Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 46 47 48 49 50 Kanava Suora
27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 1.12. 2.12. 3.12.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
07.00 X3M Morgon
07.00 Me­nin­gen med trä­nin­gen: Vad räk­nas som träning?
08.00 X3M Morgon REMIX
9
11.00 Su­pernova REMIX
11.00 Supernova
11.00 P3 Mu­sik­do­ku­men­tär: De­mi Lo­va­to - Dis­ney, mu­si­ken och missbruket
Det här är be­rät­tel­sen om barnst­jär­nan som in­te pas­sa­de in i Dis­neymallen,..
12
13.00 Su­per­no­va ZOOM REMIX
Den nyas­te mu­si­ken i en viss gen­re ur vec­kans Su­pernova ZOOM
14.00 X3M Eftermiddag
ti: Mis­sa in­te Me­nin­gen med trä­nin­gen kl. 16. 30!
ke: Mis­sa in­te Ted & Kaj kl 16. 30.
to: Mis­sa in­te Verk­lig­he­ten i P3 kl 16. 30!
14.00 X3M Eftermiddag
15
16.00 X3M Ef­ter­middag REMIX
16.30 X3M:s bästa
ti: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va och X3M Ef­ter­mid­dag samt pod­den Me­nin­gen med trä­nin­gen kl. 16. 30.
ke: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va och X3M Ef­ter­mid­dag samt pod­den Ted & Kaj kl. 16. 30.
to: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va och X3M Ef­ter­mid­dag samt Verk­lig­he­ten i P3 kl. 16. 30.
17.00 X3M Förfest
Häng med på X3M Förfest!
18
18.00 66h & 6min med Kjell REMIX
De bäs­ta bi­tar­na från Näs­dags­sänd­nin­gen 66h & 6min med Kjell. Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
18.00 P3 Mu­sik­do­ku­men­tär: De­mi Lo­va­to - Dis­ney, mu­si­ken och missbruket
Det här är be­rät­tel­sen om barnst­jär­nan som in­te pas­sa­de in i Dis­neymallen,..
20.00 X3M Förfest Repris
20.00 Su­per­no­va ZOOM REMIX
Den nyas­te mu­si­ken i en viss gen­re ur vec­kans Su­pernova ZOOM.
21
21.00 P1 Do­ku­men­tär: Mi­ni­se­rie: Sk­jut­ba­nan – Mor­det i Se­gel­torp, del 1/3
21.00 X3M Me­tall: Ett snabbt dopp i mainstreamen
21.00 Yle Spor­tens NHL-podd
21.00 Sälls­ka­pet: Ka­nye och Adi­das = Match made in hell
21.00 X3M:s bästa
Du hör de­lar ur X3M Mor­gon & X3M Eftermiddag.
21.25 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
21.54 X3M Nonstop
22.00 Yle Vega
0
00.00 Nattklassiskt
3