Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 37 38 39 40 41 Kanava Suora
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
06.05 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soita p...
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
07.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soita p...
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soita p...
9
09.00 Yle Uutiset.
09.05 Urheiluradio.
09.10 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Hel­sinki. Sää
09.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
09.35 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
What­sApp -vies­ti stu­dioon 040 14 55 666.
11.33: Twit­ter: #rspäivä
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
12.13 Ra­dio Suomen Päivä
12.45 Merisää.
12.55 Ra­dio Suomen Päivä
13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta.
Tarja Närhi
14.02 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
Soi­ta stu­dioon, p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
15
15.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
15.35 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
16.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
Soi­ta studioon, p...
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
17.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
Soi­ta studioon, p...
18
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
18.08 Ur­heiluhullut.
18.50 Merisää.
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
19.02 Urheiluradio.
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
Lä­he­tä What­sApp -vies­ti stu­dioon 040 14 55 666 tai soi­ta lä­he­tyk­seen p. 0203 - 17600.
20.03: Kes­kus­te­lua vaih­tu­vas­ta ai­hees­ta; muis­to­ja, tarinoita,
21
21.02 Urheiluradio.
21.12 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.17 Ra­dio Suomen Ilta
21.50 Merisää.
21.55 Ra­dio Suomen Ilta.
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
22.08 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi.
23.02 Yöradio.
0
00.02 Yö­ra­dio - toiveiden yö.
01.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta.
01.55 Yöradio.
02.02 Lais­kan­lin­na - Te­ro Lie­te. Pie­niä suu­ria lau­lu­ja ja uus­van­haa Neil Youngia.
3
03.02 Se­ka­ha­ku - Tarja Närhi.
03.50 Yöradio.