Ohjelmakartta.fi
ma 14.1. ti 15.1. ke 16.1. to 17.1. pe 18.1. la 19.1. su 20.1.

00.00 Nattk­las­siskt

6

06.00 X3M Mor­gon

Vakna upp med Simon och Märta!

X3M Mor­gon re­mix

X3M Dag re­mix

9

10.00 X3M Dag

Mellan kl.

P­lep­po

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

Ted & Kaj

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

11.00 X3M Vec­kos­lut

12

12.00 X3M Fo­kus

14.00 X3M Ef­ter­mid­dag

15

16.00 Öns­ka

Ma­lin s­pe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din e­gen låt via x3m.

X3M Ef­ter­mid­dag re­mix

17.00 Su­per­no­va

Su­per­no­va med K­jell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den.

Sex & Sånt

Med Malena Holmström. S­kic­ka in din f­råga via x3m.

Su­per­no­va

X3M-För­fest

S­tar­ta hel­gens fes­tan­de med Walt Mi­guel som sän­der li­ve f­rån c­lub­mu­si­kens hu­vuds­tad Ber­lin!
18

20.00 X3M:s bäs­ta

20.00 X3M-För­fest rep­ris

Repris.

Su­per­no­va re­mix

21

21.00 X3M:s bäs­ta

23.00 P­lep­po

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

23.15 Y­le Ve­ga

0

00.00 Nattk­las­siskt

3