vuo­sia arponeet,..
pe: So­mers­ha­mis­sa Emi­ly ja Ch­ris ha­lua­vat per­heel­leen li­sää tilaa,..
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Jaksa paremmin
10.30 Mas­terC­hef Australia
Yl­lä­tys­laa­tik­ko­haas­tees­sa val­mis­te­taan täl­lä ker­taa an­nok­sia pie­ni­ko­koi­sis­ta raa­ka-aineista...
11.00 LI­VE: Onnenarpa
11.00 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen viihdeohjelma.
12.15: Kär­ki­kym­me­ni­kön en­sim­mäi­ses­sä pu­do­tuk­ses­sa on kuu­si kil­pai­li­jaa ja kol­me kier­ros­ta, joil­ta jo­kai­sel­ta kak­si pää­see turvaan...
11.35 Remp­pa vai muutto UK
Sto­ke-on-Tren­tis­sä Alan ja Ju­lie ovat jo vuo­sia ar­po­neet, muut­taa­ko vai ei...
12
12.35 Po­liisikoira Rex
Sak­sa­lai­nen rikossarja.
13.40: Uu­den­vuo­den juh­lien jäl­jil­tä ker­ros­ta­lon ul­la­kol­ta löy­tyy hirt­täy­tynyt nainen,
12.55 Va­li­tut Pa­lat Collection
Va­li­tut Pa­lat Col­lec­tion on os­tos-tv oh­jel­ma, jos­sa esi­tel­lään ja myy­dään mie­len­kiin­toi­sia ko­tiin, hy­vin­voin­tiin ja muo­tiin liit­ty­viä tuot­tei­ta. Ko­ti­mai­nen oh­jelma. (60')
13.55 Haus­kat ko­ti­vi­deot 10 vuotta
13.55 Haus­kat kotivideot
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ke: Mu­ka­na aje­lul­la Sam­pon kans­sa myös iha­na Mar­ti­na Aitolehti!..
to: Täl­lä ker­taa Op­rah osuu Jeth­ro Rostedtiin...
14.05 Tulossa...
14.10 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
14.40 Elokuva: Smurf­fit: ka­donnut kylä
(Smurfs: The Lost Vil­la­ge 2017) . Suo­mek­si pu­hu­tus­sa seik­kai­lua­ni­maa­tios­sa sa­la­pe­räi­nen kart­ta joh­dat­taa Smurf­fii­nan ja hä­nen ys­tä­vän­sä Välkyn,..
14.55 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ke: Sto­ke-on-Tren­tis­sä Alan ja Ju­lie ovat jo vuo­sia arponeet,..
to: So­mers­ha­mis­sa Emi­ly ja Ch­ris ha­lua­vat per­heel­leen li­sää tilaa,..
14.55 Koti koiralle
15
16.00 Puu­tar­han pelastajat
Täl­lä ker­taa koh­tee­na on tyl­sä ja vil­liin­ty­nyt takapiha...
16.00 Po­liisikoira Rex
Sak­sa­lai­nen rikossarja.
15.55 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
16.20 Suo­men huu­to­kauppakeisari
16.30 Remp­pa vai muutto Suomi
Loh­jal­la si­jaitsevan,..
16.55 Onnenarpa
17.00 Onnenarpa
17.00 Lei­jo­nan luola USA
On vuo­den kau­nein ai­ka luo­las­sa, ja tar­jol­la on­kin tont­tu­ja ja tonttuiluja...
17.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Ro­ma­nias­ta ko­toi­sin ole­va Ioan pyö­rit­tää ravintolaa,..
17.05 Sa­mi Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Karjalassa
17.05 Remp­pa vai muutto Suomi
17.05 100 Places to Be
17.15 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
17.20 Sel­viy­tyjät Suomi
Var­mat suun­ni­tel­mat muut­tu­vat len­nos­ta, kun yk­si kil­pai­li­ja päät­tää pe­la­ta isol­la ris­kil­lä. Kos­ke­mat­to­muus on kiin­ni se­kun­neis­ta ja hei­mo­neu­vos­tos­sa ve­de­tään mat­toa jal­ko­jen al­ta. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (62')
17.30 Sa­ve The Date Suomi
Nai­set kuu­le­vat, et­tä täl­lä vii­kol­la on edes­sä yön yli kes­tä­vät unelmadeitit...
17.40 Tulossa...
17.45 Suo­rinta reittiä
Mat­ka jat­kuu Vaasaan,..
17.45 Lei­jo­nan luola USA
Lei­jo­nil­ta hae­taan si­joi­tus­ta eko­lo­gi­sel­le pyy­kin­pe­suin­no­vaa­tiol­le, maa­lausseteille,..
18
18.05 Mas­terC­hef Australia
Kär­ki­kym­me­ni­kön en­sim­mäi­ses­sä pu­do­tuk­ses­sa on kuu­si kil­pai­li­jaa ja kol­me kier­ros­ta, joil­ta jo­kai­sel­ta kak­si pää­see tur­vaan. Kil­pai­li­joi­den alus­sa va­lit­se­man pää­raa­ka-ai­neen on rii­tet­tä­vä ko­ko haas­teen ajaksi,
18.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
18.00 Suo­rinta reittiä
Suo­rin­ta reit­tiä ran­tau­tuu his­to­rial­li­seen Porvooseen...
18.30 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Kuin­ka hy­vin il­lan jak­sos­sa muis­te­taan Suo­men pre­si­denttejä?..
18.45 Mas­terC­hef Australia
Vuo­ros­sa on tais­te­lu kau­den vii­mei­ses­tä kos­ke­mat­to­muus­pins­sis­tä, ja se al­kaa le­gen­daa­ri­sel­la ai­ka­huu­tokaupalla...
18.45 Tulossa...
18.50 Mas­terC­hef Australia
Yl­lä­tys­laa­tik­ko­haas­tees­sa val­mis­te­taan täl­lä ker­taa an­nok­sia pie­ni­ko­koi­sis­ta raa­ka-aineista...
19.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
. Unel­mat sii­vit­tä­vät il­lan kil­pai­li­joi­ta pe­laa­maan. Per­hee­ni­sän re­mont­ti­kas­sa kai­paa täytettä,..
18.50 Vain elämää
Hy­myä lä­pi kyy­nel­ten. Las­se Mell­berg eli Red­ra­ma on yk­si tun­ne­tuim­mis­ta eng­lan­nin­kie­li­sen hip­ho­pin edel­lä­kä­vi­jöis­tä Suo­mes­sa. Tä­nään hä­nen elä­mään­sä tu­tus­tu­taan ta­ri­noi­den ja kap­pa­lei­den kaut­ta. Min­kä­lai­set tul­kin­nat niis­tä on teh­nyt Mei­ju Su­vas, Mik­ko Ala­ta­lo, Eri­ka Vik­man, Tom­mi Län­tinen, Yona,
19.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
. Lois­taa­ko Dii­li-voit­ta­ja Soin­tu Borg tiu­kas­sa tin­kaus­taistossa?..
19.30 Sel­viy­tyjät Suomi
Uu­si jak­so! En­ti­set vi­hol­li­set koh­taa­vat toi­sen­sa Neu­vot­te­lu­saa­rel­la, syn­tyy­kö pa­kon edes­sä uu­sia liit­to­ja ja ku­ka jou­tuu pe­lis­tä ulos? Hei­mo­neu­vos­to nos­taa tun­teet pin­taan. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (65')
19.55 Tulossa...
19.55 Tulossa...
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
. Lois­taa­ko Dii­li-voit­ta­ja Soin­tu Borg tiu­kas­sa tin­kaus­taistossa?..
20.00 Suo­rinta reittiä
Suo­rin­ta reit­tiä ran­tau­tuu his­to­rial­li­seen Porvooseen...
20.00 Sa­ve The Date Suomi
Nai­set kuu­le­vat, et­tä täl­lä vii­kol­la on edes­sä yön yli kes­tä­vät unelmadeitit...
20.00 Remp­pa vai muutto Suomi
Uu­si jak­so! Loh­jal­la si­jaitsevan,..
20.00 Vain elämää
Hy­myä lä­pi kyy­nel­ten. Las­se Mell­berg eli Red­ra­ma on yk­si tun­ne­tuim­mis­ta eng­lan­nin­kie­li­sen hip­ho­pin edel­lä­kä­vi­jöis­tä Suo­mes­sa. Tä­nään hä­nen elä­mään­sä tu­tus­tu­taan ta­ri­noi­den ja kap­pa­lei­den kautta...
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Big Brother Suomi
Kau­si 5. Uu­del­la Big Brot­her -kau­del­la pe­li on ko­vem­paa kuin kos­kaan! Ta­lo täyt­tyy uu­sil­la asuk­kail­la, jot­ka viet­tä­vät 12 viik­koa eris­täy­ty­nee­nä muul­ta maail­mal­ta. Täl­lä ker­taa en­tis­tä juo­nik­kaam­pi Iso­ve­li nä­pe­löi sään­nöt uu­teen us­koon ja sal­lii ta­los­saan tak­ti­koin­nin. Kaik­kien ai­ko­jen ih­mis­koet­ta seu­ra­taan 24/7 Ruu­dus­sa. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (64')
21.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Uu­si jak­so! Kuin­ka hy­vin il­lan jak­sos­sa muis­te­taan Suo­men pre­si­denttejä?..
21.00 Big Brother Suomi
Uu­del­la Big Brot­her -kau­del­la pe­li on ko­vem­paa kuin kos­kaan! Ta­lo täyt­tyy uu­sil­la asuk­kail­la, jot­ka viet­tä­vät 12 viik­koa eris­täy­ty­nee­nä muul­ta maailmalta.
22.10 Ke­no ja Synttärit
22.05 Big Brother Suomi
Uu­del­la Big Brot­her -kau­del­la pe­li on ko­vem­paa kuin kos­kaan! Ta­lo täyt­tyy uu­sil­la asuk­kail­la, jot­ka viet­tä­vät 12 viik­koa eris­täy­ty­nee­nä muul­ta maailmalta.
22.15 Big Brother Suomi
Uu­del­la Big Brot­her -kau­del­la pe­li on ko­vem­paa kuin kos­kaan! Ta­lo täyt­tyy uu­sil­la asukkailla,..
22.35 Elokuva: Mis­sion Im­pos­sib­le - Ghost Protocol
. Me­nes­ty­se­lo­ku­va­sar­jan toi­sek­si vii­mei­nen osa on myös Sa­mu­li Edel­man­nin to­del­li­nen Hol­ly­wood-de­byyt­ti. Toi­min­nal­la ja jän­ni­tyk­sel­lä la­dat­tu ta­ri­na käyn­nis­tyy, kun Nat­han Huntin ..
22.35 Sel­viy­tyjät Suomi
Var­mat suun­ni­tel­mat muut­tu­vat len­nos­ta, kun yk­si kil­pai­li­ja päät­tää pe­la­ta isol­la riskillä...
22.35 Suo­men huu­to­kauppakeisari
22.35 Vain elämää
Tä­nään on lu­vas­sa mu­saa ja mu­sa­vi­saa! Sa­tu­lin­na sä­tei­lee ku­nin­kaal­lis­ta lois­toa kun vah­va vi­sio­nää­ri Eri­ka Vik­man luot­saa omaa päi­väänsä...
22.35 Elokuva: Star Wars: The Last Jedi
(Star Wars: The Last Je­di 2017) . Star Wars -uni­ver­su­min uu­det ja tu­tut san­ka­rit jat­ka­vat seik­kailujaan...
23.35 Poliisit 2022
23.40 Elokuva: Ka­don­neen aar­teen metsästäjät
. Le­gen­daa­ri­nen In­dia­na Jo­nes -seik­kai­lu­jen sar­ja käyn­nis­tyy suu­re­lokuvalla,..
23.50 Elokuva: Hurjapäät
(The Fast and the Fu­rious 2001) ...
0
00.05 In­si­de the Mind of Vladimir Putin
00.35 Mad­ventures Suomi
00.45 In­si­de the Mind of Vladimir Putin
01.10 Sa­ve The Date Suomi
01.15 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
01.40 Elokuva: Mis­sion Im­pos­sib­le - Ghost Protocol
. Me­nes­ty­se­lo­ku­va­sar­jan toi­sek­si vii­mei­nen osa on myös Sa­mu­li Edel­man­nin to­del­li­nen Hol­ly­wood-debyytti...
01.55 Suo­rinta reittiä
02.00 Elokuva: Mil­joo­na ta­paa kuol­la lännessä
(Mil­lion Ways to Die in the West, A 2014) ...
02.05 Elokuva: Hurjapäät
(The Fast and the Fu­rious 2001) ...
02.55 El Chapo
3