Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 37 38 39 40 41 Kanava Suora
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
6
06.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Mah­ti­sor­muk­set vs. Hou­se of the Dra­gon - Mi­ten fan­ta­sian jät­ti­läi­set toi­mi­vat tv-sarjoina?
07.49 Tie­deyk­kö­nen: Ve­nä­jän pro­pa­gan­das­sa suu­ren slaa­vi­lai­sen yh­tei­sön luo­mi­sel­la on pitkät juuret
08.39 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Pu­heet päreiksi
9
09.11 Na­no­se­kun­nin tark­kuu­del­la: Tee it­se oma kryp­tovaluuttasi!
10.18 Do­ku­men­tin jäl­ki: Mi­ten tu­le­vai­suus tehdään?
11.06 Pörs­si­päi­vä: Elin­tar­vi­ke­sek­to­ri kus­tan­nus­pai­neis­sa – Hel­sin­gin pörs­sin ruo­ka- ja juomayhtiöt
12
12.23 Ky­sy mi­tä vaan konf­lik­tia­luei­den kir­jeen­vaih­ta­ja Ant­ti Ku­ro­nen:Mil­tä tun­tuu jät­tää kär­si­vät ih­mi­set konf­lik­tin keskelle?
13.20 Ka­ve­rin puo­les­ta ky­se­len: Mum­mon­li­ha­mu­re­ke ja mui­ta sanasekoiluja
13.32 En sa­no mi­tään mut­ta ou­toa on: ESM­MOO: Ei vil­jel­lä vää­riä mielikuvia
13.42 All Fe­ma­le Pa­nel: Ha­me­vä­ki­val­tai­sia ulostuloja
14.00 Vir­ta­sen ta­loushistoria
14.56 Tie­deyk­kö­nen: Ho­mo sa­pien­sin mut­ki­kas evo­luu­tio - meil­lä on kir­ja­va jouk­ko su­kulaislajeja
15
15.46 Sa­ri Val­to: Huu­mei­den käyt­tö­huo­neet - kyllä vai ei?
16.41 Mis­tä maail­ma pu­huu: Voi­ko Kii­na yl­lät­tää Eu­roo­pan Ve­nä­jän tavoin?
17.18 Äl­lis­tyt­tä­vä luon­to: Äl­lis­tyt­tä­vä luon­to: Var­pu­nen­ko uhanalainen?!
17.22 Val­heen­pal­jas­ta­ja: Ne­tin käyt­tä­jäar­vioi­hin ei kan­na­ta luot­taa so­keas­ti – nä­mä mer­kit pal­jas­ta­vat huijauksen
17.38 Penk­kiur­hei­li­jat: Yh­tä suur­ta penk­kiur­heiluperhettä
17.55 Tie­det­rip­pi: Ope­raa­tio in­fek­tio - Mi­ten uu­tis­vi­rus tar­tu­te­taan aivoihisi
18
18.28 Tu­le­vai­suuk­sien ke­sän Kir­ja vs. Leffa: Dyyni
Frank Herbertin,..
19.25 Ai­ka­mo­no­lo­ge­ja osa 4. Ajan kuluminen.
19.37 His­to­riaa: Näin muo­ti muut­ti maail­maa 1/3. Sa­met­tia ja sotaretkiä
20.24 Min­ne Rin­ne vie: Blue­tooth-kaiut­ti­men sielunmessu
20.45 Tu­le­vai­suuk­sien ke­sä: Ih­mi­nen huip­pu­vi­rees­sä - Puet­ta­vat ä­ly­lait­teet mit­taa­vat le­poa ja liikettä
21
21.21 Ur­hei­lu-Suo­mi - hen­ki­lö­ku­vat: An­te­ro Mertaranta.
21.52 Tap­po­ra­dio: Tap­po­ra­dion miehiä
22.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Mah­ti­sor­muk­set vs. Hou­se of the Dra­gon - Mi­ten fan­ta­sian jät­ti­läi­set toi­mi­vat tv-sarjoina?
23.49 Tie­deyk­kö­nen: Ve­nä­jän pro­pa­gan­das­sa suu­ren slaa­vi­lai­sen yh­tei­sön luo­mi­sel­la on pitkät juuret
0
00.39 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Pu­heet päreiksi
01.11 Na­no­se­kun­nin tark­kuu­del­la: Tee it­se oma kryp­tovaluuttasi!
02.18 Do­ku­men­tin jäl­ki: Mi­ten tu­le­vai­suus tehdään?
3
03.06 Pörs­si­päi­vä: Elin­tar­vi­ke­sek­to­ri kus­tan­nus­pai­neis­sa – Hel­sin­gin pörs­sin ruo­ka- ja juomayhtiöt