Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 37 38 39 40 41 Kanava Suora
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
06.06 Vega Musik
06.33 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
06.54 Andrum
07.00 Yle Ny­he­ter med väder
07.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
9
09.00 Yle Nyheter
09.10 Yle Vega i Nyland
09.54 Andrum
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
11.03 Yle Vega i Nyland
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Yle Vega i Nyland
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
14.03 Ve­ga Dag vec­kans nya låtar i Ve­ga presenteras
15
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med måndagspanelen
16.00 Yle Ny­he­ter med sport och båtvädret
16.10 Ve­ga Eftermiddag
17.00 Ak­tuellt 17 med vä­der och Nyhetspodden
17.30 Ve­ga Kulturkväll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
18
19.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
19.15 Aftonandakt
19.22 Mor­det på Trots­kij 2/3: Mord­för­sök i Mexico
20.03 Grön­roos Ga­ra­ge med Flat Earth
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Ca­ro­line Bankler
22.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
22.15 Sp­råket: Där­för en­ga­ge­rar tid­ningens språk
22.45 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
23.20 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
3