Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 20 21 22 23 24 Kanava Suora
29.5. 30.5. 31.5. 1.6. 2.6. 3.6. 4.6.
6
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
07.20 Tie­deyk­kö­nen: Stars­hip rä­jäh­ti koe­len­nol­laan – vai­ku­tuk­set tun­tu­vat Suomessakin
08.11 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Pu­heet päreiksi
08.48 Kult­tuuriykkönen
Suo­men kan­sain­vä­li­ses­ti tun­ne­tuin ru­noi­li­ja, Edith Södergran,..
9
09.42 Kaik­ki on Ka­li­for­nias­ta: Me­nes­ty­mi­sen märkä uni
10.05 Näin mi­nua ma­ni­pu­loi­daan: Kuin­ka suo­jau­tua propagandalta?
10.50 Avoin ky­sy­mys: In Me­mo­riam Leif Sal­mén. Mi­ten po­lii­tik­ko saa­te­taan satimeen?
11.23 Kir­ja vs. Lef­fa: Twi­light: Houkutus
12
12.22 Ra­kas puu, kaa­det­tu puu: Meil­lä on ratkaisuja!
12.44 Ou­to laak­so: Iha­nat, ka­ma­lat äi­dit kauhussa
13.40 Hir­viön unet: Mer­kit joh­ta­vat Kainuuseen
14.00 Miia Krau­se: Mi­ten Mik­ko Kuus­to­nen eroaa Kuus­to­sen Mikosta?
14.00 Sa­dan eu­ron Edelfelt 4/5
14.26 Ru­ben Stil­ler: Pit­kä matka maaliin
14.48 Do­ku­men­tin jäl­ki: Mi­ten tu­le­vai­suus tehdään?
15
15.20 Do­ku­ment­ti: En kai ole kuin isä
15.37 Yk­sin teh­ty lap­si: Ke­nen nä­köi­nen lap­si sulla on?
15.52 Pie­leen men­nyt his­to­ria: Vel­ka hal­litsee kaikkea
16.00 Ur­heilukierros
16.11 Yk­sin teh­ty lap­si: Mik­si syn­ny­tys­vau­rioi­ta ei korjata?
16.31 Ul­ko­lin­ja-pod­cast: Joa­kim Paa­si­ki­vi suo­mii Ruot­sin puo­lus­tus­po­li­tii­kan virheitä
16.40 Pe­li­kon­so­lien kro­nik­ka: Nintendo 64
16.47 Hat­kat: Mi­nea - Kun fik­sut pelkää
17.02 Rä­jäy­tys­ku­va: Suo­ma­lai­set psy­ke­dee­lien käyttäjät
Tuo­tan­to­kau­den vii­mei­ses­sä jak­sos­sa selviää,..
16.58 Puik­ko ja Kouk­ku: Vie­raa­na frees­ty­le-virk­kauk­sen ke­hit­tä­jä Saara Sarvas
17.59 Tie­deyk­kö­nen: Stend­ha­lin synd­roo­ma saa pään pyörälle
17.57 Ar­vaa mi­tä!: Vain lan­de­ju­tut: hii­riä ka­tos­sa ja ka­ran­nei­ta leh­miä kotipihalla
18
18.30 Ou­to­pod­cast: Kuis­kauk­sia maan alla
18.46 Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä: Miel­lyt­tä­mi­nen on sel­viytymiskeino
14.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
19.15 Sa­ri Val­to: Uk­rai­nan lap­set sodan uhreina
Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöistä,..
19.27 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Me­hi­läi­set kom­mu­ni­koi­vat pääa­sias­sa ravinnosta
19.51 Sa­no­jen ta­ka­na: Ilkka Vainio
20.09 Vii­mei­nen joh­to­lan­ka: Kol­mois­sur­ma jär­kyt­tää koko Suomea
20.14 Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka Pod­cast: 128. Elin­siir­rol­la pe­rit­ty­jä sydänsuruja
20.43 Jen­git: Ruot­sin opetukset
Hä­nen ko­ti­kul­man­sa si­jait­si­vat Årbyssä,..
21
21.04 En sa­no mi­tään mut­ta ou­toa on: ESM­MOO: Aa­muoh­jel­mal­la on ju­tu­nai­heet vähissä
21.15 Em­ma Ka­ras­jo­ki: Mik­sei ku­kaan ker­to­nut?: “Ai­na­han vois pa­ri ki­loa laih­dut­taa” - Kuin­ka hy­väk­syä tok­si­set ke­hoa­ja­tuk­set ja men­nä vaan eteen­päin? Ft. Anna Puu
21.25 Ovi ala­maail­maan: Ii­na on pe­loton nainen
22.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
22.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
23.20 Tie­deyk­kö­nen: Stars­hip rä­jäh­ti koe­len­nol­laan – vai­ku­tuk­set tun­tu­vat Suomessakin
0
00.11 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Pu­heet päreiksi
00.48 Kult­tuuriykkönen
01.42 Kaik­ki on Ka­li­for­nias­ta: Me­nes­ty­mi­sen märkä uni
02.05 Näin mi­nua ma­ni­pu­loi­daan: Kuin­ka suo­jau­tua propagandalta?
02.50 Avoin ky­sy­mys: In Me­mo­riam Leif Sal­mén. Mi­ten po­lii­tik­ko saa­te­taan satimeen?
3
03.23 Kir­ja vs. Lef­fa: Twi­light: Houkutus
04.22 Ra­kas puu, kaa­det­tu puu: Meil­lä on ratkaisuja!
04.44 Ou­to laak­so: Iha­nat, ka­ma­lat äi­dit kauhussa
05.40 Hir­viön unet: Mer­kit joh­ta­vat Kainuuseen