Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
04.50 Gre­kis­ka öar med Ju­lia Bradbury
04.55 Gre­kis­ka öar med Ju­lia Bradbury
04.50 Gre­kis­ka öar med Ju­lia Bradbury
05.15 Landet runt
05.15 Kär­lek kostar kilon
05.15 Hund­ra procent bonde
05.15 Förs­ta hunddejten
05.10 Gre­kis­ka öar med Ju­lia Bradbury
05.20 I skogsmusens rike
05.20 112 Ambulans
05.35 Gift vid förs­ta ö­gon­kas­tet - äktenskapet
6
06.00 Morgonstudion
06.00 Landet runt
Spännande och intressanta reportage från hela Sverige. Textat sid.
06.05 Dilan och Moa
06.17 Sport­nytt i Morgonstudion
06.21 Morgonstudion
06.25 Rinkside
06.30 Rapport
06.35 Morgonstudion
Jaksot 108-112.
06.45 Do­ku­ment inif­rån: Att rädda ett barn
Nätverkets makt.
06.45 Mc­Leods döttrar
06.45: The Awful Truth.
07.30: Seeing the Light.
08.15: A Slight Interruption. En flock emuer stäl­ler till ore­da på Drovers Run...
07.00 Rapport
07.08 Morgonstudion
07.16 Sport­nytt i Morgonstudion
07.20 Morgonstudion
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
Jaksot 108-112.
07.45 Förs­ta hunddejten
Yorks­hi­re­ter­riern Ralp­hie är en li­ten hund med en stor hunds attityd,..
08.00 Rapport
08.08 Morgonstudion
08.16 Sport­nytt i Morgonstudion
08.20 Morgonstudion
08.30 Rapport
08.30 Gift vid förs­ta ö­gon­kas­tet - äktenskapet
08.38 Morgonstudion
Jaksot 108-112.
9
09.00 Rapport
09.00 Li­vet i Fagervik
fl. Tex­tat sid. 199.
09.00 Li­vet i Fagervik
fl. Tex­tat sid. 199.
09.45: En spio­ne­ran­de gran­ne an­mä­ler 75-åri­ge Bir­ger för hust­ru­misshandel...
10.30: Den svårt fa­na­tis­ke fot­boll­sup­por­tern Bos­se blir por­tad res­ten av säsongen...
09.08 Morgonstudion
09.10 Hem­ma­gym­pa med Sofia
Gym­pa med SVT:s hem­magympapass!
09.30 Li­vet i Fagervik
fl. Sänds med 5. 1 ljud. Ä­ven i SVT1 6/6. Tex­tat sid. 199.
Kausi 2. Jaksot 1-2.
09.30 Li­vet i Fagervik
fl. Sänds med 5. 1 ljud. Ä­ven i SVT1 6/6. Tex­tat sid. 199.
09.30 Li­vet i Fagervik
Malin,..
09.30 Li­vet i Fagervik
fl. Sänds med 5. 1 ljud. Ä­ven i SVT1 7/6. Tex­tat sid. 199.
10.15 Hemma igen
Ti­di­ga­re sänt 2019.
10.15: Fädernas synder.
11.00: Tills döden skiljer oss åt.
10.15 Svenska krusbär
10.15 Hemma igen
Ti­di­ga­re sänt 2019.
10.15: Ett leende.
11.00: Hemsökelser.
10.25 Hemma igen
Ti­di­ga­re sänt 2019.
10.25: Bruten av sorg.
11.10: Oavvislig kärlek.
11.00 Svenska krusbär
11.00 Hemma igen
Ti­di­ga­re sänt 2019.
11.00: Glada tider tillbaka.
11.50: Oroande tider.
11.10 Hemma igen
Ti­di­ga­re sänt 2019.
11.10: Ett gnagande tvivel.
12.05: Dålig på ett bra sätt.
11.15 Landet runt
Spännande och intressanta reportage från hela Sverige. Tex­tat sid. 199.
11.55 Svenska krusbär
12.00 St­jär­nor hos Babben
Måns Zelmerlöw.
11.50 St­jär­nor hos Babben
Caroline Af Ugglas. Det är Ca­ro­li­ne af Ugg­las som gäs­tar Bab­ben Larsson,..
12
12.00 Anslagstavlan
12.00 Gift vid förs­ta ö­gon­kastet Norge
12.05 St­jär­nor hos Babben
Titiyo. Gäst i det­ta avs­nitt: Titiyo...
12.05 Bil­to­kig - vin­ter- och vårträffar
Biltokig är tillbaka med underbara bilar och människor!
12.40 St­jär­nor hos Babben
Plura.
12.45 Gift vid förs­ta ö­gon­kas­tet - äktenskapet
13.05 Sally
Tex­tat sid. 199.
Kausi 2. Jaksot 5-6.
13.00 St­jär­nor hos Babben
Henrik Schyffert. Gäst den­na gång är Hen­rik Schyffert...
12.50 Sally
13.05 112 Ambulans
Livshotande blodförgiftning.
13.20 Svens­ka tv-his­to­rier: Träna med tv
13.15 Kär­lek kostar kilon
"Jag skäms så mycket! "...
13.35 elokuva: En vacker dag...
Stellan Engman är landets impopuläraste person.
13.30 elokuva: Vin­gar kring fyren
13.35 elokuva: Kloc­kor­na i S:t Mary
Den okon­ven­tio­nel­le präs­ten Chuck O'Mal­ley blir skic­kad till den ka­tols­ka sko­lan S:t Ma­ry. Sko­lan är re­jält ned­gången och ho­tas av ned­läggning...
13.40 Svens­ka tv-his­to­rier: Julkalendrar
13.45 Dju­run­gar­nas första år
De första månaderna.
14.00 Sally
14.00 Fa­mil­jen Hammarström
Svensk realityserie.
14.10 elokuva: Att an­gö­ra en brygga
Has­se och Ta­ges be­röm­da film­ko­me­di om fy­ra sön­dags­seg­la­re som är på väg till En­sam­hol­men i Stock­holms skärgård...
14.30 Em­ma hittar hem
14.35 Skavlan + 1
14.30 Dju­run­gar­nas första år
De första månaderna.
14.40 elokuva: Den sto­ra st­järnparaden
En mu­si­kal som uts­pe­lar sig un­der and­ra världsk­ri­get, då många ame­ri­kans­ka ar­tis­ter ställ­de upp för att un­der­hålla sol­da­terna i fält.
14.50 Leif GW Pers­son - min klassresa
Do­ku­men­tär­se­rie om Leif GW Pers­son, be­rät­tad av Jens Lind...
15
15.00 Revansch
15.00 Svenska krusbär
15.10 elokuva: Glasskampen
En ko­me­di om ra­diop­rog­ram­le­daren Alan,..
15.10 elokuva: The Queen
Den 31 au­gus­ti 1997 om­kom­mer den brit­tis­ka prin­ses­san Dia­na i en bi­lo­lyc­ka i Paris...
15.20 I skogsmusens rike
I mössens samhälle.
15.40 Svenska krusbär
15.50 En­gels­ka Antikrundan
Floors Castle. 40 år av En­gels­ka An­tik­run­dan fi­rar vidare!..
15.50 Svenska krusbär
15.50 The Gra­ham Norton show
16.00 Columbo
Klas­sisk dec­kar­se­rie från 1975, fem­te sä­son­gen. LA-kri­mi­na­la­ren Co­lum­bo ut­re­der mord med stor en­vis­het och noggrannhet...
16.00 Bil­to­kig - vin­ter- och vårträffar
Biltokig är tillbaka med underbara bilar och människor!
16.20 Mon­ty Dons ame­ri­kans­ka trädgårdar
Den amerikanska södern. Vad är egent­li­gen en ame­ri­kansk trädgård?..
16.50 Mc­Leods döttrar
Från SVT1 ti­di­ga­re idag. Ä­ven i SVT1 se­na­re i natt och SVT1 7/6.
Kausi 3. Jaksot 15-17.
16.50 Mord och inga visor
17.00 Hund­ra procent bonde
Bokhyllor och barkgarvning. Frank vill få ord­ning på fa­mil­jens böc­ker i det nya bos­tadshuset,..
17.20 K-märkta ord
17.35 Gre­kis­ka öar med Ju­lia Bradbury
Men finns det fort­fa­ran­de hem­li­ga och okän­da pär­lor på des­sa väl­be­sök­ta plat­ser som vi in­te kän­ner till? Det bes­täm­mer sig prog­ram­le­da­ren Ju­lia Brad­bu­ry för att ta re­da på. Från SVT1 ti­di­ga­re idag. Ä­ven i SVT1 se­nare i natt.
17.25 Gre­kis­ka öar med Ju­lia Bradbury
17.50 Helg­målsringning
17.45 Revansch
17.55 Sportnytt
18
18.00 Rapport
18.00 Rapport
18.10 Lo­kala nyheter
18.15 Lo­kala nyheter
18.15 Den sto­ra älg­vand­rin­gen - höjdpunkter
Nu vi­sar vi det bäs­ta av den tre vec­kor långa slow-tv-sänd­nin­gen. HD. Tex­tat sid. 199.
18.15 Landet runt
Spännande och intressanta reportage från hela Sverige. Tex­tat sid. 199.
18.25 Kul­turnyheterna
18.38 Sportnytt
18.45 Kär­lek kostar kilon
"Jag skäms så mycket! "...
18.45 Hund­ra procent bonde
Bokhyllor och barkgarvning.
18.45 I skogsmusens rike
I mössens samhälle.
18.45 112 Ambulans
Livshotande blodförgiftning.
18.45 Förs­ta hunddejten
Yorks­hi­re­ter­riern Ralp­hie är en li­ten hund med en stor hunds attityd,..
19.00 Sportspegeln
HD. Tex­tat sid. 199.
19.25 Dom kal­lar mig Miss Mermaid
19.25 Dom kal­lar mig Wrestlare
19.30 Rapport
Tex­tat sid. 199.
Jaksot 131-135.
19.30 Rapport
19.30 Rapport
Nyheter från Sverige och världen.
19.45 Sportnytt
19.55 Lo­kala nyheter
19.55 Lo­kala nyheter
20.00 Dju­run­gar­nas första år
De första månaderna.
20.00 Mon­ty Dons ame­ri­kans­ka trädgårdar
Den amerikanska södern. Vad är egent­li­gen en ame­ri­kansk trädgård?..
20.00 Do­ku­ment inif­rån: Att rädda ett barn
Nätverkets makt. Po­li­sen har hit­tat åttaåri­ge Elias och gri­pit hans mamma...
20.00 Bil­to­kig - vin­ter- och vårträffar
Biltokig är tillbaka med underbara bilar och människor!
20.00 Leif GW Pers­son - min klassresa
Do­ku­men­tär­se­rie om Leif GW Pers­son, be­rät­tad av Jens Lind...
20.00 Na­tio­naldagen 2020
SVT fi­rar na­tio­nal­da­gen un­der led­ning av An­ne Lund­berg och Ta­ra Mos­hi­zi. Med­ver­kar gör Fred­rik Zet­terst­röm, Ja­ni­ce och Os­car Zia, Sa­rah Dawn Fi­ner, Man­do Diao, Anis Don Demina,..
20.00 En­gels­ka Antikrundan
Helmingham Hall. En­gels­ka An­tik­run­dan fi­rar 40 år! I Suf­folk lig­ger den ma­ka­lö­sa Tu­dor­herr­gården Hel­mingham Hall,..
20.50 Rös­ter om vår tid
21
21.00 Sanditon
21.00 Gift vid förs­ta ö­gon­kas­tet - äktenskapet
21.00 Vi ö­ver­levde Dagen D
Det är nu ö­ver 75 år se­dan den be­ryk­ta­de lands­tig­nin­gen i Nor­man­die ägde rum...
21.00 Familjeband
Lä­ka­ren Mo­na Shi­ra­no le­ver ett lyck­ligt fa­mil­je­liv i London...
21.00 Skavlan + 1
21.00 We got this
Be careful what you wish for. Geor­ge tvin­gas läm­na Sve­ri­ge och flyr till USA,..
21.15 Poldark
Brit­tisk dra­ma­se­rie från 2019, säsong 5...
21.30 Catastrophe
21.50 Fa­mil­jen Hammarström
Svensk realityserie.
21.45 Ef­ter­lys­ta för mord
Två kvin­nor blir os­kyl­digt ank­la­ga­de för mord och tvingas fly...
21.50 elokuva: En man som heter Ove
Den 59-åri­ge Ove är kvar­te­rets vre­si­ge ord­nings­man, som fle­ra år ti­di­ga­re av­sat­tes som ord­fö­ran­de i bos­tads­rätts­fö­re­nin­gen. När högg­ra­vi­da Par­va­neh med fa­milj flyt­tar in i rad­hu­set mit­te­mot, och råkar bac­ka in i Oves brevlåda,
21.45 Ett fall för Vera
Blood and bone. Ve­ra kal­las in till en brottsp­lats där ett för­kol­nat lik påträf­fats vid ett slak­te­ri. Krop­pen vi­sar sig till­hö­ra kom­mis­sa­rie Har­ry Fen­ton, en bli­van­de pen­sio­när på bed­rä­ge­ri­ro­teln i Nort­hum­berland. HD.
21.55 Dilan och Moa
22.00 Ö­gonb­lic­ken som fö­ränd­rade sporten
22.20 Sjukt oklar
22.20 Rinkside
22.15 Falsk identitet
Jo­nas åker till Kai­ro för att nå en ö­ve­rens­kom­mel­se med shejken...
22.35 Rapport
22.30 99% norsk
Kurdistan.
22.30 Gift vid förs­ta ö­gon­kastet Norge
22.40 elokuva: Älskande par
Tre un­ga kvin­nor - herr­gårdsf­lic­kan Angela,..
22.40 Rapport
22.45 Leif GW Pers­son - min klassresa
Do­ku­men­tär­se­rie om Leif GW Persson,..
23.00 Skam France
23.10 Rapport
23.15 Rapport
23.15 The Gra­ham Norton show
23.15 Rapport
23.20 Rapport
23.20 Nor­ma­la människor
23.20 Mord och inga visor
23.25 Kär­lek och fördom
Aust­ra­lien­sisk rea­li­ty från 2018. "Jag tror jag smäller av"...
23.45 Vår di­gitala planet
23.45 Gift vid förs­ta ö­gon­kastet Norge
23.45 Rapport
23.50 Sanditon
23.50 elokuva: Dröm vidare
0
00.05 Ef­ter­lys­ta för mord
00.20 Sjukt oklar
00.35 We got this
00.35 Mon­ty Dons ame­ri­kans­ka trädgårdar
00.30 Do­ku­ment inif­rån: Att rädda ett barn
00.45 Skam France
00.40 Ett fall för Vera
The blanket mire.
00.50 Falsk identitet
01.05 Husd­röm­mar Sicilien
01.20 Nor­ma­la människor
01.20 Hund­ra procent bonde
01.35 Mc­Leods döttrar
01.30 Gift vid förs­ta ö­gon­kas­tet - äktenskapet
01.50 Mc­Leods döttrar
01.45 Kär­lek och fördom
02.00 Catastrophe
02.05 Familjeband