Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 37 38 39 40 41 Kanava Suora
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
07.00 X3M Morgon
9
11.00 Supernova
12
14.00 X3M Eftermiddag
Mis­sa in­te Fö­räld­ras­nack med Car­ro och Re­bec­ka kl 16. 30.
15
16.30 X3M:s bästa
Du hör de­lar ur X3M Mor­gon & X3M Ef­ter­mid­dag samt pod­den Fö­räld­ras­nack med Car­ro och Rebecka.
18
21
21.00 Verk­lig­he­ten i P3: Sk­ju­ten på väg till stranden
21.22 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
22.00 Yle Vega
0
00.00 Nattklassiskt
3