Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 20 21 22 23 24 Kanava Suora
29.5. 30.5. 31.5. 1.6. 2.6. 3.6. 4.6.
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
06.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saamu. Sää
06.05 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
07.03 Onnen sävel.
07.03 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
07.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.05 Onnen sävel.
On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta. An­na Ke­ränen yle.
08.05 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
08.22 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.30 Min­na Pyy­kön maailma.
08.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
9
09.00 Yle Uutiset.
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
09.05 Urheiluradio.
09.10 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Hel­sinki. Sää
Soita p...
09.10 Mi­tä kuuluu, Suomi?
Ik­ku­na vii­kon kiin­nos­ta­vim­piin pu­hee­nai­hei­siin ja uu­ti­siin eri puo­lilta maata.
09.10 Tar­ja När­hin Is­kelmäradio.
Toi­mit­ta­ja­na Tarja Närhi.
09.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
09.35 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
What­sApp -vies­ti stu­dioon 040 14 55 666.
10.02 Ra­dio Suomen päivä
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
10.33: Twit­ter: #rspäivä
11.02:
11.33:
10.00 Yle Uutiset.
10.05 Mi­tä kuuluu, Suomi?
Ik­ku­na vii­kon kiin­nos­ta­vim­piin pu­hee­nai­hei­siin ja uu­ti­siin eri puo­lil­ta maa­ta. Juon­ta­ja­na on Ve­sa Winberg.
10.05 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa.
Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei ole pie­ni ämpäri,..
10.33 Ra­dio Suomen Päivä
11.02: Twit­ter: #rspäivä
11.33:
11.02 Lais­kan­lin­na - Tero Liete
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
11.55 Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päi­vän val­ta­kun­nal­li­nen pa­raatikatselmus
12
12.13 Ra­dio Suomen Päivä
ti: Twit­ter: #rspäivä
ke:
to:
pe:
12.08 Poppikoulu.
12.25 Yle Uutiset.
12.38 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.45 Merisää.
12.55 Ra­dio Suomen Päivä
12.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta.
ti: Han­na Kataja-Rahko
ke: Jyrki Hakanen
to: Mai­ja Salminen
pe:
13.02 Le­vylautakunta.
Pu­heen­joh­ta­ja­na To­ni Laaksonen.
13.05 Vii­kon luon­toää­ni: pu­najalkaviklo
13.10 Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päi­vän val­ta­kun­nal­li­sen pa­raa­tin ohimarssi
13.45 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.02 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
Soi­ta studioon, p.
ti: Soi­ta studioon p.
ke:
to: Soita p.
14.02 Ra­dio Suo­men Ke­säillan etkot
Juon­ta­ji­na ovat Ka­ti Tur­to­la ja Mar­kus Tu­ru­nen, re­port­te­rei­na Tii­na Kok­ko ja Har­ri Oksanen.
14.02 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
Toi­mit­ta­ja­na Paa­vo Häikiö...
14.10 Kansanradio.
14.42 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.50 Blo­miksen luonto
14.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
15
15.02 En­tis­ten nuor­ten sävellahja.
(vä­li) oma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e) . yle. fi/ens
15.20 Sun­nuntaivieras.
15.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
15.35 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
15.35 Ra­dio Suo­men Ke­säillan etkot
15.43 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
16.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
16.13 Ra­dio Suo­men Ke­säillan etkot
16.10 Urheiluradio.
16.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja.
ENS (väli)..
16.15 Sun­nuntailöylyt
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
17.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
ti: Soi­ta studioon p.
17.13 Ra­dio Suomen Ilta.
17.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
Soita p...
17.13 Ra­dio Suo­men Ke­säillan etkot
Juon­ta­ji­na ovat Ka­ti Tur­to­la ja Mar­kus Turunen,
17.10 Urheiluradio.
17.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
17.15 Sun­nuntailöylyt
Näil­lä lau­teil­la jut­tu len­tää ar­ki­sis­ta ajan­koh­tai­siin ja jou­ta­vis­ta tär­kei­siin tai tär­keil­tä tun­tu­viin ai­hei­siin. Osal­lis­tu kes­kus­te­luun ja lii­ty sun­nun­tai­sau­no­jien kas­va­vaan jouk­koon! What­sApp -vies­ti stu­dioon 040 14 55 666.
17.30 Pyö­reä pöy­tä: suo­raa pu­het­ta joh­taa Olli Seuri
18
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.02 Ka­don­neen le­vyn metsästäjät
18.02 Luon­to-Suo­mi: 0203-17600
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: An­na Ke­rä­nen. Haas­tat­te­lussa Abreu.
18.02 Pu­he­lin­langat laulaa.
Toi­veet ke­rä­tään pai­kan pääl­lä Hä­meenlinnassa.
18.02 Se­ka­ha­ku - Hei­di Pakarinen
18.08 Ur­heiluhullut.
18.50 Merisää.
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.55 Ka­don­neen le­vyn metsästäjät
18.55 Luon­to-Suo­mi: La­pin luon­non lu­mo 0203-17600
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: Anna Keränen
18.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
19.02 Urheiluradio.
19.02 Ra­dio Suo­men Ke­säilta yhdessä
21.02: Juon­ta­ji­na ovat San­na Pirk­ka­lai­nen ja To­ni Laaksonen.
19.02 Urheiluradio.
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Mat­ti Ylö­nen. Tu­ris­ti­na Helsingissä.
19.05 Ka­don­neen le­vyn metsästäjät
19.05 Luon­to-Suo­mi: La­pin luon­non lu­mo 0203-17600
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: An­na Ke­rä­nen. Haas­tat­te­lus­sa Kalevauva.fi
19.07 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
19.07 Kis­san­keh­to - Su­san­na Vainiola.
Hem­mot­te­lu­mu­siik­kia ja lau­lun mit­tai­sia ta­ri­noi­ta tar­joi­lee mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Su­san­na Vainiola.
20.03 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
20.03 Roots-il­ta: Blues­mi­nis­te­ri - Esa Kuloniemi
Roots-il­lan aloit­taa Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi,..
20.03 Metsäradio.
Ju­ha Blomberg
20.03 Ra­dio Suo­men Il­ta: An­na Ke­rä­nen. Haas­tat­te­lus­sa Dan­ce Brot­hers -sar­jan Sa­muel Kujala.
20.02 Urheiluradio.
20.08 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
20.08 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
20.50 Roots-il­ta: Kant­ri­toh­to­ri - Tep­po Nättilä
21
21.02 Urheiluradio.
21.02 Urheiluradio.
21.12 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.12 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.17 Ra­dio Suomen Ilta
21.17 Roots-il­ta: Kant­ri­toh­to­ri - Tep­po Nättilä
21.17 Ra­dio Suomen Ilta
21.20 Poppikoulu.
yle.
21.17 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
21.50 Merisää.
21.50 Merisää.
21.55 Ra­dio Suomen Ilta.
21.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
22.08 Yö­ra­dio - toiveiden yö.
22.08 Merisää.
22.08 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki.
Le­vy­jen vä­lis­sä asioi Jor­ma Hietamäki.
22.08 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen.
Klas­si­koi­ta ja nii­tä joi­ta ku­kaan muu ei kos­kaan soita.
22.13 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
22.18 Yö­ra­dio - toiveiden yö.
23.02 Yö­ra­dio - toiveiden yö.
0
00.02 Yöradio.
00.02 Yöradio.
01.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta.
01.02 Le­vylautakunta.
Pu­heen­joh­ta­ja­na To­ni Laaksonen.
01.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
01.22 Yöradio.
01.30 Min­na Pyy­kön maailma.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
02.02 Lais­kan­lin­na - Te­ro Lie­te. Af­ri­kas­ta Pariisiin.
02.02 En­tis­ten nuor­ten sävellahja.
(u) yle. fi/ens
02.02 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki.
02.02 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen.
02.02 Tar­ja När­hin Is­kelmäradio.
02.15 Pyö­reä pöy­tä: suo­raa pu­het­ta joh­taa Olli Seuri
02.55 Yöradio.
02.51 Yöradio.
3
03.02 Se­ka­ha­ku - Tarja Närhi.
03.02 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
03.02 Kis­san­keh­to - Su­san­na Vainiola.
03.02 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa.
03.02 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
03.20 Sun­nuntaivieras.
03.50 Yöradio.
03.43 Yöradio.